Azure z nową ofertą hostingu statycznych stron internetowych

Azure z nową ofertą hostingu statycznych stron internetowych

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 12/13/2018, 7:30 PM

Liczba odsłon: 1551

Po okresie z wersją zapoznawczą Microsoft ogłosił ogólną dostępność hostingu statycznych witryn w Azure Storage we wszystkich regionach chmury publicznej. Strony statyczne to taki rodzaj stron internetowych, które mogą być ładowane ze wstępnie zdefiniowanego zestawu plików. Strony te można budować przy użyciu plików HTML, CSS i JavaScript hostowanych w Azure Storage. Oferta stanowi alternatywę dla hostingu stron dynamicznych, tworzonych przy pomocy ASP.NET, Javy lub Node - obsługuje to Azure Web Apps.

Statyczne strony internetowe mogą działać świetnie z użyciem JavaScript po stronie klienta. Deweloperzy mogą budować aplikacje internetowe przy użyciu popularnych frameworków, takich jak React.js i Angular, i hostować je w magazynie chmurowym Azure Blob. Jeśli istnieje potrzeba manipulowania lub przetwarzania danych po stronie serwera, wystarczy wywołać odpowiednią usługę do zarządzania, taką jak Azure Cognitive Services, lub skorzystać z własnego serwera webowego hostowanego w Azure Functions.

Azure Storage zdaniem Microsoftu sprawia, że hosting witryn jest łatwy i opłacalny. Po włączeniu statycznego hostingu na koncie Azure Storage zostanie automatycznie utworzony kontener o nazwie "$ web". Następnie możemy do tego kontenera przesłać swoją statyczną zawartość. Będzie ona dostępna za pośrednictwem endpointu webowego (np. Myaccount.z20.web.core.windows.net) i otrzyma domyślną stronę domową oraz stronę 404.

Hostowanie statycznych witryn można włączyć przy użyciu portalu Azure, Azure CLI lub Azure PowerShell. Włączenie tego hostingu nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami - dotyczą one tylko przechowywania i dostępu do zawartości.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia