GPT-5 jako silna sztuczna inteligencja pod koniec 2023 roku?

GPT-5 jako silna sztuczna inteligencja pod koniec 2023 roku?

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 4/3/2023, 7:30 PM

Liczba odsłon: 7321

Jakiś czas temu szereg badaczy i przedsiębiorców wystosował petycję, aby na razie wstrzymać dalszy rozwój sztucznej inteligencji na poziomie tego, co potrafi GPT-4. Jest jednak mało prawdopodobne, by OpenAI na tym poprzestał. Najnowszy model, choć imponujący, daleki jest jeszcze do głównego celu — silnej sztucznej inteligencji. Zbliżyć się do niego ma podobno GPT-5 i może to nastąpić jeszcze w tym roku.

Silna sztuczna inteligencja (Artificial general intelligence, AGI lub "Strong AI") to sztuczna inteligencja ogólnego zastosowania, pozbawiona dzisiejszych ograniczeń, takich jak ukierunkowanie na wąskie specjalizacje. Ma ona dorównywać ludzkiemu umysłowi pod względem zdolności poznawczych i możliwości wykonywania czynności. Nad tym przełomowym celem pracują tysiące badaczy zatrudnionych przez Microsoft i najwyraźniej również do tego dąży OpenAI, którego Microsoft jest głównym inwestorem.

Według nieoficjalnych doniesień planowany koniec treningu GPT-5 ma nastąpić w grudniu tego roku. Wraz z tą iteracją modelu OpenAI oczekuje, że osiągnie on status AGI, czyli wspomnianej silnej sztucznej inteligencji. Czy faktycznie ten przełom nastąpi w tym roku — tego jeszcze nie wiadomo. Siqi Chen, który podzielił się tą informacją, zwraca też uwagę na konieczność zastanowienia się, czym jest AGI i w jaki sposób można ocenić, czy dana AI spełnia jej kryteria.

Pojawia się też pytanie, w jaki sposób LLM (Large Language Model), którym de facto jest GPT, może stać się AGI, skoro potrzebuje poleceń wydawanych przez człowieka. Wyobraźmy sobie taki eksperyment, że człowiek wydaje czatbotowi polecenie "twoim pierwszym zadaniem jest stworzenie twojego następnego zadania" i puszczenie takiej pętli. Czy tak narodzi się technologiczna osobliwość?

2023 jest bez wątpienia rokiem sztucznej inteligencji i jej rozwój jest tak szybki, jak nigdy wcześniej. Podczas gdy technologiczni zapaleńcy i użytkownicy Czatu Bing lub ChatGPT nie mają z tym (jeszcze) problemu, to faktem jest, że cała reszta świata nie jest na to gotowa. Brak jest choćby regulacji prawnych, które brałyby pod uwagę nową specyfikę AI. Nie ma też jeszcze zgody co do praktyk postępowania w sytuacjach, gdy — mówiąc kolokwialnie — AI zabierze ludziom pracę. Więcej naszych rozważań na ten temat znajdziecie w niedawno opublikowanym artykule:

Microsoft 365 i sztuczna inteligencja - co tak naprawdę zmieni?

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia