Menu kategorii
 • Zaawansowane funkcje Internet Explorera

  Zaawansowane funkcje Internet Explorera

   Michał Brożyna
  Michał Brożyna
  00:00
  11.01.2007
  20087 wyświetleń

  Internet Explorer - podstawowa przeglądarka WWW w systemach Windows. Używana powszechnie przez mnóstwo ludzi. A przez ilu odpowiednio skonfigurowana? Zapraszam do zaznajomienia się z tymi funkcjami IE, które zapewnią bezpieczne i wygodne korzystanie z Internetu.

  Zaawansowane funkcje Internet Explorer

  Zarządzanie łącznością

  Internet Explorer może wykorzystywać każdy typ połączenia sieciowego do komunikacji z Internetem. Może nim być połączenie LAN, szerokopasmowe, modemowe i bezprzewodowe. Możliwość korzystania z szerokiego spektrum połączeń zapewnia szereg opcji, które zawarte są na karcie Połączenia w oknie Opcje Internetowe, otwieranym z menu Narzędzia.

  W tym miejscu możemy zarządzać ustawieniami dla połączeń modemowych, szerokopasmowych i realizowanych przez wirtualną sieć prywatną. W dalszej części artykułu przyjrzymy się bliżej tym opcjom.

  Połączenia modemowe i VPN

  W ramce Ustawienia połączenia telefonicznego i wirtualnej sieci prywatnej mamy możliwość skonfigurowania każdego połączenia z Internetem. Jeżeli lista połączeń jest pusta, to znak, że jeszcze żadnego nie utworzyliśmy. Możemy to zrobić uruchamiając Kreator połączenia internetowego kontrolką Ustawienia. Nowoutworzone połączenie pojawi się z folderze Połączenia sieciowe. Istnieje jeszcze inny sposób tworzenia połączeń internetowych - poprzez kliknięcie kontrolki Dodaj. Uruchomimy wtedy kreator połączenia "o zasięgu lokalnym". Efekty jego działania są w praktyce tożsame z poprzednio wspomnianym kreatorem. Jeżeli mamy już zdefiniowane połączenie, możemy określić kilka jego właściwości:

  • Nigdy nie wybieraj połączenia. Ta opcja zapobiega przed automatycznym ustanowieniem połączenia telefonicznego przez Internet Explorer. Zanim zechcemy przeglądać Internet, zmuszeni będziemy do włączenia tego połączenia samodzielnie.
  • Wybierz za każdym razem, kiedy nie ma połączenia sieciowego. Zaznaczenie tego pola spowoduje automatyczne uruchamianie połączenia, gdy Internet Explorer zostanie otwarty, a żadne połączenie sieciowe nie będzie w tej chwili aktywne.
  • Zawsze wybieraj połączenie domyślne. Zaznaczymy to ustawienie wtedy, gdy chcemy, aby Explorer automatycznie aktywował to połączenie, które wcześniej oznaczyliśmy jako domyślne.
  Kolejne preferencje dostępne są po kliknięciu kontrolki Ustawienia (zawartej w ramce, poniżej kontrolki Usuń).

  Moduł ten umożliwia konfigurację wielu parametrów. Na samej górze widoczne są dwa pola wyboru pozwalające włączyć konfigurację automatyczną lub wskazać ścieżkę do skryptu konfiguracji automatycznej. Oba te ustawienia mają sens tylko wówczas, gdy serwer proxy, którego używamy obsługuje automatyczną konfigurację połączeń. Niżej znajduje się ramka z ustawieniami serwera proxy - jednego dla wszystkich protokołów lub osobnego dla każdego protokołu. Sprecyzować to możemy w module otwieranym za pomocą przycisku Zaawansowane. W ramce Ustawienia połączenia telefonicznego znajdują się pola tekstowe, w których wpisać możemy nazwę użytkownika, hasło oraz domenę - jeżeli parametry te wymagane są do ustanowienia połączenia internetowego. Pod kontrolką Zaawansowane ukryte jest okno pozwalające określić ilość prób wybierania połączenia i czas, po którym nastąpić ma rozłączenie.

  Ustawienia sieci lokalnej

  Ta kontrolka otwiera moduł konfiguracji szerokopasmowego połączenia internetowego, tzn. połączenia przez sieć LAN, modem DSL czy połączenia satelitarnego. Podobnie jak w oknie konfiguracji połączeń telefonicznych mamy możliwość włączenia konfiguracji automatycznej i określenia adresu serwera proxy, jeżeli zamierzamy z niego korzystać.

  Strefy i poziomy zabezpieczeń w IE

  W Internet Explorerze zawartych jest kilka mechanizmów zabezpieczających. Chronią one w lepszy lub gorszy sposób przed niebezpieczną zawartością witryn WWW, taką jak wirusy w ściąganych plikach, złośliwe aplety Javy czy groźne kontrolki ActiveX.

  Strefy bezpieczeństwa

  W Internet Explorerze zdefiniowano cztery strefy bezpieczeństwa, dla których możemy ustawić szereg opcji zabezpieczeń. Są to Internet, Lokalny intranet, Zaufane witryny i Witryny z ograniczeniami. Przejdźmy do karty Zabezpieczenia w oknie opcji internetowych, aby zapoznać się nimi. Dla każdej strefy możemy ustalić jeden z czterech domyślnych poziomów bezpieczeństwa, lub określić własny, niestandardowy.

  Domyślne poziomy zabezpieczeń zmieniamy suwakiem. Do wyboru mamy:

  • Poziom Wysoki. Przy tym ustawieniu wyłączona jest obsługa elementów ActiveX, niemożliwe jest również pobieranie plików. Ten poziom mocno ogranicza funkcjonalność.
  • Poziom Średni. Niepodpisane kontrolki ActiveX nie są instalowane, a przed pobraniem potencjalnie niebezpiecznej treści wyświetlane jest ostrzeżenie. Przeglądanie Internetu jest w miarę bezpieczne, a przy okazji funkcjonalność Explorera jest wysoka.
  • Poziom Średnio-niski. Większość potencjalnie niebezpiecznej zawartości jest pobierana lub instalowana, choć nadal blokowane są niepodpisane składniki ActiveX.
  • Poziom Niski. Każdy aktywny element witryny zostanie uruchomiony.

  Poziom niestandardowy sprowadza się do ustawienia dla każdego typu aktywnej zawartości opcji Włącz, Wyłącz lub Monituj. Jak zatem najlepiej skonfigurować strefy bezpieczeństwa? Omówimy optymalne ustawienia dla każdej z nich:

  Strefa "Internet"

  W tej strefie najlepiej sprawdza się poziom średni. Dysponujemy wszystkimi funkcjami stron WWW, ale nadal poziom bezpieczeństwa jest na zadowalającym poziomie. Oczywiście, możemy wprowadzić ustawienia niestandardowe i samodzielnie określić, które elementy będą blokowane. Miejmy jednak na uwadze, że bezpieczeństwo to tylko jedna strona medalu. Po drugiej znajduje się wygoda użytkowania, o którą również należy zadbać.

  Strefa "Lokalny intranet"

  Dla tej strefy domyślnie stosowany jest średnio-niski poziom zabezpieczeń, choć Microsoft zaleca obecnie stosowanie poziomu średniego. Dodatkowo można dla tej strefy ustawić trzy inne opcje. Kontrolka Witryny otwiera moduł, w którym do wyboru mamy trzy kategorie witryn znajdujących się w intranecie.

  Strefa "Zaufane witryny"

  W tej strefie zawarte są strony WWW, do których mamy absolutne zaufanie i jesteśmy pewni, że ich zawartość nie wyrządzi żadnej szkody systemowi. Do niedawna z zasady ustalało się dla tej strefy niski poziom zabezpieczeń. Powodowało to, że z zasobów zaufanych witryn korzystać można ;było bez ograniczeń. Teraz zalecane jest ustawianie poziomu zabezpieczeń na średni.

  Strefa "Witryny z ograniczeniami"

  Strefa ta jest przeciwieństwem strefy zaufanych witryn. Wszystkie wpisane tu strony podlegają wysokiemu poziomowi zabezpieczeń. Jeżeli odwiedzasz witryny, które zawierają bądź mogą zawierać szkodliwe elementy - dodaj je do strefy witryn z ograniczeniami. Pozwoli to na ich przeglądanie z jednoczesnym blokowaniem formantów ActiveX i innych elementów aktywnych, mogących wyrządzić szkodę dla systemu.

  Ochrona prywatności

  Internet Explorer 6 wprowadza nowe ustawienia prywatności, które pozwalają na ściślejszą kontrolę plików cookie zapisywanych w komputerze. Cookie to plik zapisywany przez stronę WWW na naszym komputerze, odczytywany przez tę witrynę przy kolejnej wizycie. Najczęściej zawarte w nim informacje to unikatowy numer sesji, czasami także email, rzadziej dane osobowe. Dzięki plikom cookie serwisy WWW zapamiętują preferencje dotyczące np. wyglądu strony, czy używanego języka. Niestety, z tych informacji mogą korzystać niepowołane osoby.

  Cookie pod lupą

  Explorer udostępnia kilka opcji kontrolowania i ograniczania plików cookie. Odpowiednio zastosowane zapewniają bezpieczeństwo danych przy jednoczesnej wygodzie korzystania z "ciasteczek". W poprzednich wersjach zarządzanie plikami cookie sprowadzało się do trzech możliwości. Do wyboru mieliśmy zezwalanie na wszystkie pliki, blokowanie ich, lub wyświetlanie zapytania o każdy z osobna. IE 6 obsługuje standard P3P (Platform for Privacy Preferences) pozwalający na skontrolowanie, w jaki sposób zostanie on wykorzystany oraz ustalenie drogi postępowania. Choć P3P to wciąż udoskonalany mechanizm zawierający wiele błędów, stanowi on kamień milowy na drodze do bezpieczeństwa w Internecie. Poświęcimy w tym miejscu kilka akapitów na omówienie opcji konfiguracyjnych plików cookie.

  Ustawienia prywatności

  Z menu Narzędzia wybierzmy polecenie Opcje internetowe i kliknijmy zakładkę Prywatność. Także tutaj ustawiamy domyślne poziomy prywatności suwakiem. Do dyspozycji mamy:

  • Blokowanie wszystkich plików. Strony WWW nie mogą tworzyć plików cookie na komputerze, nie mogą również odczytywać istniejących.
  • Poziom Wysoki. Bez wyraźnej zgody pliki cookie zawierające osobiste informacje nie mogą być tworzone.
  • Poziom Średnio-wysoki. Bez domniemanej zgody cookietej samej firmy zawierające osobiste informacje są blokowane. Identycznie traktowane są pliki innych firm, które nie mają skróconych zasad prywatności. Ponadto, jeśli nie udzielisz wyraźnej zgody, blokowane są te należące do innych firm, zawierające informacje osobiste.
  • Poziom Średni. Domyślne ustawienie. Cookie tej samej firmy używające informacji osobistych są dozwolone bez domniemanej zgody, ale usuwane po zamknięciu IE. Blokowane są pliki innych firm nie posiadające skróconych zasad prywatności, lub nie posiadające twojej wyraźnej zgody i używające informacji osobistych.
  • Poziom Niski. Akceptowane są pliki zarówno tej samej firmy, jak i innych, oprócz nie posiadających skróconych zasad prywatności. Te, które je mają oraz używają informacji osobistych są akceptowane bez domniemanej zgody, ale usuwane po wyłączeniu Internet Explorera.
  • Akceptowanie wszystkich plików. Jak sama nazwa wskazuje - witryny mają pełny dostęp do plików cookie.

  Oczywiście domyślne poziomy prywatności możemy zastąpić własnymi ustawieniami.

  Wszystko pięknie, ale co znaczą te wszystkie "domniemane zgody" i "cookie innej firmy"? Już wyjaśniamy.

  Zgoda wyraźna następuje, gdy jawnie zezwoliliśmy witrynie na gromadzenie informacji. Natomiast zgoda domniemana, nie udzieliliśmy zgody na korzystanie z cookie, ale jednocześnie nie zabroniliśmy jej tego. Zwrot cookie tej samej firmy oznacza plik tworzony przez aktualnie oglądaną stronę. Cookie innej firmy to plik tworzony przez element innej witryny umieszczony na aktualnie oglądanej (baner, reklama itp.).

  Skrócone zasady prywatności jest to zawarta w nagłówku HTTP informacja o tym, jak zostanie użyty plik cookie przez daną witrynę. Nie zawsze prawdziwa, nie każda witryna zawiera tę informację.

  Dostosowywanie Internet Explorera

  Nie każdemu odpowiada domyślne ustawienie wyglądu przeglądarki i zestawu domyślnych programów używanych przez IE. Na szczęście wiele w tym zakresie można zmienić i wcale nie jest to trudne.

  Kolory, czcionki i języki

  Klikając każdy z tych przycisków znajdujących się na karcie Ogólne w menu Opcje internetowe możemy spowodować, że Explorer będzie, choć po części wyglądał tak, jak sobie tego życzymy. W module Kolory ustawiamy domyślne kolory tekstu, tła i odnośników dla oglądanych stron WWW, menu Czcionki pozwala wybrać domyślną czcionkę dla witryn, a w okienku Języki znajdziemy listę zainstalowanych języków z możliwością jej modyfikacji.

  Autouzupełnianie

  Funkcja ta zapamiętuje wprowadzane dane, np. login i hasło w serwisie email, lub adresy URL. W gruncie rzeczy nie najlepszym pomysłem jest aktywowanie tego mechanizmu, zwłaszcza z uwagi na zapamiętywanie nazw użytkowników i haseł. Na szczęście możemy dostosować autouzupełnianie. W oknie Opcje internetowe wybierzmy Zawartość, a następnie przycisk Autouzupełnianie.

  Jeżeli naprawdę chcemy korzystać z tego dobrodziejstwa, wyłączmy przynajmniej zapamiętywanie loginów i haseł.

  Domyślne programy

  Jeżeli nie do zniesienia jest dla nas fakt, że w IE domyślnym klientem poczty jest Outlook, a edytorem HTML Notatnik, powinniśmy zaprowadzić zmiany w zakładce Programy dostępnej w oknie Opcje internetowe.

  Ustawienia zaawansowane

  W karcie Zaawansowane modułu Opcje internetowe znajduje się wiele opcji zmieniających w mniejszym czy większym stopniu zachowanie Internet Explorera. Większość ustawień domyślnych możemy zostawić w ich pierwotnym ustawieniu - zapewnia to najlepszą jakość wyświetlania stron. Mimo tego, kilka parametrów warto zmienić celem uzyskania lepszej wydajności.

  • Przeglądanie - Automatycznie sprawdź dostępność aktualizacji... Warto zaznaczyć to pole, gdy posiadamy szerokopasmowe łącze i chcemy mieć najświeższe aktualizacje Explorera.
  • Przeglądanie - Włącz efekty przejścia między stronami. Warto wyłączyć tę opcję jeżeli pracujemy na powolnym łączu.
  • Przeglądanie - Włącz menu spersonalizowanych ulubionych. Opcja warta zaznaczenia, jeżeli mamy dużo stron dodanych do Ulubionych i nawigacja po nich staje się trudna. W tym przypadku ukrywane są strony odwiedzane rzadko.
  • Przeglądanie - Powiadom o ukończeniu pobierania. Wyłączając ten parametr możemy się pozbyć dodatkowego komunikatu po ściągnięciu pliku.
  • Multimedia. Pod tym nagłówkiem dopasujemy sposób postępowania z obrazkami, dźwiękiem i wideo na stronach. Jeżeli posiadamy łącze o niskiej przepustowości - wyłączmy opcje Odtwarzaj animacje..., Odtwarzaj dźwięki... oraz Odtwarzaj wideo. Zaoszczędzi to wiele czasu
  • Zabezpieczenia - Opróżnij folder tymczasowych plików... - Włączenie tego parametru zapewnia usuwanie plików cookie i tymczasowych plików internetowych po każdym zamknięciu przeglądarki.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Sieci w Windows XP