Teams Premium zintegrowany z GPT-3.5

Teams Premium zintegrowany z GPT-3.5

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 2/2/2023, 5:00 PM

Liczba odsłon: 2574

Wiadomo już na 100%, że Microsoft chce integrować technologię OpenAI ze swoimi produktami. Turbodoładowanie sztuczną inteligencją najnowszej generacji jako jeden z pierwszych otrzymuje Microsoft Teams Premium - od wczoraj ogólnodostępny. Teraz faktycznie dodatkowo płatna subskrypcja może mieć sens. Czego konkretnie się spodziewać?

Wraz ze wzrostem czasu spędzanego tygodniowo na spotkaniach Teams o 252% przez pierwsze 2 lata pandemii Microsoft szukał sposobów, by umożliwić "pracowanie mądrzej, nie ciężej". Spotkaniom towarzyszy masa pochłaniającej czas, administracyjnej pracy, takiej jak robienie notatek, zaznaczanie ważnych wystąpień czy rejestrowanie odpowiednich elementów i właścicieli. Dzięki infuzji AI do doświadczenia spotkań Teams Premium będzie automatycznie generować notatki ze spotkań, rekomendacje zadań i spersonalizowane najważniejsze informacje.

Microsoft Teams Premium z OpenAI GPT 3.5

Inteligentne podsumowania pozwolą zaoszczędzić czas potrzebny na przeglądanie nagrań ze spotkań. Dzięki wygenerowanym przez AI rozdziałom spotkanie zostanie podzielone na sekcje, przez co będzie łatwiej trafić do istotnych dla nas fragmentów nagrania. Dziś taka funkcjonalność jest dostępna dla nagrań spotkań PowerPoint Live. Inteligentne podsumowania będą również generować rozdziały w oparciu o transkrypcję spotkania.

Microsoft Teams Premium z OpenAI GPT 3.5

W nagraniu ze spotkania mogą być szczególne fragmenty, do których będziemy chcieli wrócić. Począwszy od dziś, spersonalizowane znaczniki osi czasu — widoczne tylko dla użytkownika, który je tworzy — informują o dołączeniu do spotkania lub opuszczeniu go w nagraniu, dzięki czemu możemy szybko kliknąć i wysłuchać tego, co przegapiliśmy. Spersonalizowane znaczniki na osi czasu zostaną rozszerzone, aby uwzględnić, kiedy wymieniono nasze imię i nazwisko oraz udostępniono ekran.

Microsoft Teams Premium z OpenAI GPT 3.5

Opisane wyżej doświadczenie zostanie wkrótce rozszerzone o znaczniki mówiących na osi czasu, które pokażą nam, kto i kiedy mówił podczas spotkania oraz pozwolą wskoczyć wprost do tego momentu. Markery te są inteligentnie organizowane pod kątem osób, z którymi współpracujemy najbliżej. Inteligentne podsumowanie w nadchodzących miesiącach umożliwi też podgląd kluczowych punktów i wniosków po spotkaniu — funkcjonalność notatek generowanych przez AI napędzać będzie GPT-3.5. Sztuczna inteligencja będzie też automatycznie dostarczać sugestie zadań i działań.

Generowane przez AI rozdziały dla PowerPoint Live i spersonalizowane znaczniki na osi czasu są już dostępne dzisiaj. Dodatkowe funkcje inteligentnego podsumowania będą dostępne w drugim kwartale tego roku. Warto jeszcze przypomnieć, że AI odpowiada też za tłumaczone napisy na żywo, funkcję ekskluzywną dla Teams Premium.