Visual Studio 2012 Express – tego jeszcze nie było

Visual Studio 2012 Express – tego jeszcze nie było

Autor: Piotr Maciejko

Opublikowano: 12/20/2013, 12:00 AM

Liczba odsłon: 9546

Nie tak dawno został opublikowany poradnik, który pokazywał w jaki sposób należy pobrać i zainstalować różne wersje darmowego, zintegrowanego środowiska programistycznego – Microsoft Visual Studio 2012 Express. Wszystkie wersje tego środowiska (for Modern UI, for Desktop, for Web) są świetne, jednak dzisiaj zostaną opisane najważniejsze nowości, które pojawiły się w wersji przeznaczonej do programowania aplikacji dla klasycznego pulpitu Windows.

Rodzaje projektów

W Microsoft Visual Studio 2012 Express for Windows Desktop mamy dostęp do tych samych typów projektów, co w jego poprzedniej wersji z 2010 roku. Możemy też powiązać różne projekty, które są napisane w różnych dostępnych językach programowania (VB, C++, C#) w ramach jednego rozwiązania (Solution). Projekty utworzone w Visual Studio 2010 z SP1 są kompatybilne z tymi utworzonymi w Visual Studio 2012 i vice versa. Oznacza to, że projekt, który został utworzony w Visual Studio 2010 z SP1 może zostać zaimportowany przez Visual Studio 2012, zaś ten utworzony w Visual Studio 2012 może zostać zaimportowany przez Visual Studio 2010 z SP1.

Rodzaje projektów

Testy jednostkowe

Sytuacja z frameworkami testów jednostkowych dla języków C# i VB pozostaje niezmienna – są one ulepszone i wciąż dostępne. Nowością zaś jest udostępnienie natywnego frameworka tego typu dla języka C++. Pozwoli to na pisanie, uruchamianie i debugowanie testów bezpośrednio w Visual Studio, z poziomu którego będziemy mieli również dostęp do szablonów projektu tych testów.

Testy jednostkowe

Analiza kodu

Zostały dodane nowe reguły analizy kodu, dzięki którym w przypadku projektów C++ będziemy mogli wykryć ogólne błędy wpływające na bezpieczeństwo i stabilność pracy aplikacji, takie jak: użycie niezainicjalizowanej zmiennej, niewłaściwe użycie funkcji API, czy też przepełnienie bufora. W zarządzaniu projektem została poprawiona wydajność garbage collectora oraz usuwanie obiektów.

Zarządzanie TFS

Do nowej wersji środowiska został dodany Team Explorer, który pozwoli na integrację z serwerem TFS, co z kolei umożliwi łatwiejszą kontrolę wersji, automatyzację kompilacji oraz śledzenie zmian.

Zarządzanie TFS

Zarządzanie zależnościami za pomocą NuGet

Zarządzanie zależnościami staje się dużo łatwiejsze. Łatwiej zintegrujemy z naszym projektem biblioteki zarówno nasze jak i osób trzecich, które są potrzebne do jego prawidłowego działania.

NuGet

Źródła danych

W poprzedniej wersji możliwość wykorzystywania zewnętrznego źródła danych została ograniczona tylko do bazy danych w postaci pliku. W aktualnej wersji możliwości te zostały rozszerzone o SQL Server. W praktyce pozwala to na połączenie się, nawigowanie, robienie zapytań i edytowanie obiektów zawartych w bazie danych przez SQL Server 2012 i Windows Azure SQL Databases.