Python w Excelu - integracja już w Microsoft 365 Insider

Python w Excelu - integracja już w Microsoft 365 Insider

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 8/22/2023, 5:00 PM

Liczba odsłon: 1239

Excel otrzymał dzisiaj bardzo ciekawą integrację. Program współpracuje teraz z Pythonem. Umożliwia to łączenie funkcji analitycznych arkusza kalkulacyjnego i popularnego języka programowania w tym samym skoroszycie — praktycznie od ręki. Wystarczy skorzystać z nowej funkcji PY, aby prowadzić obliczenia Pythona w chmurze Microsoftu i otrzymać wyniki w Excelu.

Od samego początku Microsoft Excel zmieniał sposób, w jaki ludzie organizują, analizują i wizualizują swoje dane, zapewniając podstawę do podejmowania decyzji milionom ludzi, którzy korzystają z niego każdego dnia. Dzisiaj ogłaszamy znaczącą ewolucję możliwości analitycznych dostępnych w Excelu, udostępniając publiczną wersję zapoznawczą Pythona w Excelu. Python w programie Excel umożliwia natywne łączenie analiz Pythona i Excela w tym samym skoroszycie — bez potrzeby konfiguracji. Dzięki Pythonowi w Excelu możesz wpisać "Python" bezpośrednio do komórki, a obliczenia Pythona zostaną uruchomione w Microsoft Cloud, zaś wyniki — zwrócone do arkusza kalkulacyjnego wraz z wykresami i wizualizacjami.
— Microsoft

Python w Excelu został stworzony dla analityków. Oprócz znanych narzędzi programu Excel, takich jak formuły, wykresy i tabele przestawne, mogą oni teraz korzystać z natywnej integracji z Pythonem. Aby rozpocząć, po prostu użyj nowej funkcji PY, która umożliwia wprowadzenie kodu Pythona bezpośrednio do komórek Excela. Daje to użytkownikom dostęp do zaawansowanych narzędzi analitycznych Pythona, umożliwiających wizualizacje, czyszczenie danych, uczenie maszynowe, analizy predykcyjne i nie tylko. Dzięki wbudowanym łącznikom Excela i dodatkowi Power Query użytkownicy mogą łatwo przenosić dane zewnętrzne do Pythona w przepływach pracy Excela. Python jest zgodny ze znanymi narzędziami Excela, takimi jak formuły, tabele przestawne i wykresy.

Python in Excel - Microsoft 365

Integracja ta umożliwia między innymi:

  • Tworzenie zaawansowanych wizualizacji z wykorzystaniem bibliotek wykresów Pythona, takich jak Matplotlib i seaborn.
  • Wykorzystanie machine learningu, analizy predykcyjnej i prognozowania dzięki bibliotekom scikit-learn i statsmodels.
  • Czyszczenie danych — lokalizowanie brakujących wartości, standaryzacja formatów, usuwanie duplikatów i używanie wyrażeń regularnych do transformacji opartych na wzorcach.

Python w Excelu korzysta z Anaconda Distribution, działającej w chmurze Azure. Obejmuje ona najpopularniejsze biblioteki Pythona (np. pandas, Matplotlib, scikit-learn etc.) Anaconda to wiodące repozytorium języka Python dla przedsiębiorstw, z którego korzystają dziesiątki milionów specjalistów zajmujących się danymie. Integracja ta działa bezpiecznie w Microsoft Cloud i nie wymaga konfiguracji. Kod uruchamia się w chmurze i jest chroniony zabezpieczeniami klasy korporacyjnej w ramach zgodnego środowiska połączonego z Microsoft 365.

Kod ten działa we własnym izolowanym kontenerze hyperwizora przy użyciu usługi Azure Container Instances i bezpiecznych pakietów źródłowych Anaconda. Dane ze skoroszytów można wysyłać wyłącznie za pomocą wbudowanej funkcji xl() Pythona, a dane wyjściowe można zwrócić jedynie za pomocą funkcji =PY() Excela. Funkcjonalność chroni prywatność danych, uniemożliwiając kodowi Pythona dowiedzenie się, kim jesteś, a także otwierając skoroszyty z Internetu w dalszej izolacji wewnątrz ich własnych, oddzielnych kontenerów.

Python w Excelu - integracja już w Microsoft 365 Insider

Funkcjonalność jest też dostępna do pracy zespołowej (współtworzenia w Excelu na platformie Microsoft 365). Użytkownicy nie muszą się martwić instalowaniem dodatkowych narzędzi i środowisk uruchomieniowych czy zarządzaniem bibliotekami i zależnościami. Mogą oni współdzielić skoroszyty za pomocą ulubionych narzędzi do współpracy, takich jak Microsoft Teams i Microsoft Outlook, i korzystać z komentarzy, wzmianek i współtworzenia w czasie rzeczywistym — tak samo jak do tej pory wyglądało to w Excelu.

Python w Excelu jest już dostępny dla Microsoft 365 Insiderów w Beta Channel na Windows, począwszy od wersji 16.0.16818.2000. Wsparcie na pozostałych platformach zostanie dodane w przyszłości.

Źródło: https://techcommunity.microsoft.com/t5/excel-blog/announcing-python-in-excel-combining-the-power-of-python-and-the/ba-p/3893439