Bing Chat Enterprise z opcją wdrażania opartą na pierścieniach

Bing Chat Enterprise z opcją wdrażania opartą na pierścieniach

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 9/12/2023, 3:00 PM

Liczba odsłon: 284

Po uruchomieniu Bing Chat Enterprise w lipcu administratorzy Microsoft 365 mieli opcję włączenia lub wyłączenia usługi dla wszystkich użytkowników z odpowiednią licencją w dzierżawie. Ułatwiło to wdrażanie na dużą skalę i zapewniło komercyjną ochronę danych czatu dla wszystkich pracowników lub członków organizacji. Nie zawsze jednak jest to pożądany sposób wdrażania.

W ciągu ostatnich 2 miesięcy Microsoft otrzymywał feedback od administratorów, którzy pragnęli opcji wdrażania opartego na pierścieniach (rings) — typowej praktyki IT umożliwiającej wdrażanie funkcji u mniejszej grupy użytkowników i zbieranie feedbacku.

W odpowiedzi na te prośby Bing Chat Enterprise Service Plan umożliwia teraz wdrażanie usługi u mniejszej grupy użytkowników przed wdrożeniem na poziomie całej organizacji. Microsoft zaznacza, że Bing Chat Enterprise Service Plan nie jest jeszcze dostępny dla licencji Microsoft 365 A3 i A5 i zostanie dodany później.

Bing Chat Enterprise nie jest obligatoryjny i organizacje mogą go wyłączyć. Spowoduje to powrót do konsumenckiego doświadczenia Czatu Bing pozbawionego ochrony danych klasy korporacyjnej. Umożliwi to trenowanie modelu GPT-4 za pomocą wprowadzanych i generowanych danych, co może naruszyć prywatność wrażliwych danych organizacji.

Przypomnijmy, że Bing Chat Enterprise będzie dostępny bez dodatkowych opłat dla użytkowników Microsoft 365 E3, E5, Business Standard i Business Premium. W przyszłości będzie też dostępny jako samodzielna oferta w cenie 5 dolarów na użytkownika miesięcznie.

Źródło: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-365-blog/bing-chat-enterprise-now-has-user-level-admin-controls-plus-your/ba-p/3922576

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia