Aktualizacje automatyczne

Aktualizacje automatyczne

Autor: Dawid Długosz

Opublikowano: 6/30/2007, 12:00 AM

Liczba odsłon: 11063

Za pomocą aktualizacji automatycznych w prosty sposób uaktualnimy system Windows i jego składniki, a także inne programy Microsoft. Jeśli podczas pierwszego podłączenia komputera do Internetu ukaże się monit informujący o tym, iż moduł aktualizacji automatycznych nie jest skonfigurowany, to wykonajmy następujące czynności. Klikając powiadomienie, otwieramy okno, w którym będziemy mogli zdecydować czy powierzyć to zadanie systemowi Windows (konfiguracja automatyczna), lub też odpowiednio możemy wykonać tą czynność samodzielnie. Wybieramy Zainstaluj aktualizacje automatycznie (zalecane). Przechodzimy do menu Start\Panel sterowania\Zabezpieczenia\Windows Update. Klikamy kontrolkę Zmień ustawienia. W ten sposób otwieramy moduł Wybierz sposób instalowania aktualizacji w systemie Windows. Zaznaczamy Uwzględnij zalecane aktualizacje podczas pobierania, instalowania lub powiadamiania mnie o aktualizacjach. Dzięki temu system pobierze i zainstaluje także inne poprawki, nie związane z bezpieczeństwem. Zatwierdzamy przyciskiem OK.

Jeśli chcemy uzyskać aktualizacje dla innych produktów Microsoft to musimy w tym celu odpowiednio skonfigurować usługę Windows Update. W głównym module aplikacji naciskamy Uzyskaj aktualizacje kolejnych produktów. Zostaniemy przeniesieni na witrynę internetową Microsoft Update. Zaznaczamy pole Akceptuję warunki użytkowania i naciskamy Zainstaluj. Instalujemy kontrolkę ActiveX, jeśli zostaniemy o to poproszeni i ponownie otwieramy moduł Windows Update.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia