Azure z opcją automatycznych aktualizacji obrazów maszyn wirtualnych

Azure z opcją automatycznych aktualizacji obrazów maszyn wirtualnych

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 11/13/2017, 1:08 PM

Liczba odsłon: 1534

Gdy do Azure wprowadzone zostały zestawy skalowania maszyn wirtualnych, wdrażanie i zarządzanie infrastrukturą chmurową na dużą skalę stało się łatwiejsze. Na tym oczywiście nie skończyły się wysiłki Microsoftu, by zoptymalizować koszta tych czynności. Jednym z takich kosztów rosnących wraz ze skalą jest ten związany z utrzymywaniem aktualności każdej maszyny wirtualnej z osobna, podczas gdy aplikacje pozostają uruchomione. Jak w Azure rozwiązano ten problem?

Wielu dostawców systemów wypuszcza nowe, zaktualizowane wersje swoich VM co miesiąc lub częściej, gdy aktualizacje zawierają krytyczne łatki bezpieczeństwa. Ich ręczne instalowanie zwyczajnie zwiększa koszty zarządzania infrastrukturą. Microsoft opracował więc zestaw automatycznych funkcji, które upraszczają aktualizowanie obrazów OS w zestawach skalowania. Pozwala to zaadaptować podejście ustaw-to-i-zapomnij. Automatyczne aktualizowanie obrazów znajduje się już w wersji preview i za jego pomocą wszystkie VM-y z naszego zestawu skalowania będą aktualizowane do najnowszych wersji. Innymi słowy po jednorazowym skonfigurowaniu najnowsze wersje systemu opublikowane przez dostawcę obrazu będą automatycznie aplikowane do zestawu skalowania bez konieczności interwencji użytkownika.

Azure

By zminimalizować czas przestoju aplikacji, aktualizacje dokonywane są partiami. Jednocześnie aktualizacji podlega nie więcej, niż 20% zestawu skalowania. Istnieje też możliwość integracji z Azure Load Balancer. Rekomendowane jest ponadto skonfigurowanie zasad w usłudze Azure Resource Manager, dzięki czemu będziemy mieli pewność, że zachowana jest spójność z ostatnią wersją OS względem aplikacji. Azure Resource Manager może wymusić automatyczne aktualizacje obrazu we wszystkich zestawów skalowania znajdujących się w naszej subskrypcji.

Azure virtual machine scale set automatic OS upgrades to funkcja pozostająca w wersji poglądowej (brak nawet oficjalnego polskiego tłumaczenia nazwy) i obecnie wspierająca aktualizacje tylko trzech systemów operacyjnych: Windows Server 2016 Datacenter, Windows Server 2012 Datacenter R2 i Ubuntu Server 16.04-LTS. W przyszłości wspieranych systemów będzie oczywiście więcej.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia