Menu kategorii
 • Wirtualne pulpity w Windows 10

  Wirtualne pulpity w Windows 10

   Krzysztof Kapustka
  Krzysztof Kapustka
  00:00
  09.05.2015
  63501 wyświetlenie

  Artykuł ten zrealizowany został w oparciu o kompilację 10074 systemu Windows 10. Jako że opisywana w nim funkcja może jeszcze ulec zmianie do czasu oficjalnego wydania systemu, zawarte w niniejszej publikacji informacje mają jedynie charakter poglądowy, zaś sam artykuł służy przyswojeniu wiedzy i zapoznaniu się z funkcjonalnością nadchodzącego systemu Windows 10.

  Wirtualne pulpity stanowią implementację dodatkowych środowisk pulpitu, które tworzone i uruchamiane są obok tradycyjnego pulpitu Windows. Praca z wirtualnym pulpitem w żaden sposób nie różni się od pracy z pulpitem głównym, a dzięki niemu otrzymujemy dodatkową przestrzeń ekranu, co pozwala nam pracować z większą liczbą aplikacji, bez konieczności minimalizacji aktualnie nieużywanych okien. Na każdym z utworzonym pulpitów możemy uruchamiać nowe lub przenosić na nie już uruchomione aplikacje, co umożliwia nam sprawne grupowanie programów pod względem wykonywanych czynności. Taki rozkład zadań znacznie ułatwia pracę z wieloma aplikacjami, co bezpośrednio przekłada się na wzrost produktywności oraz komfortu pracy z systemem i aplikacjami.


  Wirtualne pulpity w ramach narzędzia Sysinternals Desktops

  O ile w systemach uniksowych (np. Mac OS X) oraz dystrybucjach linuksowych (np. Ubuntu, Debian, Red Hat) funkcja wirtualnych pulpitów zintegrowana jest praktycznie z każdym dostępnym środowiskiem graficznym, o tyle w przypadku systemu Windows wirtualne pulpity dostępne były do tej pory jedynie w formie zewnętrznych aplikacji. Jednym z takich narzędzi jest chociażby Sysinternals Desktops, będące częścią bezpłatnego pakietu zaawansowanych narzędzi administracyjnych Microsoft Sysinternals. Aplikacja ta od lat pozwala na rozszerzenie systemu Windows XP i nowszych o funkcję czterech wirtualnych pulpitów, z możliwością częściowej konfiguracji skrótów klawiszowych oraz podglądu stanu uruchomionych środowisk. Rozwiązanie to - jak i pozostałe, bardziej rozbudowane aplikacje - bardzo dobrze realizuje swoje zadanie w systemie Windows 8.1, i z pewnością działałoby sprawnie również w nadchodzącym Windows 10. W systemie tym otrzymamy jednak znacznie bardziej rozbudowaną i przyjazną użytkownikowi implementację wirtualnych pulpitów, zintegrowaną z i realizowaną w ramach tzw. Widoku zadań.


  Widok zadań przed utworzeniem pulpitu wirtualnego

  Widok zadań

  Widok zadań to nowy widok systemu Windows, zastępujący obecny w systemie Windows 8 nowoczesny Przełącznik zadań (ang. Task Switcher). Uruchomienie Widoku zadań spowoduje wyświetlenie miniatur wszystkich aktualnie działających aplikacji użytkownika, z możliwością utworzenia i przełączenia się na dodatkowe pulpity wirtualne, a także przeniesienia do nich wybranych programów. Widok zadań możemy wywołać na kilka sposobów:

  • klikając dedykowaną mu ikonę na pasku zadań
  • korzystając ze skrótu klawiszowego Windows+Tab
  • przesuwając palcem od lewej krawędzi ekranu do wewnątrz, podobnie jak w systemie Windows 8 aktywujemy prawostronne Panele funkcji (ang. Charms).


   Widok zadań z pulpitem głównym i jednym pulpitem wirtualnym

   Tworzenie i zamykanie pulpitu wirtualnego

   Przy pierwszym uruchomieniu Widoku zadań prezentuje on jedynie aplikacje działające w ramach "fizycznego" pulpitu Windows. Tym samym Widok zdań pełni wówczas funkcję zbliżoną do znanego ze skrótu Alt+Tab przełącznika aplikacji. Jak łatwo jednak zauważyć, do naszej dyspozycji oddano przycisk Nowy pulpit, po kliknięciu którego zostanie utworzony nowy, pusty pulpit wirtualny. Po utworzeniu jednego lub więcej pulpitów wirtualnych, dedykowane im miniatury wyświetlane są na zaciemnionym pasku w dolnej części ekranu. Najechanie kursorem na wybraną miniaturę pulpitu spowoduje wyświetlenie miniatur otwartych w jego środowisku aplikacji użytkownika. Tu przypominamy, że implementacja graficzna tej funkcji może jeszcze ulec zmianie przed wydaniem systemu, a jako że Windows staje się teraz usługą ciągłą możliwe, że ulegnie zmianie również i w późniejszym okresie.

   Zamknięcie danego pulpitu wirtualnego odbywa się poprzez kliknięcie dedykowanego mu krzyżyka. Stosowne polecenia, w tym również możliwość zamknięcia aplikacji czy całego pulpitu, dostępne są również z poziomu menu podręcznego, wywoływanego prawym przyciskiem myszy (rysunek poniżej). Z jego poziomu łatwo możemy również przenieść daną aplikację na wskazany przez nas pulpit wirtualny. Powróćmy jeszcze do kwestii zamykania istniejącego pulpitu wirtualnego i rozważmy chęć usunięcia jednego z pulpitów, na którym uruchomiono kilka różnych aplikacji. Co stanie się z uruchomionymi programami po zamknięciu przechowującego je środowiska? Otóż aplikacje te zostaną przeniesione na kolejny (w formie cyklicznego wyliczania od prawej do lewej) dostępny pulpit (przykładowo pulpit główny, jeśli zamknięto jedyny pulpit wirtualny). Bieżący pulpit można też skutecznie i wygodnie zamknąć skrótem Ctrl+Windows+F4.

   Nawigacja pomiędzy pulpitami wirtualnymi

   Przełączanie się pomiędzy poszczególnymi pulpitami jest niezwykle proste i intuicyjne. Przejście na dany pulpit możemy sobie standardowo wyklikać myszą, klikając wybraną miniaturę danego pulpitu. Jednak zdecydowanie lepiej będzie opanować dedykowany tej operacji skrót klawiszowy, dzięki któremu nie będziemy musieli tak często korzystać z Widoku zadań. Każdorazowe wciśnięcie skrótu Windows+Tab przeniesie nas do środowiska kolejnego pulpitu wirtualnego, podobnie jak przełączamy się skrótem Alt+Tab pomiędzy poszczególnymi aplikacjami.


   Jedna z metod przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami

   Przenoszenie aplikacji pomiędzy pulpitami

   Po utworzeniu nowego pulpitu wirtualnego otrzymujemy zupełnie nowe środowisko pracy, w obrębie którego możemy bez przeszkód uruchamiać dowolne aplikacje. W czasie pracy z programami może jednak zajść potrzeba przeniesienia jednego z nich na inny pulpit wirtualny, chociażby w celu zapewnienia wygody jednoczesnej obsługi dwóch określonych aplikacji. Możemy tego dokonać na dwa sposoby:

   • przejść do Widoku zadań, po czym przeciągnąć miniaturę wybranej aplikacji do wybranego pulpitu docelowego (patrz animacja poniżej)
   • wywołać wspomniane menu podręczne i stamtąd dokonać wyboru docelowego środowiska pulpitu.

   Niestety, na chwilę obecną nie jest możliwe przenoszenie aplikacji pomiędzy pulpitami za pomocą skrótu klawiszowego.


   Łatwiejsza metoda przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami

   Nawigacja pomiędzy aplikacjami na różnych pulpitach

   Wszystkie środowiska pulpitu współdzielą to samo menu Start oraz pasek zadań. Tym samym bez względu na to, na którym pulpicie aktualnie się znajdujemy, na pasku zadań widoczne będą wszystkie uruchomione w systemie aplikacje użytkownika. Pracując na którymkolwiek z pulpitów, jeśli dana aplikacja uruchomiona jest na innym niż obecny pulpicie wirtualnym, odpowiadająca jej ikona na pasku zadań zostanie odpowiednio wyróżniona. Próba przywołania takiej aplikacji automatycznie przeniesie nas na odpowiedni pulpit, przez co nie musimy martwić się o jej ręczne wyszukiwanie. Podobny mechanizm znajdziemy również w tradycyjnym Przełączniku zadań.

   Wskazówki ułatwiające pracę z wirtualnymi pulpitami

   Poniżej prezentujemy kilka drobnych wskazówek, które pozwolą Wam sprawniej posługiwać się wirtualnymi pulpitami Windows 10:

   • Widok zadań można szybko wywołać przesuwając w górę trzema palcami po dowolnym trackpadzie
   • Nowy pulpit wirtualny można szybko utworzyć posługując się skrótem Ctrl+Windows+D
   • Przełączanie się pomiędzy kolejnymi pulpitami można zrealizować z poziomu klawiatury, wykorzystując w tym celu skróty Ctrl+Windows+Lewo oraz Ctrl+Windows+Prawo

  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Zarządzanie programami