Rozwiązujemy problemy z łącznością sieciową

Rozwiązujemy problemy z łącznością sieciową

 Mateusz Miciński
Mateusz Miciński
00:00
21.05.2010
36605 wyświetleń

Na pewno z doświadczenia wiemy, że nie istnieje sprzęt bezawaryjny. Czy to samochód, lodówka, czy komputer mogą ulec zepsuciu. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku infrastruktury sieci, w której to usterkę niejednokrotnie jest trudno zlokalizować, ze względu na złożoność owej struktury. Sieć lokalna składa się zwykle z kilku urządzeń oraz przewodów i w przypadku Wi-Fi łączności bezprzewodowej. Któryś z wymienionych elementów całej instalacji sieciowej może odmówić posłuszeństwa, powodując równocześnie problemy z funkcjonowaniem sieci, czy nawet całkowitą awarię instalacji. Jak zatem radzić sobie z awariami sieci? Przede wszystkim należy do awarii podejść z pewnym dystansem i nie podejmować zbyt pochopnych decyzji, takich jak na przykład kupno nowego routera czy wymiana kilkunastu metrów przewodów. Należy krok po kroku sprawdzić każdy składnik.

Sieci w pełni przewodowe

W przypadku, gdy jesteśmy właścicielami struktury opartej na połączeniach przewodowych, mamy zadanie nieco ułatwione, ponieważ łatwiej jest dokonać diagnostyki urządzeń wchodzących w jej skład. Oczywiście poprawnie skonfigurowana sieć LAN nie powinna zawieść i wywoływać kłopotów, ale oczywiście mogą się zdarzyć awarie kart sieciowych, routera czy mechaniczne uszkodzenia przewodów. Przyjrzyjmy się zatem poniższemu algorytmowi postępowania w sytuacjach nieprawidłowego funkcjonowania sieci.

Oczywiście przedstawiony powyżej sposób postępowania nie gwarantuje rozwiązania problemu z siecią, a ma jedynie do niego przybliżyć. Znając zatem już tok diagnozowania sieci LAN, zapoznajmy się ze sposobami naprawy usterek przedstawionych na schemacie.

  • Problem z kartą sieciową - kliknijmy prawym przyciskiem myszy na ikonę Komputer, z menu kontekstowego wybierzmy Właściwości, następnie w nowo otwartym oknie kliknijmy Menedżer urządzeń. Rozwińmy pozycję Karty sieciowe. Sprawdźmy, czy przy nazwie urządzenia nie widnieje ikona wykrzyknika, która to mogłaby sygnalizować problem z urządzeniem bądź sterownikami. Jeśli zatem występuje problem z kartą, kliknijmy prawym przyciskiem myszy na nazwę komponentu, z menu kontekstowego wybierzmy Odinstaluj. Po zakończeniu procesu deinstalacji urządzenia i ponownym uruchomieniu komputera, przeprowadźmy ponownie instalację urządzenia, tym razem stosując nowsze sterowniki, pobrane wcześniej ze strony producenta. W sytuacji jeśli reinstalacja komponentu nie pomoże, urządzenie może okazać się wadliwe. Najlepiej w takim przypadku dla sprawdzenia przepiąć kartę sieciową z innego komputera.
  • Problem z przewodem sieciowym - jeśli podczas diagnozowania sieci okaże się, że na kablu LAN widoczne są uszkodzenia mechaniczne, warto sprawdzić specjalnym testerem przewodów sieciowych, czy aby na pewno uległ uszkodzeniu. Oczywiście jeśli takowego urządzenia nie posiadamy, wymieńmy przewód na nowy, pamiętając o zakupie odpowiedniego rodzaju (skrosowany do połączenia komputerów ze sobą, nie skrosowany do połączenia z routerem).
  • Problem z routerem - w pierwszej kolejności sprawdźmy czy router jest włączony. Jeśli tak, dokonajmy ponownego uruchomienia urządzenia. Jeśli to nie pomoże, zresetujmy router za pomocą specjalnego przycisku, umieszczonego zwykle na tylnym panelu obudowy. W sytuacji jeśli router w ogóle się nie włącza, diody nie sygnalizują pracy, a zasilanie jest doprowadzone poprawnie, winnym awarii sieci może być uszkodzony router bądź zasilacz.
  • Problem z ustawieniami komputera i routera - jeśli wszystkie przewody i urządzenia okażą się w pełni poprawnie funkcjonować, problemem może być zła konfiguracja jednego z urządzeń. W tym celu zalogujmy się do panelu konfiguracyjnego routera i sprawdźmy, czy aby na pewno nawiązane jest połączenie z Internetem. Jeżeli tak, winnym może być konfiguracja systemu Windows. Wejdźmy w Panel sterowania, Sieć i Internet, Zarządzaj połączeniami sieciowymi, następnie kliknijmy prawym przyciskiem myszy Połączenie lokalne i z menu kontekstowego wybierzmy Właściwości. Na liście składników wskażmy Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IP v4) i kliknijmy Właściwości. Sprawdźmy, czy dane znajdujące się w polach dotyczących adresu IP, maski oraz bramy są poprawne. Jeśli tak, prawdopodobnie problem z łączem Internetowym występuje po stronie dostawcy bądź administratora sieci, który to udostępnia zasoby. Warto w takiej sytuacji skontaktować się z odpowiednią osobą.

Sieci bezprzewodowe

W odróżnieniu od sieci przewodowych, ustalenie przyczyny awarii struktury bezprzewodowej jest utrudnione. Zwykle spowodowane jest zrywaniem połączenia, słabym zasięgiem, błędami powstającymi w sygnale indukowanym przez anteny czy też usterka ma postać podobną do opisanych powyżej dotyczących sieci przewodowych. Dlatego też nie będziemy w tej części artykułu opisywać sposobu postępowania w sytuacji wystąpienie problemu podobnego do powyższych, a skupimy się na typowych dla sieci Wi-Fi. Zanim jednak przejdziemy do rozwiązywania konkretnego problemu, zapoznajmy się z poniższym schematem, który pozwoli na szybsze zlokalizowania źródła problemu.

Niektóre z przedstawionych na schemacie problemów zostały opisane szczegółowe w części dotyczącej sieci przewodowych. Dlatego też warto zapoznać się z tymi wskazówkami. Natomiast przyjrzyjmy się teraz problemom związanym bezpośrednio z usterką łączności Wi-Fi.

  • Problem z zasięgiem sygnału Wi-Fi - najczęstszym kłopotem, z którym borykają się użytkownicy WLAN, jest ograniczony zasięg. Zbyt słaby sygnał często powoduje zrywanie połączenia, zawieszanie się karty sieciowej czy błędy w sygnale. Oczywiście najlepszą receptą na kłopoty ze zbyt ograniczonym zasięgiem jest maksymalne zbliżenie dwóch urządzeń komunikujących się drogą bezprzewodową. Jednak przy projektowaniu sieci Wi-Fi należy pamiętać, że betonowe ściany i stropy są największymi przeszkodami, potrafiącymi tłumić nawet do 80% sygnału. Sytuacja lepiej wygląda, gdy przeszkodami są ścianki działowe, wykonane z karton gipsu, czy też inne przedmioty np. drewniane. Postarajmy się, aby na drodze znajdowało się jak najmniej przeszkód, a jeśli jest to możliwe, zmniejszmy odległość pomiędzy urządzeniami. W ostateczności w celu zwiększenia zasięgu można zastosować mocniejsze anteny. Aczkolwiek takie rozwiązanie jest możliwe w sytuacji, jeśli posiadamy urządzenia wyposażone w gniazda RP-SMA, w które można wkręcić dodatkowe urządzenia odbiorczo-nadawcze.
  • Problem z konfiguracją routera - najwięcej kłopotów powoduje źle skonfigurowane połączenie Wi-Fi. Ukrywanie identyfikatora SSID, włączenie filtrowania adresów MAC kart sieciowych oraz niezgodne szyfrowanie WEP czy też WPA, powodują zwykle problemy z siecią. Przyjrzyjmy się zatem jak wyłączyć wspomniane opcje. Zalogujmy się do panelu konfiguracyjnego routera, a następnie przejdźmy na zakładkę Wireless. W celu wyłączenia ukrywania identyfikatora sieci, odznaczmy opcję przy Enable Closed System Mode. Wyłączenia szyfrowania dokonamy wybierając z listy OFF - No privacy przy polu Privacy. Natomiast dezaktywacji filtrowania adresów MAC dokonamy zaznaczając opcję Disable w polu Wireless MAC Authorization. Pamiętajmy, że podane nazewnictwo opcji jest przykładowe i może być różne w innych routerach, dlatego warto zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.
  • Problem ze zgodnością trybów transmisji - trudnym do rozwiązania problemem jest niezgodność kanałów bądź trybów transmisji. Jeśli zakupiliśmy niekompatybilne komponenty, np. kartę Wi-Fi pracującą w standardzie n, natomiast router w standardzie b/g, zmuszeni będziemy wymienić urządzenie. Jednakże niekiedy routery oferują zmianę trybów, dlatego przed odniesieniem urządzenia do sklepu, warto zapoznać się z instrukcją obsługi. Drugim problemem może być tzw. interferencja fal elektromagnetycznych. Taka sytuacja może pojawić się w przypadku, kiedy w pobliżu pracuje inna sieć bezprzewodowa korzystająca z tego samego kanału transmisyjnego (częstotliwości nośnej). W większości przypadków wystarczy zmiana wspomnianego kanału, której dokonamy z poziomu ustawień routera. Chodź niekiedy zakłócenia mogą być tak silne, że zmuszeni zostaniemy skorzystać z innego trybu transmisji.

Podsumowując

Problemy z siecią to chleb powszedni każdego jej administratora. Aby uniknąć w przyszłości częstych przykrości, warto poświęcić więcej czasu przy planowaniu całej struktury sieciowej, tak aby nie pojawiły się później problemy z ustawieniami czy zasięgiem Wi-Fi. Oczywiście nieuniknione są awarie sprzętowe, mechaniczne uszkodzenia przewodów, czy zakłócenia wywoływane przez nowo utworzoną sieć w pobliżu. Zapoznanie się z powyższymi schematami postępowania pozwoli na wstępną diagnozę usterki i jej usunięcie. Podstawową zasadą w sytuacji wystąpienia awarii sieci lokalnej jest nie popadanie w panikę, podejmowanie zbyt pochopnych decyzji, rozłączaniem całej instalacji czy wymianą losowo wybranych urządzeń. Chyba nikt nie chciałby ponosić zbędnych kosztów czy jeszcze bardziej utrudniać sobie naprawę sieci z powodu jednej nieprzemyślanej decyzji. Takich sytuacji nie życzymy żadnemu użytkownikowi i administratorowi sieci.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło:

Polecamy również w kategorii Poradniki sieciowe