Windows Media Encoder 9

Windows Media Encoder 9

Autor: Dawid Długosz

Opublikowano: 9/16/2007, 12:00 AM

Liczba odsłon: 35974

Program Windows Media Encoder 9 jest zaawansowanym narzędziem, które umożliwia wykorzystanie wielu innowacji wprowadzonych w pakiecie Windows Media 9. Dzięki tej aplikacji możemy przechwytywać zawartość multimedialną, następnie poddać ją obróbce, żeby na końcu ją wyemitować. Program występuje zarówno w wersji przeznaczonej do pracy pod kontrolą systemów 32 bitowych, jak i 64-bit, jednakże dostępny jest tylko w angielskiej wersji językowej.

Zalety Windows Media Encoder 9

 • Przejrzysty interfejs użytkownika
 • Ogromne możliwości w zakresie obsługi kodowania audio i wideo
 • Obsługa formatu High Definition (HD)
 • Współpraca z różnymi środowiskami Windows
 • Istnienie edycji 64-bitowej
 • Duże możliwości rozbudowy programu
 • Obsługa dodatkowych wtyczek
 • Możliwość publikowania materiałów na serwerze bezpośrednio z poziomu programu
 • Aplikacja jest udostępniona za darmo
 • Pełna automatyzacja procesu kodowania

Instalacja

Proces instalacji jest niezwykle prosty. Poniżej znajduje się tabela, która przedstawia wymagania systemowe aplikacji.

Wymagania systemowe:

System operacyjny: Windows 2000, Windows XP lub Windows Vista*
Procesor: 266 MHz z technologią MMX (konwersja plików), zalecana jest jednostka dwurdzeniowa z obsługą instrukcji SSE
Pamięć operacyjna: zależnie od zadania, które chcemy wykonywać ilość potrzebnej pamięci ulega zmianie
* użytkownicy Windows Vista przed instalacją aplikacji powinni zapoznać się z artykułem bazy wiedzy Microsoft nr KB929182.

Szersze omówienie wymagań systemowych, zależnie od typu wykonywanego zadania, odnajdziemy tutaj.

Wstępnie pobieramy plik instalatora na dysk twardy komputera.

Uruchamiamy pobrany plik, następnie naciskamy przycisk Next. Akceptujemy postanowienia licencyjne zaznaczając pole I accept the terms in the License Agreement i ponownie klikamy Next. W kolejnym kroku wskazujemy katalog docelowy instalacji i naciskamy kontrolkę Next, a następnie przycisk Install. Po ukończeniu procesu klikamy Finish.

Możemy uruchomić program. Odpowiedni skrót odnajdziemy w menu Start\Wszystkie programy\Windows Media. Aplikacja przywita nas modułem New Session (nowa sesja), gdzie możemy wybrać odpowiednie zadanie, następnie w Windows Media Encoder uruchomić możemy kreatora, który pomoże przygotować parametry pracy programu. O tym jednakże powiemy w dalszej części artykułu.

Interfejs

Interfejs aplikacji jest bardzo prosty. Nie odnajdziemy tutaj ładnej, efektownej stylistyki, tak wszechobecnej w najnowszych programach Microsoftu. Programiści postawili na przejrzystość i funkcjonalność Windows Media Encoder. Przyciski i funkcje są rozmieszczone w prawidłowy i ergonomiczny sposób. W górnej części zgromadzono typowe kontrolki menu, które odnajdziemy w prawie każdej aplikacji pochodzącej z Redmond. Poniżej widzimy przyciski typowych zadań, które możemy wykonać przy użyciu programu. Pozostałą część okna wypełnia główny moduł aplikacji.

Praca z programem

Zacznijmy pracę z programem i dowiedzmy się więcej na temat opcji, które tutaj odnajdziemy. Po uruchomieniu aplikacji przywita nas wspomniany moduł nowej sesji. Możemy zdecydować się na pracę z kreatorem (zakładka Wizards) lub też wybrać jedno z szybkich zadań (karta Quick Starts). Jeśli nie chcemy, aby moduł ten był uruchamiany podczas startu programu to odznaczmy pole Show this dialog box at startup. Okno nowej sesji będziemy mogli później wywołać naciskając przycisk New Session, który odnajdziemy w głównym module aplikacji.

Zobaczmy jakie zadania możemy wykonać przy użyciu kreatorów Windows Media Encoder.

 • Custom session - umożliwia szczegółowe definiowanie zadania, które chcemy przeprowadzić. Skorzystajmy z tej funkcji tylko wtedy, gdy chcemy przeprowadzić złożoną operację (np. konwersja oraz emitowanie materiału) lub dysponujemy na tyle obszerną wiedzą na ten temat, że jesteśmy pewni, iż poradzimy sobie z poprawnym ustaleniem wszystkich opcji.
 • Broadcast a live event - pozwala wyemitować strumień multimedialny bezpośrednio z dołączonego urządzenia lub też komputera lokalnego.
 • Capture audio or video - funkcja umożliwia przechwycenie materiału audio lub wideo z dowolnego urządzenia, a następnie zapisanie go w postaci pliku Windows Media (wma, wmv).
 • Convert a file - skorzystajmy z tej opcji jeśli chcemy przekonwertować materiał audio lub video na inny format multimedialny.
 • Capture a screen - umożliwia przechwycenie dowolnego obrazu, a następnie jego konwersję na format Windows Media.

Właściwości

Naciskając przycisk Properties wywołamy moduł właściwości programu, w którym możemy zdefiniować wiele wstępnych ustawień danej sesji. Przyjrzyjmy się im bliżej.

 • Sources - zakładka ta umożliwia zdefiniowanie ustawień źródła multimediów, z którego będziemy korzystać oraz pozwala określić parametry urządzeń takich, jak audio.
 • Output - na tej karcie zdecydujemy, jak chcemy dystrybuować materiał wyjściowy, który otrzymujemy po ukończeniu kodowania. Należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru, następnie możemy dokonać konfiguracji pozostałych parametrów.
 • Compression - pozwala na wstępną konfigurację kompresji. Po wybraniu jednej z opcji z listy Destination (przeznaczenie) program automatycznie dobierze odpowiednie parametry wideo i audio. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zdefiniowali je własnoręcznie wedle własnych potrzeb i preferencji.
 • Video Size - zakładka ta umożliwia szczegółową zmianę parametrów wstępnie zdefiniowanych ustawień wideo. Do wyboru mamy wiele opcji i funkcji, które w bardzo szerokim zakresie pozwolą na dokładne określenie właściwości plików filmowych.
 • Attributes - atrybuty są miejscem, gdzie dodamy informacje takie, jak nazwa tytułu, autora oraz wiele innych.
 • Processing - odnajdziemy tutaj opcje, które umożliwią zwiększenie jakości dekodowanego materiału.
 • Plug-ins - w module tym możemy zarządzać wtyczkami oraz dodatkami do programu, które zwiększą jego możliwości w zakresie obsługi audio/wideo.
 • Security - na tej karcie możemy zabezpieczyć nasze pliki, np. wykorzystując mechanizm DRM (Digital Rights Management).
 • Advanced - odnajdziemy tutaj pozostałe opcje.

Kodowanie

Przyjrzyjmy się teraz bliżej możliwościom kodowania programu. Z menu New Session wybieramy pozycję Convert a file i klikamy OK. Wskazujemy plik, który chcemy konwertować (Source file:) oraz plik wyjściowy (Output file:) i naciskamy przycisk Dalej. W kolejnym kroku definiujemy sposób dystrybucji pliku, na podstawie naszego wyboru zostaną dobrane wstępne ustawienia wideo. Zaznaczamy jedną z pozycji i klikamy Dalej. Następnie wybieramy jak chcemy dekodować materiał. Z rozwijalnych list Audio: oraz Video: wskazujemy odpowiednie pozycje i ponownie naciskamy przycisk Dalej. Możemy teraz wprowadzić dodatkowe informacje do pliku, tak zwane atrybuty. Aby rozpocząć proces dekodowania klikamy kontrolkę Zakończ. Materiał zostanie poddany obróbce. Może to potrwać nawet klika godzin, w zależności od długości wideo, sprzętu, którym dysponujemy oraz parametrów wyjściowych filmu.

Dodatki

Po instalacji Windows Media Encoder w menu Start zobaczyć możemy także pozycję Utilities. Odnajdziemy tutaj dodatkowe narzędzia. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Windows Media File Editor

Windows Media File Editor umożliwia zmianę atrybutów kodowanych materiałów. Otwieramy wideo naciskając File\Open..., wskazujemy odpowiedni plik i klikamy OK. Następnie możemy dodawać markery do pliku (zakładka Markers) oraz edytować informacje zapisane jako metadane i modyfikować ustawienia dźwięku (karta Attributes).

Windows Media Profile Editor

Narzędzie to umożliwia tworzenie profili, które następnie zostaną wykorzystane w Windows Media Encoder. Możemy zapisywać ustawienia, które następnie załadujemy, gdy tego zechcemy lub zajdzie taka potrzeba. Profile możemy eksportować i importować, służą do tego odpowiednie opcje, które odnajdziemy w module aplikacji.

Windows Media Stream Editor

Tym prostym programem możemy edytować audycje w postaci strumieni z wcześniej przygotowanych materiałów. Wskazujemy źródło (Add Source...), następnie dodajemy do listy obok wybrane pliki. Przycisk Create File... pozwoli utworzyć audycję w postaci pliku. Wyniki pracy zapisywane są w postaci .xml.

Podsumowanie

Windows Media Encoder 9 jest ciekawym programem, który mimo, iż został udostępniony do pobrania za darmo to posiada naprawdę wiele opcji. Prosty interfejs użytkownika w ogóle nie przeszkadza w pracy, wręcz przeciwnie. Łatwo możemy odnaleźć potrzebne funkcje. Aplikację z pewnością możemy gorąco polecić każdemu amatorowi parającemu się konwersją oraz emitowaniem materiałów audio i wideo. Zaawansowani twórcy także odnajdą tutaj wiele ciekawych opcji, niestety widoczny jest brak możliwości zapisywania wyników swojej pracy w formacie innym, niż Windows Media. Cieszy także dodanie do pakietu wielu dodatkowych narzędzi, które zwiększają możliwości Windows Media Encoder.