Sporo ulepszeń dla Azure VMware Solution

Sporo ulepszeń dla Azure VMware Solution

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 11/9/2022, 7:20 PM

Liczba odsłon: 1224

Rozwiązanie Azure VMware zadebiutowało przed dwoma laty w środku pandemii. Pozwala ono przenosić i rozszerzać lokalne środowiska VMware na platformę Azure, a także natywnie uruchamiać oparte na nim obciążenia w chmurze. Usługa doczekała się niedawno paru znaczących aktualizacji, o których więcej możecie przeczytać w naszym artykule.

Azure VMware Solution (AVS) zasadniczo pozwala bezproblemowo przenosić oparte na VMware obciążenia z centrum danych do Azure i integrować z nim swoje środowisko VMware. Administratorzy mogą zarządzać swoimi istniejącymi środowiskami za pomocą tych samych narzędzi VMware, które już znają, a przy tym modernizować swoje aplikacje dzięki natywnym usługom Azure. Azure VMware Solution jest usługą Microsoftu, zweryfikowaną przez VMware, która działa w infrastrukturze Azure. Ostatnie jej aktualizacje obejmują:

  • Stretched Clusters: obecnie w wersji zapoznawczej, zapewniają 99,99% czasu bezawaryjnej pracy aplikacji o krytycznym znaczeniu, które wymagają najwyższej dostępności. W przypadku awarii strefy dostępności maszyny wirtualne (VM) i aplikacje automatycznie przełączają się w tryb failover do nienaruszonej strefy dostępności bez wpływu na działanie aplikacji.
  • Azure NetApp Files Datastores: są teraz ogólnodostępne do uruchamiania obciążeń intensywnie korzystających z magazynu w Rozwiązaniu Azure VMware. Ta integracja między Azure VMware Solution i Azure NetApp Files umożliwia tworzenie magazynów danych za pośrednictwem dostawcy zasobów Rozwiązania Azure VMware z woluminami NFS Azure NetApp Files oraz dołączanie magazynów danych do wybranych klastrów chmury prywatnej.
  • Klucze zarządzane przez klienta: są teraz dostępne w wersji zapoznawczej, zarówno obsługując wyższe zabezpieczenia dla krytycznych obciążeń klientów, jak i zapewniając kontrolę nad zaszyfrowanymi danymi vSAN w Rozwiązaniu Azure VMware. Dzięki tej funkcji możesz używać usługi Azure Key Vault do generowania kluczy zarządzanych przez klienta oraz scentralizowania i usprawnienia procesu zarządzania kluczami.
  • Nowe rozmiary węzłów: zacznij wykorzystywać Rozwiązanie Azure VMware w dwóch nowych rozmiarach węzłów z ogólną dostępnością AV36P i AV52 w AVS. Dzięki nowym rozmiarom węzłów organizacje mogą zoptymalizować obciążenie pamięci i magazynu za pomocą AV36P i AV52.
  • Natywne usługi Microsoft Azure: umożliwiają monitorowanie, zarządzanie i ochronę maszyn wirtualnych (VM) w środowisku hybrydowym (Azure, Azure VMware Solution i lokalnie). Niektóre z istniejących usług platformy Azure to: Azure Arc, Azure Monitor, Microsoft Defender for Cloud, Azure Update Management i Log Analytics Workspace.

Więcej informacji na temat Azure VMware Solution znajdziesz na stronie usługi.