Styczniowa aktualizacja z poprawkami dla Windows 11 23H2 (build 22631.3085)

Styczniowa aktualizacja z poprawkami dla Windows 11 23H2 (build 22631.3085)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 1/24/2024, 3:30 PM

Liczba odsłon: 1291

Podobnie jak Windows 10, tak również Windows 11 otrzymał wczoraj wieczorem aktualizację opcjonalną "C" z poprawkami niezwiązanymi z bezpieczeństwem (co odróżnia ją od Patch Tuesday) oraz ulepszeniami. Również tutaj Microsoft pracuje nad zapewnieniem zgodności z Aktem o rynkach cyfrowych (DMA), co oznacza więcej korzyści dla użytkowników z Europy.

Windows 11 23H2: zmiany w aktualizacji KB5034204
(build 22631.3085) Preview

 • Microsoft pracuje nad zapewnieniem zgodności z Aktem o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act – DMA) w Europejskim obszarze gospodarczym. Zmiany te będą stopniowo wprowadzane do Windows 11 23H2 na PC w EEA, aby uzyskać zgodność do 6 marca 2024 roku. Korzyści dla użytkowników z tego tytułu opisujemy w artykule: Użytkownicy z Europy mogą odinstalować Edge w Windows.
 • To wydanie zawiera wszystkie zmiany udostępnione w aktualizacji Windows 11 22H2 i opisane poniżej.

Windows 11 22H2: zmiany w aktualizacji KB5034204
(build 22621.3085) Preview

 • Rozwiązano problem z niedziałającym wyszukiwaniem w menu Start u niektórych użytkowników z powodu zakleszczenia.
 • Poprawiono niezawodność połączeń wideo.
 • Rozwiązano problem powodujący, że urządzenie przestawało odpowiadać po zainstalowaniu aplikacji pomocy technicznej drukowania.
 • Rozwiązano problem z procesem rozwiązywania problemów kończącym się niepowodzeniem podczas używania aplikacji Uzyskaj pomoc.
 • Rozwiązano problem z Galerią w Eksploratorze plików, który uniemożliwiał zamknięcie dymka podpowiedzi.
 • Rozwiązano problem ze słuchawkami Bluetooth Low Energy (LE) Audio, które traciły dźwięk podczas streamowania muzyki.
 • Rozwiązano problem z połączeniami telefonicznymi Bluetooth. Uniemożliwiał on przesyłanie dźwięku przez PC, gdy odbierasz połączenie na PC.
 • Rozwiązano problem z niektórymi typami plików 7-zip, które wyświetlały się puste w Eksploratorze plików.
 • Rozwiązano problem z Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3) w Edytorze lokalnych zasad grupy. Renderowanie podglądu HTML kończyło się niepowodzeniem.
 • Rozwiązano problem z Windows Management Instrumentation (WMI). CurrentTimeZone zwracało nieprawidłową wartość.
 • Poprawiono niezawodność Windows Update podczas zmian zasilania. Zmniejsza to ryzyko błędu zatrzymania.
 • Rozwiązano problem ze sterownikiem fonta OpenType. Mogło to wpływać na renderowanie tekstu w niektórych aplikacjach.
 • Rozwiązano problem z formatem koloru fonta COLRv1. Teraz renderuje się on prawidłowo. Windows używa tego formatu do wyświetlania Emoji w stylu 3D.
 • Rozwiązano problem z WMI, który przestawał działać w niektórych scenariuszach z dostawcami MDM, np. Microsoft Intune.
 • Rozwiązano problem z szyfrowaniem samych danych funkcją BitLocker. Usługa MDM, taka jak Microsoft Intune, mogła nie uzyskać odpowiednich danych.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający automatyczne konfigurowanie profili Access Point Name (APN) dla urządzeń z łącznością komórkową po wprowadzeniu polecenia "netsh mbn show readyinfo *".
 • Rozwiązano problem z Trusted Platform Modules, które nie były prawidłowo rozpoznawane na niektórych urządzeniach. Z tego powodu scenariusze oparte na TPM były niedostępne.
 • Ta aktualizacja obejmuje kwartalne zmiany w pliku Windows Kernel Vulnerable Driver Blocklist, DriverSiPolicy.p7b. Dodaje nowe elementy do listy sterowników zagrożonych atakami Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD).
 • Ta aktualizacja obejmuje Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Secure Boot. Dodaje odnowiony certyfikat podpisywania do zmiennej Secure Boot DB. Możesz teraz zdecydować się na tę zmianę.
 • Rozwiązano problem z oknami RemoteApp, które w niektórych przypadkach pozostawały otwarte na urządzeniach klienta po ich zamknięciu.
 • Rozwiązano problem z klientem pulpitu zdalnego, który mógł łączyć się z niewłaściwą instancją sesji użytkownika. Działo się tak, gdy użytkownik miał wiele sesji na hoście.
 • Rozwiązano problem z zastosowaniem zmian języka klawiatury w RemoteApps.
 • Rozwiązano problem z Windows Local Administrator Password Solution (LAPS) Post Authentication Actions (PAA). Działania odbywały się podczas restartu zamiast na końcu okresu karencji.
 • Rozwiązano problem z Active Directory. Żądania powiązania z adresami IPv6 kończyły się niepowodzeniem, gdy żądający nie był przyłączona do domeny.
 • Rozwiązano problem z LocalUsersAndGroups CSP, który uniemożliwiał przetwarzanie członkostw w grupie, jeśli nie mógł odnaleźć grupy.
 • Rozwiązano problem z Group Policy Folder Redirection we wdrożeniach multi-forest.
 • Ta aktualizacja zmienia ustawienie w Active Directory Users & Computers. Domyślnie snap-in używa teraz silnego mapowania certyfikatu X509IssuerSerialNumber. Nie wpływa to na słabe mapowanie x509IssuerSubject.

Znane problemy:

 • Na urządzeniach z więcej niż jednym monitorem mogą wystąpić problemy z ikonami przenoszącymi się niespodziewanie na inny monitor lub z ich wyrównaniem przy próbie korzystania z Copilota w Windows. Aby temu zapobiec, Copilot w Windows może nie być dostępny na urządzeniach z wieloma monitorami. Microsoft szuka rozwiązania tego problemu i dołączy je w następnym wydaniu.
 • Copilot w Windows nie jest obsługiwany, gdy pasek zadań jest umieszczony pionowo przy lewej lub prawej krawędzi ekranu.

Źródło: https://support.microsoft.com/en-us/topic/january-23-2024-kb5034204-os-builds-22621-3085-and-22631-3085-preview-7652acf2-56dc-430e-b8ef-ec8f56ec1028

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia