Azure Firewall Premium teraz w wersji Preview

Azure Firewall Premium teraz w wersji Preview

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 2/17/2021, 3:04 PM

Liczba odsłon: 1952

Microsoft ogłosił dostępność Azure Firewall Premium w publicznej wersji zapoznawczej. Jest to następna generacja usługi zapory ogniowej dla wysoce wrażliwych i regulowanych środowisk. Oferta ta jest rozszerzona o możliwości niedostępne w Azure Firewall Standard.

Azure Firewall Premium Preview korzysta z Firewall Policy, globalnego zasobu, którego można użyć do scentralizowanego zarządzania firewallami z użyciem Azure Firewall Manager. W tym wydaniu wszystkie nowe funkcje podlegają konfiguracji jedynie poprzez Firewall Policy. Nadal wspierane pozostają klasyczne zasady zapory (Firewall Rules), które mogą być używane do konfiguracji istniejących funkcji Standard Firewalla. Zasady te mogą być zarządzane niezależnie od Azure Firewall Managera.

Azure Firewall Premium oferuje następujące funkcjonalności:

  • Inspekcja TLS — deszyfrowanie ruchu wychodzącego, przetwarzanie danych, a następnie szyfrowanie danych i wysyłanie ich do celu.
  • IDPS — system wykrywania intruzów i zapobiegania (IDPS), pozwalający monitorować aktywność sieciową pod kątem złośliwej aktywności, zapisujący logi z informacjami o tej aktywności, zgłaszający ją i opcjonalnie ją blokujący.
  • Filtrowanie URL — rozszerza możliwości filtrowania FQDN z Azure Firewall, obejmując cały URL, przykładowo "www.contoso.com/a/c" zamiast "www.contoso.com".
  • Kategorie webowe — administratorzy mogą zezwolić lub zabronić użytkownikom dostępu do witryn w kategoriach, takich jak hazard, social media itd.

Na ten moment Firewall Premium SKU nie jest wspierany we wdrożeniach Secure Hub i wymuszonych konfiguracjach tunelowych. Jako wersja zapoznawcza nie jest też rekomendowany do użycia w środowiskach produkcyjnych. Microsoft zastrzega, że niektóre funkcje mogą nie być wspierane lub mogą działać z ograniczonymi możliwościami. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji na portalu Microsoft Docs.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia