10 głównych zalet programu InfoPath 2003

10 głównych zalet programu InfoPath 2003

Autor: Microsoft

Opublikowano: 1/1/2005, 12:00 AM

Liczba odsłon: 4523

Program InfoPath 2003 umożliwia tworzenie urozmaiconych, dynamicznych formularzy służących zespołom i organizacjom do gromadzenia, udostępniania i wielokrotnego używania informacji oraz zarządzania nimi, co poprawia współpracę oraz procesy podejmowania decyzji w organizacji. Poniżej wymieniono 10 najważniejszych metod skuteczniejszego gromadzenia informacji i zarządzania nimi w programie InfoPath.
Umożliwienie pracownikom podejmowania trafnych decyzji we właściwym czasie. 
  Wydajniejsze łączenie osób, informacji i procesów.
Dzięki obsłudze języka XML i usług sieci Web można uzyskać dostęp do systemów organizacyjnych i procesów biznesowych bezpośrednio z poziomu pulpitu. Osoby w danej organizacji mogą skuteczniej przeglądać informacje biznesowe, co ułatwia podejmowanie trafniejszych decyzji i skuteczniejszych działań.
 
Łatwiejsza ochrona informacji firmowych 
  Dostęp do informacji przechowywanych wcześniej w odmiennych, niezgodnych systemach.
Korzystając z technologii stanowiących standardy branżowe, takich jak język XML i usługi XML sieci Web, program InfoPath oferuje funkcję wbudowanej obsługi innych formatów, dzięki której osoby w całej organizacji mogą uzyskać dostęp do informacji i używać ich, nawet jeśli znajdują się one w odmiennych, niezgodnych systemach.
 
Umożliwienie pracownikom zarządzania coraz większą ilością informacji firmowych oraz posługiwania się nimi.   Zmniejszenie ilości powtarzających się i nieefektywnych danych.
Program InfoPath obsługuje język XML, ułatwiając zbieranie informacji i wielokrotne używanie ich w całej organizacji. Zapobiega to ponownemu wprowadzaniu niepotrzebnych danych i zwiększa wydajność pracy.
 
Zwiększenie ilości gromadzonych i używanych informacji firmowych. 
  Efektywniejsza współpraca z członkami zespołu.
Program InfoPath jest zintegrowany z programem Microsoft Windows® SharePoint™ Services, udostępniając zespołom szybką i łatwą metodę współpracy za pomocą bibliotek formularzy programu Windows SharePoint Services.
 
Ułatwianie grupom firm pełnego wykorzystania zalet aplikacji o profilu biznesowym.   Elastyczniejsze i dokładniejsze zbieranie informacji.
Dzięki prostym w obsłudze formularzom w programie InfoPath można uprościć proces zbierania informacji, natomiast dzięki wbudowanej funkcji weryfikacji danych można zwiększyć dokładność wprowadzanych informacji. Powtarzające się sekcje i pola opcjonalne pozwalają użytkownikom dynamicznie dostosowywać formularze, na przykład przez rozszerzanie lub dodawanie sekcji, podczas ich wypełniania w celu zapewnienia lepszego kontekstu i podkreślenia znaczenia informacji.
 
Poprawa wydajności i dostępu użytkowników do poczty e-mail.   Możliwość zbierania informacji i pracy z nimi w dowolnym miejscu i czasie.
Formularze programu InfoPath umożliwiają zbieranie informacji i zarządzanie nimi w dowolnym miejscu i czasie, zarówno przy połączeniu z siecią, jak i w trybie offline. Użytkownicy pracujący w trybie offline mogą zsynchronizować dane po ponownym połączeniu się z siecią.
 
Wydajne funkcje pracy zespołowej - wewnętrznie i z partnerami.   Zredukowanie liczby potrzebnych szkoleń.
Program InfoPath działa w znanym, prostym w obsłudze środowisku autorskim pakietu Microsoft Office System, skracając tym samym czas potrzebny na szkolenia i oferując urozmaicone funkcje autorskie, w tym formatowanie tekstu, listy punktowane, tabele, obrazy i moduł sprawdzania pisowni.
 
Tworzenie dostosowanych rozwiązań. 
  Szybkie tworzenie prostych w obsłudze formularzy.
W trybie projektowania WYSIWYG (What You See Is What You Get — dosł.: dostajesz to, co widzisz) można łatwo tworzyć niestandardowe formularze lub pracować z 25 gotowymi do użycia formularzami przykładowymi.
 
Lepsze zabezpieczenia i ochrona prywatności. 
  Łatwiejsze opracowywanie wzbogaconych formularzy.
Program InfoPath ma rozszerzalną architekturę, która ułatwia programistom opracowywanie wydajnych, wzbogaconych rozwiązań za pomocą wbudowanego edytora skryptów, urozmaiconych modeli obiektów i programowalnych okienek zadań. Pozwala także na łatwe tworzenie formularzy od nowa lub na podstawie istniejących schematów danych, usług sieci Web albo danych XML.
 
Uproszczenie uaktualniania, administrowania i uzyskiwania pomocy technicznej.   Łatwe wdrażanie i obsługa rozwiązań programu InfoPath w całej organizacji.
Model wdrażania polegający na użyciu serwera udostępnia formularze programu InfoPath wszystkim użytkownikom w organizacji, a wbudowana funkcja kontroli wersji wykrywa nowe aktualizacje rozwiązań, dzięki czemu użytkownicy mają zawsze najnowsze wersje formularzy.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Artykuły

Wydarzenia