10 głównych powodów uaktualnienia pakietu Office do wersji Office Professional Edition 2003

10 głównych powodów uaktualnienia pakietu Office do wersji Office Professional Edition 2003

Autor: Microsoft

Opublikowano: 1/1/2005, 12:00 AM

Liczba odsłon: 12637

Pakiet Microsoft Office Professional Edition 2003 zawiera narzędzia i technologie ułatwiające kierownikom wydziałów informatycznych łatwiejsze wdrażanie i obsługiwanie technologii pakietu Microsoft Office, a także administrowanie nimi, jednocześnie podnosząc wydajność pracowników. Poniżej wymieniono 10 najważniejszych powodów, dla których warto używać pakietu Office Professional Edition 2003 w organizacji.

Umożliwienie pracownikom podejmowania trafnych decyzji we właściwym czasie. 
  Umożliwienie pracownikom podejmowania trafnych decyzji we właściwym czasie.
Obsługa standardu branżowego XML w programach pakietu Office Professional Edition 2003 umożliwia pracownikom wymianę i używanie danych pochodzących z różnego typu źródeł, takich jak aplikacje wspomagające działalność firmy, portale firmowe lub systemy partnerskie. Lepszy dostęp do informacji i możliwość korzystania z nich podczas pracy poprawia wydajność pracowników i ułatwia im podejmowanie trafnych decyzji we właściwym czasie.
 
Łatwiejsza ochrona informacji firmowych 
  Łatwiejsza ochrona informacji firmowych.
Usługa Zarządzanie prawami do informacji (Information Rights Management, IRM) to nowa technologia wymuszająca stosowanie zasad w pakiecie Office 2003, która ułatwia ochronę poufnych plików i wiadomości e-mail przed nieautoryzowanym dostępem i użyciem. Dzięki usłudze IRM pracownicy mogą nawet ustawiać daty ważności plików.
 
Umożliwienie pracownikom zarządzania coraz większą ilością informacji firmowych oraz posługiwania się nimi.   Umożliwienie pracownikom zarządzania coraz większą ilością informacji firmowych oraz posługiwania się nimi.
Ulepszenia w projekcie, układzie i funkcjach pakietu Microsoft Office Outlook® 2003 ułatwiają pracownikom lepsze organizowanie i wyszukiwanie kontaktów z partnerami biznesowymi oraz określanie priorytetów. Dodatkowo w niektórych programach pakietu Office Professional Edition 2003 udostępniono nową bibliotekę badawczą, która umożliwia pracownikom wyszukiwanie informacji w materiałach referencyjnych, a następnie dołączanie ich do własnych plików. Pracownicy mogą uzyskać dostęp do materiałów referencyjnych — począwszy od formowych źródeł informacji, przez witryny badawcze online, a skończywszy na słownikach i tezaurusach.
 
Zwiększenie ilości gromadzonych i używanych informacji firmowych. 
  Zwiększenie ilości gromadzonych i używanych informacji firmowych.
Obsługa języka XML w pakiecie Office Professional Edition 2003 umożliwia firmom opracowanie rozwiązań standaryzujących tworzenie i zbieranie informacji, które w innym przypadku byłyby przechowywane w plikach binarnych na komputerach oraz w udziałach plików. Dzięki temu można ograniczyć zjawisko wielokrotnego zapisywania tych samych danych czy wykonywania tej samej pracy, które występuje obecnie w wielu organizacjach, podnosząc jednocześnie wartość przechowywanych informacji.
 
Ułatwianie grupom firm pełnego wykorzystania zalet aplikacji o profilu biznesowym.   Ułatwianie grupom firm pełnego wykorzystania zalet aplikacji o profilu biznesowym.
Dzięki obsłudze języka XML pakiet Office Professional Edition 2003 umożliwia pracownikom dostęp do informacji pochodzących z różnych systemów biznesowych, takich jak aplikacje wspomagające zarządzanie relacjami z klientami (CRM), systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) albo inne aplikacje o profilu biznesowym, a także analizowanie ich za pomocą znanych i popularnych narzędzi. Pracownicy mogą zwiększyć efektywność i wydajność pracy, wykorzystując jednocześnie zalety istniejących inwestycji.
 
Poprawa wydajności i dostępu użytkowników do poczty e-mail.   Poprawa wydajności i dostępu użytkowników do poczty e-mail.
W programie Outlook 2003 jest dostępny nowy tryb buforowany zwiększający niezawodność połączeń oraz wydajność pracy użytkowników. Nowy tryb buforowany programu Outlook 2003 ułatwia zwiększanie zarówno niezawodności i wydajności połączeń, jak i wydajności pracowników. Tryb buforowany w programie Outlook 2003 umożliwia pobieranie na komputer pracownika wszystkich niezbędnych informacji tuż po ich udostępnieniu, dzięki czemu można uniknąć problemów z wydajnością sieci.
Za pomocą programów Outlook 2003 i Microsoft Exchange Server 2003 działających w systemie Microsoft Windows® Server 2003™ pracownicy mogą również uzyskiwać bezpośredni dostęp do serwera programu Exchange przez Internet. Pracownicy z dostępem do sieci Web mogą łączyć się ze swoimi skrzynkami pocztowymi programu Exchange. Po włączeniu tej funkcji program Outlook 2003 może automatycznie nawiązać internetowe połączenie z serwerem programu Exchange w sytuacji, gdy bezpośrednie połączenie jest niedostępne. Kierownicy działów informatycznych mogą wyeliminować konieczność konfigurowania serwerów wirtualnej sieci prywatnej (VPN) umożliwiających dostęp do poczty e-mail. W trakcie synchronizacji trybu buforowanego jest również dostępna funkcja synchronicznego przetwarzania punktowego. Jeśli połączenie zostanie przerwane, a następnie nawiązane ponownie, synchronizacja zostanie wznowiona od momentu, w którym została przerwana, więc nie trzeba będzie jej przeprowadzać od początku. Wpływa to na niezawodność i komfort połączeń.
Uwaga: Funkcja buforowania wymaga programu Exchange Server 2003.
 
Wydajne funkcje pracy zespołowej - wewnętrznie i z partnerami.   Wydajne funkcje pracy zespołowej - wewnętrznie i z partnerami.
Udostępnione obszary robocze utworzone w programach pakietu Office 2003 Edition i oparte na programie Microsoft Windows SharePoint™ Services ułatwiają pracę w zespole, współpracę z partnerami, ułatwiają dostęp do danych projektu oraz umożliwiają zespołom wirtualnym współpracę w czasie rzeczywistym. Pracownicy mogą wykonywać projekty szybciej, ponieważ można uniknąć zamieszania częstego przy projektach opracowywanych przez zespoły wieloosobowe. Pracownicy widzą, którzy członkowie zespołu są w trybie online, mogą się z nimi komunikować w czasie rzeczywistym oraz publikować ważne listy zadań i pliki w witrynie zespołu w sieci Web.
 
Tworzenie dostosowanych rozwiązań. 
  Tworzenie dostosowanych rozwiązań.
Obsługa języka XML w pakiecie Office Professional Edition 2003 umożliwia deweloperom tworzenie dostosowanych i specyficznych dla danej branży dokumentów (lub dokumentów inteligentnych), które upraszczają procesy i podnoszą wydajność bez konieczności organizowania szkoleń ani zarządzania przestojów. Dzięki dokumentom inteligentnym służącym do generowania ofert zespoły handlowe mogą na przykład uprościć procesy i zwiększyć wydajność pracy oraz gromadzenia danych.
 
Lepsze zabezpieczenia i ochrona prywatności. 
  Lepsze zabezpieczenia i ochrona prywatności.
W pakiecie Office Professional Edition 2003 udostępniono kilka metod — w tym certyfikaty i podpisy cyfrowe, funkcje ochrony i odzyskiwania danych oraz inne funkcje specyficzne dla określonych programów — ułatwiających zarządzanie zabezpieczeniami programów i dokumentów. Poprawa funkcji zabezpieczeń w programie Outlook 2003, takich jak blokowanie wiadomości przychodzących, w których mogą się znajdować wirusy, blokowanie obrazów HTML w celu uniemożliwienia weryfikacji adresu oraz udoskonalone reguły zarządzania wiadomościami-śmieciami, może skrócić czas potrzebny pracownikom na zarządzanie pocztą e-mail.
 
Uproszczenie uaktualniania, administrowania i uzyskiwania pomocy technicznej.   Uproszczenie uaktualniania, administrowania i uzyskiwania pomocy technicznej.
Wdrażanie pakietu Office Professional Edition 2003 w organizacji wiąże się z minimalnymi przerwami w pracy użytkowników. Aby usprawnić dystrybucję pakietu Office Professional Edition 2003 wśród pracowników korzystających z połączeń o niskiej przepustowości, można skopiować skompresowaną zawartość nośnika instalacyjnego na dysk lokalny, a następnie zainstalować pakiet stamtąd — zamiast przeprowadzania instalacji z dysku CD lub udziału sieciowego. Po zakończeniu instalacji nie jest wymagane ponowne uruchomienie komputera. Zgodność formatów plików pakietu Office Professional Edition 2003 ułatwia pracownikom udostępnianie dokumentów użytkownikom starszych wersji pakietu Office.
Witryna Microsoft Office Online — witryna sieci Web towarzysząca produktom pakietu Microsoft Office System — może również skrócić czas potrzebny informatykom na znalezienie rozwiązania danego problemu i udzielenie pomocy technicznej. Zawiera ona zasoby pomocy technicznej przeznaczone dla pracowników i kierowników wydziałów informatycznych, umożliwiając zwiększenie wydajności i uzyskanie maksymalnego efektu podczas pracy z pakietem Office Professional Edition 2003 i innymi produktami pakietu Microsoft Office System.
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Artykuły

Wydarzenia