Bing już ze wsparciem dla "prawa do bycia zapomnianym"

Bing już ze wsparciem dla "prawa do bycia zapomnianym"

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 7/17/2014, 9:57 PM

Liczba odsłon: 2561

"Prawo do bycia zapomnianym" zostało powołane do życia przez Trybunał Sprawiedliwości UE w maju. Gwarantuje ono możliwość usunięcia "nieprawdziwych" czy "przestarzałych" danych personalnych z wyników, wyświetlanych przez wyszukiwarki, kiedy użytkownik o to poprosi. Google dodało odpowiednią funkcję jeszcze w maju i zaczęło usuwać wyniki na początku lipca. Microsoftowi zajęło to nieco więcej czasu..

Bing wdrożył właśnie technologię "bycia zapomnianym" - odpowiedni formularz jest już dostępny na stronie przeglądarki. Informacje, które możemy zablokować, dotyczą czterech sytuacji. Mogą być one nieprawdziwe lub fałszywe, niekompletne bądź nieadekwatne, przestarzałe lub już nieprawdziwe, przesadne czy w inny sposób niewłaściwe. Jak czytamy na stronie formularza: "Namawiamy Cię, byś podał kompletne i właściwe informacje w każdym z wypełnionych pól tego formularza. Użyjemy tych informacji, by ocenić twoje podanie. Możemy także skorzystać z innych źródeł informacji, by zweryfikować lub uzupełnić informacje, których dostarczasz."

Bing. Źródło: http://cdn.ientry.com

Regulamin formularza zaznacza, że nie powinien on być nadużywany do niesłusznych celów: "Informacje te pomogą nam ustalić równowagę pomiędzy Twoim osobistym, prywatnym interesem, a interesem publicznym w związku z ochroną wolności słowa i wolnego dostępu do informacji, gwarantowanych przez prawo Europejskie." Podobnie jak w przypadku Google, Microsoft nie daje gwarancji, że każde zgłoszone podanie skutkować będzie usunięciem wybranych treści z wyników wyszukiwania Bing.

Przypomnijmy, że unijna dyrektywa obowiązuje jedynie na terytorium Unii Europejskiej. Dlatego też w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez dostawcę przeglądarki, odpowiednie treści zostaną usunięte jedynie dla obywateli, znajdujących się w mocy prawa unijnego. Użytkownicy spoza UE nadal będą mieli dostęp do wszystkich wyników wyszukiwania.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia