GPT-4 dostępny w Azure OpenAI Service

GPT-4 dostępny w Azure OpenAI Service

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 3/23/2023, 3:00 PM

Liczba odsłon: 1528

Microsoft ogłosił dostępność GPT-4 w wersji zapoznawczej w Azure OpenAI Service. Klienci i partnerzy korzystający z tej usługi Azure mogą aplikować o dostęp do GPT-4 i zacząć budować aplikacje w oparciu o ten najnowszy model AI. GPT-4 jest dopełnieniem portfolio najnowocześniejszych modeli oferowanych klientom Azure — obok dostępnych już wcześniej GPT-3.5, ChatGPT oraz DALL-E 2.

Podczas gdy ostatnio ogłoszone produkty — nowy Bing i Microsoft 365 Copilot — są już napędzane przez GPT-4, dzisiejsze ogłoszenie pozwala firmom korzystać z tych samych, leżących u podstaw, zaawansowanych modeli, aby budować swoje własne aplikacje z wykorzystaniem Azure OpenAI Service.

Dzięki technologiom generatywnej AI odblokowujemy nowe korzyści dla firm w każdej branży. Zobacz na przykład, jak Azure OpenAI Service umożliwia deweloperom botów tworzenie wirtualnych asystentów w ciągu kilku minut przy użyciu języka naturalnego z Copilot w Power Virtual Agents.

GPT-4 ma potencjał wyniesienia tego doświadczenia na całkiem nowy poziom, korzystając ze swojej szerokiej wiedzy, umiejętności rozwiązywania problemów i doświadczenia w swojej dziedzinie. Przy pomocy GPT-4 w Azure OpenAI Service firmy mogą usprawnić komunikację wewnętrzną, jak również z klientami, korzystając z modelu z dodatkowymi inwestycjami w bezpieczeństwo w celu zmniejszenia szkodliwych wyników.

Firmy wszystkich rozmiarów używają Azure AI do pracy dla nich. Wiele z nich wdraża modele językowe w środowisku produkcyjnym przy użyciu Azure OpenAI Service, wiedząc, że usługa ta jest wspierana przez unikalne możliwości superkomputerowe i korporacyjne Azure. Rozwiązania obejmują kompleksową poprawę obsługi klienta, streszczanie długich treści, pomoc w pisaniu oprogramowania, a nawet zmniejszanie ryzyka poprzez przewidywanie właściwych danych podatkowych.

— Eric Boyd, CVP AI Platform w Microsoft

Na blogu Microsoft podaje szczegóły cennika usługi, który zacznie obowiązywać od 1 kwietnia. Udostępnia także link do rejestracji na listę oczekujących: Azure OpenAI GPT-4 Public Preview Waitlist.