"Pokaż pulpit" wyświetlane domyślnie w Windows 11 23H2 w Beta Channel (build 22635.3566)

"Pokaż pulpit" wyświetlane domyślnie w Windows 11 23H2 w Beta Channel (build 22635.3566)

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 4/26/2024, 8:20 PM

Liczba odsłon: 833

Windows 11 23H2 otrzymał dziś aktualizację w kanale Beta. Insiderzy mogą liczyć na dużą garść poprawek, ale też na mocno wyczekiwane zmiany – domyślne wyświetlanie przycisku "Pokaż pulpit" oraz przeciąganie i upuszczanie na pasku adresu Eksploratora plików. Szczegóły poniżej.

Windows 11 23H2: zmiany w aktualizacji KB5037002
(OS Build 22635.3566) w Beta Channel

Pasek zadań i zasobnik systemowy

 • W odpowiedzi na feedback Microsoft włączył domyślnie wyświetlanie przycisku "Pokaż pulpit". Użytkownicy mogą zarządzać tym ustawieniem, klikając pasek prawym przyciskiem myszy i wybierając "Ustawienia paska zadań" lub otwierając Ustawienia > Personalizacja > Pasek zadań.

Eksplorator plików

 • Przeciąganie i upuszczanie plików pomiędzy "breadcrumbs" ("okruszkami chleba"), czyli elementami ścieżki na pasku adresu Eksploratora plików, które zaczęło być wdrażane w buildzie 22635.3420, jest teraz dostępne dla wszystkich w Beta Channel.

Poprawki błędów

 • Ta aktualizacja poprawia ikony Widżetów na pasku zadań. Nie są one już rozpikselowane ani rozmazane. Rozpoczęto też wdrażanie większego zestawu animowanych ikon.
 • Widżety na ekranie blokady działają bardziej niezawodnie i mają ulepszoną jakość. Dodano też obsługę kolejnych elementów wizualnych oraz bardziej spersonalizowane doświadczenie.
 • Rozwiązano problem z wysypywaniem się Ustawień przy kopiowaniu tekstu.
 • Rozwiązano problem z drukarkami uniwersalnymi. System tworzył dla nich zdublowane kolejki wydruku.
 • Dodano obsługę plików .msi Arm64 z użyciem GPO. Możesz teraz używać GPMC, aby dodawać pliki .msi Arm64. Możesz także użyć GPO, aby instalować te pliki na maszynach Arm64.
 • Ta aktualizacja wpływa na Hypervisor-protected code integrity (HVCI). Akceptuje ona sterowniki, które są teraz kompatybilne.
 • Rozwiązano problem występujący po podniesieniu uprawnień ze zwykłego użytkownika do administratora w celu uruchomienia aplikacji. Jeśli do logowania użyto kodu PIN, aplikacja nie działała.
 • Rozwiązano problem z Windows Subsystem for Linux 2 (WSL2). Sporadyczne rozpoznawanie nazw kończyło się niepowodzeniem w przypadku podzielonej konfiguracji DNS.
 • Rozwiązano problem z poleceniem netstat -c, które nie mogło wykonać skutecznego rozwiązywania problemów z wyczerpaniem portów.
 • Rozwiązano problem, który mógł wpływać na sieci o niskiej latencji. Szybkość przesyłania danych w sieci znacznie spadała po włączeniu znaczników czasu dla połączenia TCP (Transmission Control Protocol).
 • Rozwiązano problem z Distributed Transaction Coordinator (DTC). Podczas pobierania mapowań następował wyciek pamięci.
 • Ta aktualizacja wprowadza kwartalne zmiany w pliku Windows Kernel Vulnerable Driver Blocklist, DriverSiPolicy.p7b. Dodaje ona do listy sterowniki narażone na ataki Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD).
 • Rozwiązano problem z klawiaturą dotykową. Teraz po zalogowaniu układ klawiatury japońskiej 106 będzie wyglądał zgodnie z oczekiwaniami.
 • Dodano nową zasadę zarządzania MDM "AllowScreenRecorder". Pozwala ona administratorom IT wyłączyć nagrywanie ekranu w aplikacji Narzędzie Wycinanie.
 • Rozwiązano problem z odciążeniem sprzętowym Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Na komputerach, które go obsługują, pojawiał się błąd zatrzymania.
 • Rozwiązano problem z alokacją pamięci w Host Networking Service (HNS). Powodował on duże zużycie pamięci i wpływał na wdrażanie oraz skalowanie usług i podów.
 • Rozwiązano problem z Address Resolution Protocol (ARP). Zwracał on nieprawidłowy Virtual Subnet ID (VSID) dla portów zewnętrznych.
 • Rozwiązano problem z alokacją nośników (mediów). Poprawiono szczegółowość pamięci w przypadku niektórych konfiguracji sprzętowych. Zmniejsza to nadmierne zaangażowanie i zwiększa wydajność.
 • Rozwiązano problem z wyciekiem pamięci, który wpływał na niektóre urządzenia.
 • Rozwiązano problem Windows Local Administrator Password Solution (LAPS). Jego Post Authentication Actions (PAA) nie występowały na koniec okresu prolongaty. Zamiast tego pojawiały się przy ponownym uruchomieniu.
 • Rozwiązano problem, który mógł uniemożliwiać rozruch maszyny po skonfigurowaniu bootloadera, aby uruchamiał wiele systemów operacyjnych.
 • Rozwiązano problem z Resilient File System (ReFS). Duże obciążenie mogło spowodować, że system przestawał odpowiadać. Poza tym logowanie mogło być powolne.
 • Rozwiązano problem z Ustawieniami przestającymi odpowiadać po zamknięciu wysuwanego menu.
 • Rozwiązano problem z zabezpieczeniami Protected Process Light (PPL), które można było ominąć.

Znane problemy

Znane problemy

Ogólne

 • Internet Information Services (IIS) i Windows Communication Foundation (WCF) mogą nie działać po zainstalowaniu tej aktualizacji.

Copilot w Windows

 • U części Insiderów w kanałach Canary, Dev i Beta Copilot w Windows nieoczekiwanie uruchamia się automatycznie po restarcie systemu. Jest to niezwiązane z testowanym w lutym doświadczeniem autouruchamiania Copilota, które przestało być udostępniane w marcu.
 • Dostęp głosowy nie działa niezawodnie w zaktualizowanym doświadczeniu Copilota w Windows.
 • Nie działa pisanie za pomocą Windows Ink w zaktualizowanym doświadczeniu Copilota w Windows.

Widżety

Windows Insiderzy w Beta Channel z nową pozycją przycisku Widżetów na pasku zadań wyrównanym do lewej mogą doświadczyć następujących problemów:

 • Wywołanie widżetów przeciągnięciem może nie działać, jeśli pasek zadań jest wyrównany do środka, a nie do lewej.
 • Odpinanie widżetów od paska zadań może nie działać, jeśli pasek zadań jest wyrównany do środka, a nie do lewej.
 • Tablica widżetów jest w niewłaściwej pozycji, gdy Copilot znajduje się w trybie odłączonym.
 • Włączenie/wyłączenie widżetów w ustawieniach paska zadań może odświeżyć pasek zadań.

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2024/04/26/announcing-windows-11-insider-preview-build-22635-3566-beta-channel/

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia