Dyktowanie e-maili w nowym Outlook na Windows i w przeglądarce

Dyktowanie e-maili w nowym Outlook na Windows i w przeglądarce

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 12/8/2023, 6:40 PM

Liczba odsłon: 404

Znana i lubiana funkcja dyktowania z Outlooka na Windows i Mac jest już dostępna w nowym Outlooku na Windows i dla Sieci Web. Dyktowanie umożliwia napisanie e-maila przy pomocy samego głosu, bez potrzeby używania klawiatury. Korzysta też ze sztucznej inteligencji, aby rozpoznawać polecenia głosowe, i obsługuje ponad 50 języków, w tym język polski (w wersji Preview).

Jak podyktować e-maila w nowym Outlook?

  1. Utwórz nową wiadomość albo zacznij odpowiadać w istniejącej konwersacji.
  2. Umieść kursor w obszarze pisania wiadomości.
  3. W zakładce Wiadomość kliknij przycisk Dyktuj lub naciśnij skrót klawiszowy Alt + `.
  4. Dyktowanie e-maili w nowym Outlook na Windows i w przeglądarce

  5. Możesz też wcześniej kliknąć v, aby zmienić język dyktowania.
  6. Kiedy dyktowanie jest włączone i zaczniesz mówić do mikrofonu, słowa zaczną pojawiać się w okienku pisania wiadomości.
  7. Aby zakończyć dyktowanie, ponownie kliknij przycisk Dyktuj.

Dyktowanie nie przekłada jota w jotę każdego słowa, jako że niektóre zwroty rozpoznaje inteligentnie i np. zamienia "przecinek" na ",", "znak zapytania" na "?", "symbol dolara" na "$" itd. Na chwilę obecną znane są problemy i ograniczenia, takie jak brak dostępności niektórych poleceń głosowych znanych ze starego Outlooka, nieidealna dokładność rozpoznawania mowy w językach "Preview" i brak wsparcia dla ustawień dyktowania znanych ze starego Outlooka. Oznacza to, że nie można jeszcze skonfigurować automatycznej interpunkcji, zmienić mikrofonu ani wyłączyć filtra wulgaryzmów.

Dyktowanie w Outlook wymaga stabilnego połączenia z Internetem i działającego mikrofonu. Gdy wyświetli się monit, trzeba też wyrazić zgodę na korzystanie z mikrofonu w aplikacji. Funkcjonalność jest już dostępna dla wszystkich użytkowników Outlook dla sieci Web (w przeglądarce) i w nowym Outlook na Windows.

Źródło: https://insider.microsoft365.com/en-us/blog/dictate-comes-to-the-new-outlook-for-windows-and-outlook-on-the-web

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia