Microsoft tworzy osobliwość AI. Co to jest infrastruktura Singularity?

Microsoft tworzy osobliwość AI. Co to jest infrastruktura Singularity?

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 2/22/2022, 1:46 PM

Liczba odsłon: 2445

Microsoft Research wraz z zespołem Microsoft Azure pracują nad nową usługą infrastruktury AI o nazwie projektowej "Singularity". Ma to być usługa zbudowana od podstaw, która stanie się głównym motorem napędowym sztucznej inteligencji — zarówno w Microsoft, jak i poza nim. A co to właściwie jest Singularity?

Singularity (z ang. "osobliwość") odnosi się nie tylko do osobliwości, z której wyłonić się miał wszechświat w Wielkim Wybuchu, ale również do osobliwości technologicznej — hipotetycznego stanu, w którym sztuczna inteligencja stanie się tak mocna, że wyprzedzi ludzkość i przestanie być dla niej zrozumiała. AI będzie mogła tworzyć jeszcze lepsze AI, a rozwój technologii stanie się nie do ogarnięcia tradycyjnym ludzkim rozumem. Wiele osób taka wizja niepokoi, zaś inni marzą o przekroczeniu tego punktu. Tak czy inaczej wielu badaczy jest zgodnych, że osobliwość jest nieunikniona, a zadaniem ludzi powinno być takie nadzorowanie tego procesu, aby technologia służyła dobru i nie zagrażała naszemu gatunkowi. Jednym z punktów zwrotnych ma być stworzenie tzw. silnej sztucznej inteligencji ("artificial general intelligence"), AI ogólnego zastosowania. Ma ona posiadać wszystkie atrybuty dostępne ludzkiemu umysłowi i nie ograniczać się do jednostkowych zadań. Nad takim rodzajem AI bez ograniczeń pracuje już Microsoft. Tyle że to "Singularity" to coś jeszcze innego.

Microsoft Singularity

Badacze z Microsoft opublikowali artykuł Singularity: Planet-Scale, Preemptible and Elastic Scheduling of AI Workloads, który omawia szczegóły techniczne projektu. Usługa Singularity ma na celu zapewnienie analitykom danych i praktykom AI możliwości budowania, skalowania, eksperymentowania i iterowania modeli w usłudze infrastruktury rozproszonej dostarczanej przez Microsoft, stworzonej specjalnie dla sztucznej inteligencji. Autorzy to m.in. Chief Technical Officer Azure, Mark Russinovich; Partner Architect, Rimma Nehme, która pracowała nad usługą Azure Cosmos DB do momentu przejścia na platformę Azure, aby w 2019 r. zająć się AI i deep learningiem; oraz Technical Fellow, Dharma Shukla.

Jak wynika z artykułu, Singularity opierać się na na nowoczesnej, świadomej obciążeń usłudze schedulera, który pozwoli elastycznie skalować deep learningowe obciążenia i zapewnić im wysoką wydajność bez wpływu na poprawność działania, z wykorzystaniem floty akceleratorów (w tym GPU i FPGA). Jeśli chodzi o te ostatnie, to warto przypomnieć o Project Brainwave, inicjatywie mającej dostarczyć FPGA użytkownikom Azure. Pierwszym krokiem było uruchomienie Azure Machine Learning Hardware Accelerated Models. Singularity — jako usługa dostępna komercyjnie — może być kolejnym tego etapem.