4 usługi Azure AI Services zostaną wycofane

4 usługi Azure AI Services zostaną wycofane

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 11/21/2023, 5:00 PM

Liczba odsłon: 295

Usługi platformy Azure AI pozwalają szybko tworzyć inteligentne aplikacje z użyciem prostych interfejsów API i dostosowywalnych modeli. Obsługują one m.in. zamianę mowy na tekst, interpretację języka naturalnego, tłumaczenia, rozpoznawanie zawartości obrazów, boty konwersacyjne, analizę dokumentów, wyszukiwanie czy indeksowanie wideo. Wkrótce deweloperzy będą musieli pożegnać się z kilkoma z nich.

Microsoft potwierdził, że w ciągu 3 najbliższych lat wycofa 3 usługi Azure AI Services:

  • Azure AI Personalizer — Personalizacja platformy Azure AI umożliwia aplikacjom podejmowanie lepszych decyzji z pomocą wzmocnionego uczenia (reinforcement learning). Przetwarza on informacje o stanie aplikacji, scenariusza i/lub użytkowników (kontekstów) oraz wyznacza możliwe decyzje i powiązane atrybuty (działania) do ustalenia najlepszej decyzji. Personalizer zostanie wycofany 1 października 2026 roku, a od teraz nie można już tworzyć jego nowych zasobów.
  • Azure AI Anomaly Detector — Narzędzie do wykrywania anomalii umożliwia monitorowanie i wykrywanie anomalii szeregu czasowego w aplikacjach, pomagając w szybkim wykrywaniu problemów. Wykrywaj gwałtowne wzrosty, spadki, odchylenia od wzorców cyklicznych i zmiany trendu za pośrednictwem jednowymiarowych i wielowymiarowych interfejsów API — głosi opis. Narzędzie zostanie wycofane 1 października 2026 roku, a od teraz nie można już tworzyć jego nowych zasobów.
  • Azure AI Metrics Advisor — usługa AI, która monitoruje metryki i diagnozuje problemy. Automatyzuje ona proces aplikowania modeli do danych i dostarcza zestaw interfejsów API oraz przestrzeń roboczą do pozyskiwania danych, wykrywania anomalii i diagnostyki — bez potrzeby znajomości machine learningu. Usługa zostanie wycofane 1 października 2026 roku, a od teraz nie można już tworzyć jego nowych zasobów.

Oprócz nich Microsoft wycofuje również Azure Spatial Anchors, usługę pozwalającą tworzyć, zachowywać i udostępniać zawartość 3D lub punkty zainteresowania w skali rzeczywistej na różnych platformach i urządzeniach. Gigant nie podał żadnych powodów tych decyzji.

Źródło: https://mspoweruser.com/microsoft-is-retiring-several-azure-ai-services/

Kup 10 licencji Copilot dla Microsoft 365 i otrzymaj 50% zniżki!
Kup 10 licencji Copilot dla Microsoft 365 i otrzymaj 50% zniżki!

Wydarzenia