Menu kategorii
 • Zarządzanie zabezpieczeniami przy użyciu Zasad grupy i Szablonów zabezpieczeń

  Zarządzanie zabezpieczeniami przy użyciu Zasad grupy i Szablonów zabezpieczeń

   Wojtek Błaszak
  Wojtek Błaszak
  00:00
  26.03.2007
  73182 wyświetlenia

  Standardowa instalacja Windows XP, jest domyślnie ustawiona tak, by odpowiadała wymaganiom jak najszerszej rzeszy użytkowników. Mimo, że taka konfiguracja jest w miarę bezpieczna, czasem warto podnieść jakość ochrony systemu, zmieniając ustawienia kilku opcji. Pomocne w tym celu są Zasady grup. Jest to zbiór opcji, za pomocą których możemy ustalić pewne reguły i zachowania systemu. Chociaż częściej są one wykorzystywane przez administratorów, którym ułatwiają zarządzanie wieloma hostami, Zasad grup możemy użyć do podniesienia poziomu bezpieczeństwa również indywidualnego komputera. Kiedy ich użycie ma sens? Przede wszystkim, wtedy gdy z używanego komputera korzysta, więcej niż jedna osoba, lub istnieje możliwość uzyskania takiego dostępu przez kogoś nieuprawnionego. Nie trudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy wychodzimy z biura po kawę, nie wylogowując się. Zastosowanie mechanizmu Zasad grup, pomoże nam chronić system także przed naszym roztargnieniem. Należy jednak pamiętać, o zachowaniu umiaru i zdrowego rozsądku, gdyż niektóre opcje mogą wręcz obniżyć poziom zabezpieczeń, lub skutecznie utrudnić korzystanie z komputera.

  Zasady grupy

  Większość Zasad grup znajdziemy w ustawieniach zabezpieczeń lokalnych. Dostęp do nich uzyskamy otwierając Panel sterowania, wybierając Wydajność i konserwacja, a następnie Narzędzia administracyjne, gdzie znajdują się Zasady zabezpieczeń lokalnych. Jednak można skonfigurować te same opcje za pomocą nadrzędnego narzędzia – konsoli Zasad grupy. Aby to uczyć wywołajmy z wiersza poleceń: gpedit.msc. Ustawienia zabezpieczeń znajdziemy w części Ustawienia systemu Windows sekcji Konfiguracja komputera. Nie trudno dostrzec, jak wiele różnych opcji mamy tu do dyspozycji. Te najbardziej nas interesujące znajdziemy w Zasadach konta i Zasadach lokalnych, jednak warto też zapoznać się z ustawieniami, jakie znajdują się w innych odgałęzieniach drzewa Zasad Komputera lokalnego (czyli naszej konsoli gpedit). Do większości opcji konsoli znajduje się skrócony opis ich działania. Warto go przeczytać przed konfiguracja, ponieważ nazwy zasad, czasem bywają mylące.
  Postarajmy się znaleźć takie opcje, które nas najbardziej interesują. Na pewno do nich zaliczają się Zasady haseł, które są podzbiorem Zasad konta. Domyślna konfiguracja tych elementów jest dość pobłażliwa i warto ją uczynić trochę bardziej rygorystyczną. Przede wszystkim należy zwiększyć minimalną długość hasła. Oczywiście w granicach rozsądku. Wartość z przedziału 8-12 znaków wydaje się być odpowiednia.

  Włączmy też opcję: Hasło musi spełniać wymagania co do złożoności. Możemy też ustawić wymóg co do zmieniania hasła co określony okres czasu. Mimo, że często jest to zalecane, to w praktyce jest to źródłem samych problemów. Użytkownicy mylą i zapominają hasła, w efekcie czego zapisują je na kartkach przyklejanych do monitora, bądź wybierają łatwą i oczywistą frazę, która stoi na straży dostępu do komputera.

  Z tego właśnie powodu pozostawmy te opcje wyłączone. Warto natomiast zajrzeć do kolejnego zbioru Zasad konta, czyli Zasad blokady konta. W tej części można ustalić procedury, mające miejsce kiedy logowanie użytkownika zakończy się niepowodzeniem. Próg blokady konta ustawmy na trzy nieudane próby. Utrudni to odgadnięcie naszego hasła, a za razem nie odetnie nam dostępu do komputera, kiedy w pośpiechu pomylimy się podczas autoryzacji. Czas trwania blokady konta należy ustawić na taką długość, aby utrudnić wszelkie próby uzyskania nieuprawnionego dostępu do komputera. Nie powinna więc być to chwila, a raczej 15-25 minut. Przez ten czas powinniśmy wrócić z przerwy na kawę i dostrzec ewentualne zablokowanie konta, co powinno wzbudzić nasz niepokój i odpowiednie działania. Jeżeli ustawimy czas zbyt długi, to może się to kiedyś na nas zemścić. Kiedy sami zablokujemy sobie konto, nie dostaniemy się na nie mimo, że przypomnimy sobie prawidłowe hasło.

  Nie trudno zauważyć, że wartość Czas trwania blokady konta jest współzależna od Wyzerowania licznika blokady konta. Różnica polega na tym, że gdy popełnimy jeden błąd podczas logowania, to po Wyzerowaniu licznika blokady konta, nasza pomyłka zostanie nam zapomniana. Blokada konta natomiast aktywuje się po przekroczeniu wcześniej ustawionego progu pomyłek. Po ustaniu blokady, zerowany jest jednocześnie licznik.
  Przyjrzyjmy się teraz Zasadom lokalnym. Znaleźć tu możemy wiele wartościowych opcji dotyczących ochrony systemu. Zbiór ten dzieli się na dwie części: Przypisywanie praw użytkownika i Opcje zabezpieczeń. W pierwszej możemy ustalić, którzy użytkownicy będą mieli jakie uprawnienia. W Opcjach zabezpieczeń natomiast ustalamy pewne reguły jakimi kieruje się system. Jest tam kilka ciekawych opcji, które mogą nas zainteresować. Możemy przykładowo postanowić, że nikt oprócz nas nie powinien mieć możliwości wyłączania komputera. Aby to wyegzekwować, zmodyfikujmy opcję Zamykanie systemu, która znajduje się w dziale Przypisywanie praw użytkownika, pozostawiając tam odpowiednie grupy użytkowników. Należy mieć świadomość, że wyłączy to nieuprawnionym użytkownikom, możliwość wyłączania komputera z poziomu swojego konta. Nadal jednak będzie można zamknąć system, będąc niezalogowanym. Aby i tego zabronić, musimy odnaleźć w Opcjach zabezpieczeń zasadę: Zamknięcie: zezwalaj na zamykanie systemu bez konieczności zalogowania i wyłączyć ją.
  Trzecią grupą opcji konfiguracji są Szablony administracyjne. Można w nich odnaleźć bardziej drobiazgowe ustawienia, które dostosowują środowisko pracy użytkowników. Można za pomocą umieszczonych tam opcji m.in. wyłączyć dostęp do Panelu sterowania, czy zablokować możliwość zmian ustawień połączenia sieciowego. My wykorzystamy inną, bardzo wartościową opcję – Monitowanie o hasło podczas wznowienia ze stanu hibernacji / wstrzymania. Jest to bardzo pożyteczna funkcja, która poprosi o autoryzacje, kiedy wychodząc na dłużej z biura, zostawimy komputer niewylogując się. Opcję tę znajdziemy w Szablonach administracyjnych, umieszczonych w części Konfiguracja użytkownika drzewa konsoli, która przetwarzana jest podczas logowania. Z folderu System wybierzmy Zarządzanie energią. W prawym oknie konsoli, mamy jedną – interesującą nas opcję.
  Jak widać, ustawień do jakich otrzymujemy dostęp za pomocą Zasad grup jest wiele, więc i możliwości dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb są ogromne.

  Szablony zabezpieczeń

  Omówiliśmy już Zasady grupy. Jednak jak je sprawnie stosować i nimi zarządzać? Można do tego celu skorzystać z Szablonów zabezpieczeń. Jest to kolejna przystawka do konsoli MMC. Za jej pomocą możemy skorzystać ze zbiorów zasad, które przygotowane został z konkretnym przeznaczeniem (np. szablon Rootsec nadaje uprawnienia do folderu głównego dysku systemowego). Możemy też utworzyć własny szablon, który zmodyfikuje konfiguracje do postaci nas satysfakcjonującej, po przywróceniu oryginalnych ustawień za pomocą szablonu Setup Security.
  Aby skorzystać z Szablonów zabezpieczeń, uruchamiamy konsolę wywołując mmc z wiersza poleceń. Z menu Plik, wybieramy Dodaj/Usuń przystawkę. Następnie na karcie Autonomiczna, klikamy przycisk Dodaj.

  W oknie, które się pojawi wybieramy Szablony zabezpieczeń i akceptujemy naszą decyzję przyciskiem Dodaj. Zamykamy okno dodawania przystawki autonomicznej przyciskiem Zamknij. Następnie by zakończyć ten etap klikamy OK. Możemy już przeglądać nasze Szablony zabezpieczeń. Jak szybko zauważymy, oprócz Setup Security, pozostałe szablony są prawie puste. Jest tak dlatego, by ich stosowanie modyfikowało tylko ściśle określony zakres ustawień. Za pomocą dodanej przystawki, możemy przeglądać i modyfikować dane szablony.

  > Należy pamiętać o tym, by każdą zmianę zapisywać za pomocą opcji Zapisz z menu Akcja, lub Zapisz jako, jeśli chcemy zapisać zmiany jako szablon o innej nazwie, pozostawiając pierwowzór niezmieniony. Aby wymusić stosowanie danego szablonu, potrzebna nam będzie kolejna przystawka. W analogiczny sposób jak poprzednio dodajemy ją, wybierając w oknie Dodawanie przystawki autonomicznej przystawkę Konfiguracja i analiza zabezpieczeń. Kliknijmy teraz prawym klawiszem na węzeł dodanej przystawki i kliknijmy Otwieranie bazy danych. Jeśli nie dysponujemy wcześniej utworzoną, wprowadzamy nazwę nowej bazy danych. Kliknijmy ponownie prawym klawiszem na węzeł Konfiguracja i analiza zabezpieczeń i wybierzmy opcję Importuj szablon. Teraz możemy wybrać interesujący nas szablon zabezpieczeń. Aby zastosować zmodyfikowane ustawienia, klikamy prawym klawiszem na węzeł Konfiguracja i analiza zabezpieczeń i wybieramy opcję Konfiguruj komputer teraz. Zostaniemy poproszeni o podanie ścieżki do dziennika, co potwierdzamy klikając OK. Zmiany zostaną wprowadzone, a ich efekt możemy sprawdzić przeglądając zdarzenia za pomocą opcji Wyświetl plik dziennika.

  Analiza zabezpieczeń systemu

  Przystawkę konsoli Konfiguracja i analiza zabezpieczeń możemy także zastosować do przeglądania ustawień ochrony systemu. Polega to na porównaniu aktualnej konfiguracji komputera, a zawartością bazy danych. W ten sposób dowiemy się, czy używany szablon zabezpieczeń został poprawnie zastosowany. Aby przeprowadzić tę procedurę wystarczy kliknąć prawym klawiszem węzeł Konfiguracja i analiza zabezpieczeń i wybrać opcję Analizuj komputer teraz. Teraz za pomocą tej przystawki możemy przeglądać ustawienia w dokładnie tym samym układzie jaki funkcjonuje w Szablonach zabezpieczeń.

  W prawym oknie wyświetlony zostanie wynik porównania danych zasad. Aby zmienić ich ustawienia w bazie danych, kliknijmy dwukrotnie interesujący nas element i zmodyfikujmy go zaznaczając opcję Definiuj w bazie danych następujące zasady.

  Jak nie trudno dostrzec, konsola MMC jest narzędziem o wielkich możliwościach. Dodając różne przystawki, możemy zbudować poręczny mechanizm, pomocny w konfigurowaniu i zarządzaniu systemem.

  Przenoszenie ustawień na inny system

  Skonfigurowaliśmy już Zasady grupy dla używanego przez nas komputera. Jednak to nie jedyny sposób zarządzania zabezpieczeniami komputera, czy całej ich sieci. Zasady grupy mogą być ustalane odgórnie za pomocą usługi Active Directory, skonfigurowanej na serwerze kontrolującym daną domenę. Możemy też zapisane przez nas Szablony zabezpieczeń, skopiować na inne komputery i zastosować na tamtych maszynach, bez koniczności żmudnego modyfikowania każdego parametru osobno dla każdego hosta w sieci. Są one zapisane w katalogu %SystemRoot%\Security\Templates\ w postaci plików *.inf. Pomocna może być także konsola MMC. Posiada ona możliwość dodawania zakładek Zasad grupy, nie tylko dla lokalnego komputera, lecz także hostów zdalnych. Oczywiście należy w tym celu posiadać odpowiednie uprawnienia na komputerze, do którego chcemy uzyskać dostęp. Aby zarządzać Zasadami grupy zdalnego hosta, należy w oknie konsoli, wybrać z menu Plik opcję Dodaj/Usuń przystawkę.

  Następnie zgodnie ze znaną już nam procedurą dodajemy Zasady grupy, z tą różnicą, że zamiast Komputera lokalnego, wybieramy opcję Przeglądaj i wprowadzamy nazwę maszyny z sieci w polu Inny komputer.

  Poznaliśmy narzędzia pomocne w ustalaniu polityki zabezpieczeń komputera. Za ich pomocą, wykonując może trochę czasochłonną pracę, możemy dokonać wartościowych modyfikacji systemu.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Bezpieczeństwo w Windows XP