Menu kategorii
 • Śledzenie nowych plików z witryny SharePoint w pliku programu Excel

  Śledzenie nowych plików z witryny SharePoint w pliku programu Excel

   Łukasz Klimkiewicz
  Łukasz Klimkiewicz
  00:00
  02.11.2017
  1699 wyświetleń

  Przechowując różnego rodzaju pliki w bibliotekach programu SharePoint, możemy chcieć prowadzić ich ewidencję w pliku zewnętrznym, na przykład w arkuszu programu Excel. Żeby zautomatyzować proces ewidencjonowania, możemy skorzystać z przepływu usługi Microsoft Flow i w tym poradniku omówimy, jak taki przepływ utworzyć. W tym celu skorzystamy z szablonu o nazwie Śledź nowe pliki w pliku programu Excel.

  Strona szablonu

  Jak utworzyć taki przepływ?

  1. Po otwarciu strony szablonu upewniamy się, że jesteśmy zalogowani do programu SharePoint oraz do aplikacji Excel. W obu przypadkach do logowania stosujemy poświadczenia usługi Office 365.
  2. Przygotowujemy arkusz programu Excel, w którym tworzymy tabelę zawierającą dwie kolumny mające przechowywać informacje o nazwie pliku oraz dacie jego zapisania w bibliotece SharePoint.
  3. Arkusz Excel z przygotowaną tabelą

  4. Na stronie szablonu klikamy przycisk Kontynuuj.
  5. Konfigurujemy wyzwalacz związany z biblioteką SharePoint, uruchamiający działanie przepływu. Określamy podstawowy adres witryny zespołu oraz nazwę katalogu, z którego mają być pobierane informacje o plikach przeznaczonych do przekazania do arkusza Excel.
  6. Konfiguracja wyzwalacza związanego z OneDrive

  7. Konfigurujemy akcję tworzącą nowy wpis w arkuszu Excel. Wskazujemy lokalizację pliku arkusza w chmurze OneDrive i określamy nazwę tabeli, w której będą zapisywane informacje o plikach.
  8. Korzystając ze znaczników zawartości dynamicznej, określamy informacje o pliku, jakie mają zostać przeniesione z biblioteki SharePoint do arkusza Excel. W naszym przypadku jest to odpowiednio Nazwa pliku dla kolumny ‘Nazwa’ oraz ‘Data’ dla kolumny ‘Data’.
  9. Konfiguracja akcji tworzącej nowy wpis w arkuszu Excel

  10. Konfigurację przepływu kończymy, klikając polecenie Utwórz przepływ.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Flow