Menu kategorii
 • Zarządzanie komputerem przy pomocy Windows Vista

  Zarządzanie komputerem przy pomocy Windows Vista

   Dawid Długosz
  Dawid Długosz
  00:00
  27.09.2008
  16332 wyświetlenia

  Zarządzanie komputerem jest przystawką, w której pogrupowane zostały narzędzia służące do lokalnego lub zdalnego sterowania komputerem. Jest także składnikiem Narzędzi konfiguracyjnych i narzędzi zarządzania. Odnajdziemy tutaj wiele opcji, które pomogą w administrowaniu systemem operacyjnym Windows Vista.

  Uruchamianie przystawki zarządzanie komputerem

  Przystawkę tę uruchomimy na kilka sposobów. Na przykład klikamy prawym przyciskiem myszy na Komputer, a następnie wskazujemy polecenie Zarządzaj. Możemy również przejść do menu Start i wpisać w module Uruchom polecenie compmgmt.msc, zatwierdzamy poprzez naciśnięcie klawisza Enter. Uwaga: Musimy posiadać prawa administracyjne, aby wykonać tę czynność.

  Po otworzeniu modułu Zarządzanie komputerem ujrzymy konsolę programu.

  Okno aplikacji przypomina wyglądem Eksplorator Windows i zostało ono domyślnie podzielone na trzy obszary. Pierwszy z nich to drzewko konsoli, znajdujące się po lewej stronie. Zawiera ono pogrupowane narzędzia zarządzania. W środkowej części modułu znajdziemy opis oraz opcje dotyczące wybranej funkcji, natomiast po prawej umieszczone zostały Akcje, które odpowiadają za typowe zadania związane ze wskazaną opcją wybraną z drzewka konsoli. Moduł programu możemy dostosować według potrzeb. Wybieramy Dostosuj z menu Widok. Otworzy się moduł Dostosowywanie widoku. Możemy teraz włączać, lub ukrywać elementy, które uważamy za stosowne.

  Narzędzia zarządzania komputerem

  Narzędzia znajdujące się w przystawce Zarządzanie komputerem pogrupowane zostały w trzy kategorie. Są to: Narzędzia systemowe, Magazyn oraz Usługi i aplikacje

  Klikając wybraną grupę w drzewku konsoli rozwijamy listę, przechodząc do opcji, z której chcemy skorzystać.

  Narzędzia systemowe

  Składnik ten wykorzystamy do zarządzania wydajnością i zdarzeniami systemowymi. Do wyboru jest wiele opcji, które pomogą w tym zadaniu. Narzędzia systemowe zostały pogrupowane w sześć elementów, które omówimy poniżej.

  Harmonogram zadań

  Harmonogram zadań pozwala na zaplanowanie automatycznie wykonywanych zadań. Możemy w ten sposób uruchamiać dowolny skrypt, aplikację, lub dokumenty. Utworzone tak komendy są następnie przechowywane w bibliotece Harmonogramu zadań. W module Stan zadań określimy obecny ich stan, natomiast Aktywne zadania są listą wszystkich uruchomionych procesów zadań. Przystawka ta umożliwia planowanie uruchamiania, zmiany w harmonogramie, dostosowywanie uruchamianych zadań, a także wybór sposobu rozruchu.

  Podgląd zdarzeń

  Składnik ten umożliwia monitorowanie dziennika zdarzeń w systemie. Aby otworzyć go, należy kliknąć Podgląd zdarzeń w przystawce Zarządzanie komputerem, a następnie wskazać zadanie, które chcemy wykonać. Także wyszukanie określonego zadania nie nastręczy trudności. Zdarzenia możemy grupować i filtrować w dowolny sposób, klikając w menu Widok i wybierając Sortuj według, lub Grupuj według, a następnie ustalając według jakich wytycznych odbywać się będzie proces. Elementy w podglądzie zdarzeń pogrupowane są w trzy kategorie: Błąd - jest zapisem powstającym w momencie, gdy podczas pracy z komputerem wystąpi niewłaściwa operacja. Ostrzeżenie - mówi o nieprawidłowościach, które następują w systemie operacyjnym. Ostatnim możliwym rodzajem zdarzenia jest Informacja - zapis, który odpowiada za pomyślne wykonanie zadania.

  Foldery udostępnione

  Przystawka ta odpowiada za zarządzanie udostępnionymi w sieci zasobami. Za jej pomocą ustawimy prawa dostępu do udziałów sieciowych oraz wpłyniemy na przebieg sesji. Foldery udostępnione podzielone są na trzy elementy: Udziały zawierają dane o wszystkich udostępnionych plikach i folderach; Sesje odpowiadają za informacje o użytkownikach, którzy są podłączeni do udziałów sieciowych; Otwarte pliki natomiast mówią o wszystkich otwartych plikach na komputerze.

  Użyt kownicy i grupy lokalne

  Ten element przechowuje oraz zarządza ustawieniami użytkowników oraz grup znajdujących się w lokalnym komputerze. Dzięki temu składnikowi możemy tworzyć nowe konta oraz nadawać im odpowiednie uprawnienia dotyczące możliwości wykonywania zadań. Przystawka podzielona jest na dwa podfoldery, a mianowicie Użytkownicy, gdzie są przechowywane konta użytkowników lokalnych utworzonych w czasie instalacji systemu, jak i tych, które zostały dodane przez administratora. Drugi folder stanowią Grupy, zawierające wszystkie grupy lokalne utworzone na komputerze.

  Niezawodność i wydajność

  Składnik Niezawodność i wydajność pozwoli na zbieranie danych dotyczących wydajności komputera. Następnie na podstawie zebranych danych możemy przeprowadzać analizę otrzymanych wyników. Narzędzia monitorowania pozwalają na użycie dwóch monitorów, wydajności i niezawodności, które pomogą przeanalizować wpływ aplikacji na to, jak działa komputer i system operacyjny. Zestaw modułów zbierających dane jest zbiorem narzędzi do monitorowania, które możemy grupować według potrzeb i wykorzystywać według uznania. Raporty natomiast pomogą w przechowywaniu oraz odczytywaniu informacji.

  Menedżer urządzeń

  Ostatnim elementem Narzędzi systemowych jest Menedżer urządzeń. Przystawka ta umożliwia zarządzanie sprzętem komputera, pozwala na zmianę ustawień, a także umożliwia instalowanie i usuwanie urządzeń z komputera. Określimy także, czy zainstalowany sprzęt pracuje prawidłowo. Składniki są pogrupowane według kategorii w postaci drzewka, co umożliwi łatwe odnalezienie urządzenia. Klikając menu Widok i wybierając Pokaż ukryte urządzenia, będziemy mieli dostęp do innych składników, domyślnie ukrytych.

  Magazyn

  W węźle Magazyn odnajdziemy tylko jeden element, a mianowicie Zarządzanie dyskami. Przystawka ta umożliwia zarządzanie nośnikami pamięci masowej, znajdującymi się w naszym komputerze. Narzędziem tym posłużymy się w następujących celach: Możemy modyfikować wykorzystanie dysku twardego i innych nośników, poprzez tworzenie, lub usuwanie woluminów oraz zmiany rozmiarów partycji. Także w tym miejscu dostosujemy rozmiar klastru alokacji oraz system plików na dysku. Będziemy mogli tworzyć dyski dynamiczne w systemach z rodziny Windows Server, a także modyfikować podstawowe, np. poprzez zmianę partycji aktywnej na innym woluminie. Dokonamy też zmiany liter napędów według naszego uznania, lub potrzeby.

  Usługi i aplikacje

  Ostatni element Zarządzania komputerem stanowi węzeł Usługi i aplikacje. Zawiera on moduły i narzędzia, które pozwolą na ułatwienie zarządzania programami oraz usługami systemowymi, uruchamianymi na komputerze lokalnym, lub zdalnym.

  Usługi

  Za pomocą tej przystawki uruchomimy menedżera usług systemowych, czyli takich programów, które działają w tle systemu. Możemy to także zrobić przy pomocy polecenia services.msc z menu Uruchom. Pojawi się moduł, w którym pogrupowane zostały usługi (domyślnie w kolejności alfabetycznej). Po lewej stronie możemy przeczytać krótki opis dotyczący działania danego elementu, gdy klikniemy na jego nazwie klawiszem myszy. Możemy także decydować o sposobie uruchamiania usług oraz je zatrzymywać, a także zdecydujemy co ma się stać, jeśli wystąpi błąd w procesie. Zrobimy to otwierając menu kontekstowe mając zaznaczoną odpowiednią nazwę, a następnie przechodząc do Właściwości. W zakładce Ogólne wybierzemy sposób uruchamiania usługi. Także ustawimy działanie dla profilu sprzętowego oraz uruchamianie na komputerze zdalnym.

  Sterowanie usługą WMI

  Usługa WMI jest implementacją WBEM (Web-based Enterprise Management), która jest inicjatywą mającą na celu łatwiejsze uzyskiwanie i standaryzowanie informacji o zarządzaniu, a także ich późniejszym udostępnianiu. Usługa ta jest zgodna z repozytorium modeli CIM. Dzięki takiemu zarządzaniu uzyskuje się łatwiejszy dostęp do danych poprzez użytkowników. Narzędziami do obsługi systemu zgodnymi z WMI są np. Właściwości systemu oraz Informacje o systemie.

  Zarządzanie zdalne

  Jeśli chcemy podłączyć się zdalnie do innego komputera, to wystarczy, że w module Zarządzanie komputerem, naciśniemy prawym klawiszem myszy na węźle o tej samej nazwie, a następnie wskazujemy Podłącz do innego komputera.... Następnie wybieramy maszynę, którą chcemy zarządzać zdalnie i zatwierdzamy poprzez OK.

  Eksport danych

  Dane przystawki możemy eksportować do pliku, wystarczy że wskażemy interesujący element, a następnie w menu Widok wybieramy polecenie Eksportuj listę. Wskazujemy miejsce, gdzie ma być zapisany plik, jego nazwę oraz typ, a następnie klikamy Zapisz.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Zasoby dla profesjonalistów IT