Nowości w Microsoft Forms dla użytkowników edukacyjnych

Nowości w Microsoft Forms dla użytkowników edukacyjnych

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 4/11/2024, 9:00 PM

Liczba odsłon: 255

W tym miesiącu aplikacja Microsoft Forms została wyposażona w kilka przydatnych funkcji dla użytkowników EDU, które ulepszą procesy nauczania i uczenia. To synchronizacja danych ankiety/quizu z Excelem, tryb ćwiczeń, linki ze wstępnie wypełnionymi odpowiedziami oraz ankiety/quizy w wideo Microsoft Stream.

Synchronizacja danych ankiety/quizzu z Excelem

Microsoft Forms naturalnie sam w sobie zapewnia wgląd w odpowiedzi na ankiety i quizy, ale teraz umożliwia też ich łatwe przesyłanie do Excela dla sieci Web. Nowe odpowiedzi będą synchronizować się z Excelem w czasie rzeczywistym, pozwalając Ci pracować na istniejącym arkuszu bez wypadania z rytmu. Możesz też korzystać z bogatych funkcji Excela, aby analizować i oceniać wyniki uczniów.

Synchronizacja danych ankiety/quizzu Forms z Excelem

Tryb ćwiczeń

Tryb ćwiczeń daje nauczycielom nowy sposób na przydzielanie quizów uczniom bez dawania im poczucia, że są oceniani. Dla ucznia jest to innowacyjna metoda samodzielnego sprawdzenia i utrwalenia swojej wiedzy z otrzymywaniem zachęt i rozwijania autonomii w toku ćwiczeń.

Tryb ćwiczeń w Microsoft Forms

Linki do ankiet ze wstępnie wypełnionymi odpowiedziami

Nauczyciele mogą teraz wstępnie wypełnić niektóre domyślne odpowiedzi w formularzu/ankiecie/quizie. Przykładowo podczas rejestracji na nowy semestr, zamiast wymagać od uczniów ręcznego wprowadzania nazwiska nauczyciela, nauczyciel może wstępnie wypełnić to pole. Pozwoli to nie tylko zaoszczędzić czas uczniów, ale także zapewnić poprawność danych. Funkcjonalność dopiero zaczęła być wdrażana i proces ten zakończy się w maju. Początkowo jest dostępna dla formularzy, zaś dla quizów zostanie dodana później.

Linki do ankiet ze wstępnie wypełnionymi odpowiedziami

Formularze i quizy w wideo Microsoft Stream

W przypadku nagranych lekcji lub innych materiałów wideo na portalu Stream nauczyciele mogą wstawić quiz lub formularz. Przykładowo w połowie filmu na ekranie ucznia wyskoczy quiz związany z jego treścią. Dzięki temu przestaje on być pasywnym widzem i staje się aktywnym uczestnikiem.

Formularze i quizy w wideo Microsoft Stream

Nowości te są już dostępne lub zaczęły być wprowadzane u użytkowników Microsoft 365 dla szkół.

Źródło: https://techcommunity.microsoft.com/t5/education-blog/what-s-new-in-forms-for-edu-april-2024/ba-p/4111987

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia