Administrowanie usługą indeksowania

Administrowanie usługą indeksowania

Autor: Daniel Karcz

Opublikowano: 9/24/2007, 12:00 AM

Liczba odsłon: 20725

W poprzednim artykule przekonaliśmy się jakie korzyści przynosi tzw. usługa indeksowania, teraz przyszedł moment by nauczyć się tą usługą zarządzać. Zapewne wielu użytkowników komputerów korzystających z Windows XP nie ma pojęcia o istnieniu indeksowania, a co dopiero o możliwości jego zarządzania i administrowania. Jednak wbrew pozorom jest to bardzo łatwa i jak się okazuje przydatna czynność.

Do zarządzania usługą indeksowania służy konsola MMC, którą z poziomu systemu możemy uruchomić klikając Start, Uruchom... i w polu tekstowym okna, które się wyświetli wpisując polecenie ciadv.msc. Drugim metodą, pozwalającą uruchomić to samo okno konsoli jest kliknięcie prawym przyciskiem na ikonę Mój komputer znajdującą się na pulpicie i wybranie z menu kontekstowego opcji Zarządzaj, następnie w prawej części okna Zarządzanie komputerem (lokalne), rozwijamy opcję Usługi i aplikacje i klikamy Usługę indeksowania. Aby móc zarządzać wspomnianą usługą musimy być zalogowani jako Administrator. Domyślnie w oknie usługi indeksowania zobaczymy wpis System, po jego otwarciu zobaczymy trzy tzw. grupy podrzędne: Katalogi, Właściwości i Kwerenda.

Grupa Katalogi zawiera informacje odnośnie folderów indeksowanych poprzez dany wykaz, Właściwości przechowują informacje o indeksowanych właściwościach, a Kwerenda wykazu posiada dane odnośnie kwerend, które będziemy mogli użyć podczas pracy z kreatorem wyszukiwania.

Tworzenie i uaktualnianie wykazów zapewniają usłudze indeksowania następujące procesy:

  • Skanowanie. Skanowane są wszystkie dyski, które następnie zostaną zindeksowane w celu określenia zmian oraz w razie potrzeby ponownego zindeksowania.
  • Tworzenie listy wyrazów. Niewielki indeks przechowywany w pamięci, ponowne indeksowanie zostaje wykonane podczas ponownego uruchomienia usługi.
  • Tworzenie zapisanych indeksów. Indeks w formie skompresowanego pliku tymczasowego, który zapewnia szybkie wyszukiwanie.
  • Łączenie. Tworzenie tzw. trwałego indeksu wzorcowego poprzez scalanie danych z wielu list wyrazów i zapisanych indeksów.

Indeksowanie plików o nieznanych rozszerzeniach

Chcąc mieć możliwość dołączenia do indeksów plików o nieznanych rozszerzeniach uruchamiamy konsolę MMC odpowiedzialną za zarządzanie usługą indeksowania (jak to zrobić, mowa na początku artykułu). Klikamy prawym przyciskiem myszy rozwijaną listę Usługa indeksowania i z menu kontekstowego wybieramy opcję Właściwości.

W oknie dialogowym, które ukarze się naszym oczom, na zakładce Generacja zaznaczamy opcję Indeksuj pliki z nieznanymi rozszerzeniami. Chcąc zaindeksować już nieznane typy plików, klikamy prawym przyciskiem myszy na wybranym wykazie i z menu kontekstowego po raz kolejny wybieramy opcję Właściwości. Następnie przechodzimy do zakładki Śledzenie i odznaczamy znajdujące się tam pole wyboru Dziedzicz powyższe ustawienia od usługi oraz w zakładce Generacja wybieramy pole przy opcji Indeksuj pliki z nieznanymi rozszerzeniami. Aby przeprowadzona w ten sposób modyfikacja rozpoczęła swoje działanie musimy restartować wykaz, na którym zmian dokonaliśmy.

Operacje na usługach i wykazach: wyłączanie \ włączanie

Chcąc wyłączyć usługę klikamy prawym przyciskiem myszy opcję Usługa indeksowania w prawej części okna konsoli i z menu kontekstowego wybieramy Zatrzymaj. Natomiast, aby zatrzymać przetwarzanie wybranego wykazu klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i wskazujemy w menu podręcznym Wszystkie zadania, a następnie Zatrzymaj. Proces wstrzymywania usługi, lub przetwarzania wykazu jest analogiczny do przedstawionego wcześniej procesu zatrzymywania, z tym że tutaj wybierać będziemy polecenie Wstrzymaj. Aby uruchomić ponownie wyłączone, lub wstrzymane komponenty, powtarzamy powyższe wskazówki wybierając opcję Rozpocznij.

Usługa indeksowania daje możliwość podglądania, które foldery zostały zawarte w danym wykazie, aby tego dokonać otwieramy interesujący nas wpis wykazu, np. System.

Dodawanie folderu do wykazu

W prawej części modułu usługi indeksowania znajdziemy informacje mówiące, które foldery zawierają się w wykazie, a które nie. Odczytujemy to z kolumny Dołącz do wykazu, jeśli przy danym katalogu znajduje się opcja Tak oznacza to, że wchodzi on wraz z podfolderami do wykazu, z wyjątkiem tych z wpisem Nie. Aby dodać nowy folder do wykazu, klikamy prawym przyciskiem myszy na opcję Katalogi, znajdującą się w drzewie konsoli, w lewej części okna konsoli MMC i z menu kontekstowego wybieramy opcję Nowy, a następnie Katalog.

W oknie dialogowym Dodawanie katalogu podajemy ścieżkę oraz alias folderu, który chcielibyśmy dodać do wykazu. Może się zdarzyć, że będziemy chcieli usunąć któryś z znajdujących się już w wykazie katalogów, wtedy klikamy go prawym przyciskiem myszy i z menu podręcznego wybieramy opcję Usuń. Możliwa jest także zmiana statusu dołączonego już folderu. Aby tego dokonać klikamy go dwukrotnie i w części okna dialogowego zatytułowanej Czy uwzględnić w indeksie? wybieramy odpowiednio Tak, lub Nie.

Dodawanie i usuwanie plików NTFS z indeksowania

System Windows XP daje możliwość dołączania, bądź usuwania z usługi indeksowania pojedynczych plików NTFS. Aby dodać jakiś plik do indeksowania, klikamy na nim prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy opcję Właściwości. W oknie dialogowym, które w ten sposób uruchomiliśmy, na zakładce Ogólne klikamy przycisk Zaawansowane. Chcąc wykluczyć, lub dołączyć dany plik do indeksowania w części Atrybuty archiwizacji i indeksowania odpowiednio zaznaczamy, albo odznaczamy opcję Aby przyspieszyć wyszukiwanie, zezwalaj Usłudze indeksowania na indeksowanie tego pliku.

Parametry wydajności indeksowania

Chcąc ustawić parametry wydajności usługi indeksowania, klikamy prawym przyciskiem myszy na Usługa indeksowania w konsoli MMC, która odpowiedzialna jest za administrację usługą indeksowania, a następnie z menu podręcznego wybieramy kolejno opcję Wszystkie zadania i Dostrajanie wydajności, na ekranie pojawi się okno dialogowe Użycie usługi indeksowania.

Pierwsze trzy opcje określają jak często dana usługa jest używana. Proponujemy jednak wybrać opcję Dostosuj, a następnie kliknąć kontrolkę Dostosuj. W oknie, które zostanie wyświetlone zobaczymy dwa suwaki. Pierwszy odpowiedzialny jest do przydzielania pierwszeństwa przetwarzania przydzielonego usłudze indeksowania, a drugi przetwarzania kwerendzie wyszukiwania. Przesuwając suwaki w prawo doprowadzimy do tego, że usługi będą szybciej reagować, lecz wydajność uruchomionych podczas działania tychże usług spadnie.

Nadawanie aliasu nazwie folderu

Foldery w systemie Windows XP są identyfikowane poprzez usługę indeksowania po nadanej im nazwie udostępniania, lub pełnej ścieżce UNC, którą możemy zobaczyć w kolumnie Alias wybranego katalogu w konsoli usługi indeksowania. Wspomniany wcześniej alias możemy edytować według uznania, tzn. zmieniać go gdy nam się nie podoba. Aby tego dokonać klikamy prawym przyciskiem myszy Usługa indeksowania, znajdująca się w prawej części konsoli MMC i z menu kontekstowego wybieramy opcję Właściwości, następnie przechodzimy do zakładki Śledzenie i odznaczamy opcję Dodaj automatycznie alias udziału sieciowego. Od tego momentu możemy samodzielnie nadawać aliasy poszczególnym folderom, wybierając wpis Katalogi w drzewie konsoli i klikając dwukrotnie wybrany folder w oknie po lewej stronie oraz uzupełniać pole Alias (UNC) w oknie dialogowym Dodawanie katalogu.