Projektowanie systemów wbudowanych

Projektowanie systemów wbudowanych

 Autor nieznany
Autor nieznany
00:00
10.12.2008
5530 wyświetleń

Celem Kategorii Projektowanie Systemów Wbudowanych jest wyzwolenie kreatywności studentów aby zmienić świat na lepszy. Będą pracowali nad własnym urządzeniem wbudowanym, którego funkcje będą korzystne dla nas wszystkich. Zmagania w tej kategorii wymagają na studentach wyjście poza pulpit PC-towy oraz pracy zarówno na sprzęcie jak i oprogramowaniu w celu stworzenia wbudowanego rozwiązania z wykorzystaniem Windows Embedded CE 6.0 R2 oraz dostarczonej wbudowanej platformy.

Projektowanie Systemów Wbudowanych

Witamy w Imagine Cup 2009!

W tym roku motto przewodnie konkursu brzmi: "Wyobraź sobie świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości". Organizacja Narodów Zjednoczonych zidentyfikowała niektóre z najtrudniejszych wyzwań stojących przed światem w Milenijnych Celach Rozwoju. W tej edycji konkursu staramy się wskazać te wyzwania jako inspiracje dla uczestników na całym świecie. Dowiedz się więcej o Milenijnych Celach Rozwoju. Wiemy, że jesteś gotów podjąć wyzwanie, czekamy na Twoje oryginalne rozwiązanie!

Zasady konkursu

Stwórz zespół składający się z maksymalnie czterech (4) studentów oraz mentora (opcjonalnie, ale jest to zalecane) aby zbudować działający prototyp urządzenia, które będzie miało wpływ na rozwiązanie niektórych problemów świata współczesnego. Zmierz się ze studentami z całego świata udowadniając, że twoje zdolności są prawdziwie innowacyjne. Podobnie jak poprzedni zwycięzcy, możesz wykorzystać swoje pomysły na rozpoczęcie własnej firmy lub możesz wykorzystać te doświadczenia, jako szybki start w przyszłej karierze.

TERMINY

Konkurs rozpoczyna się 29 sierpnia 2008 i kończy się w lipcu 2009. Kategoria Projektowanie Systemów Wbudowanych składa się z trzech Rund opisanych poniżej. Aby zostać poddanym ocenie sędziów, należy spełnić wszystkie wymagania ramach każdej Rundy.
Podczas drugiej rundy zostanie wytypowanych dwadzieścia najlepszych zespołów, które będą rywalizować w trzeciej rundzie podczas finału światowego konkursu Imagine Cup w Kairze w Egipcie w lipcu 2009.

RUNDA DATA ROZPOCZĘCIA (wszystkie czasy 00:01 GMT) DATA ZAKOŃCZENIA (wszystkie czasy 23:59 GMT)
Runda 1 29 sierpnia 2008 1 marca 2009
Runda 2 2 marca 2009 20 maja 2009
Finały światowe lipiec 2009 lipiec 2009

REJESTRACJA

Rejestracja rozpoczyna się 29 sierpnia 2008 i kończy 1 marca 2009 o 23:59 GMT. Jeżeli chcesz uczestniczyć w tej kategorii, musisz zarejestrować się na www.imaginecup.com jako osoba indywidualna lub jako członek Zespołu. Jeżeli chcesz wziąć udział samodzielnie, podczas rejestracji będziesz musiał stworzyć Zespół i dołączyć do niego jako osoba indywidualna. Jeśli startujesz jako członek Zespołu, w czasie rejestracji musisz zadeklarować swój zespół. Nie można zmienić składu drużyny po zamknięciu rejestracji. Drużyna może składać się z maksymalnie czterech (4) studentów. Nie jest wymagane, aby członkowie Zespołu byli z jednego miasta/kraju/uczelni, ale Drużyna może reprezentować tylko jeden kraj. Zalecane jest (ale nie wymagane), aby Drużyna posiadała jednego mentora dodatkowo do czteroosobowej (4) Drużyny. Limit: jeden (1) mentor na Drużynę.

WYMAGANIA

Każda z rund posiada wymagania, opisane poniżej. Wszystkie niezbędne elementy muszą być dostarczone podczas trwania odpowiedniej rundy, aby mogły zostać ocenione.

Runda 1 - Kwalifikacje
Podczas Rundy 1 Zespół musi stworzyć i przedstawić materiały opisane poniżej:

 • Raport (maksymalnie 5 stron), przedstawiony w postaci pliku elektronicznego w formacie .doc, .docx, .pdf, lub .txt, zawierający poniższe informacje:
  • Wizja Projektu:
   • Jaki problem starasz się rozwiązać?
   • Jakie jest twoje proponowane rozwiązanie tego problem?
   • Dlaczego rozwiązanie będzie najlepiej zaimplementowane, jako rozwiązanie wbudowane?
  • Proponowany Projekt Architektury Sprzętowej
  • Proponowany Projekt Architektury Oprogramowania i Funkcjonalności

Runda 2 – Półfinały
Podczas Rundy 2 twój Zespół (jeśli zostaniesz zakwalifikowany do Rundy 2) musi stworzyć I przedstawić materiały opisane poniżej:

 • Raport (maksymalnie 15 stron), przedstawiony jako plik elektroniczny w formacie .doc, .docx, .pdf or .txt, który zawiera następujące informacje:
  • Streszczenie, maksymalnie 1 strona
   • Analiza Sytuacji składająca się z:
    • Analiza Problemu
    • Analiza Projektu
    • Doświadczenie Użytkownika
    • Analiza Rynku
    • Kosztorys
   • Architektura Techniczna
   • Ogólna Architektura Wbudowanego Systemu
   • Komponenty Sprzętowe
   • Przepływ Danych
   • Przetwarzanie Danych
   • Procedury Testowania
   • Analiza Wydajności
   • Status Projektu
  • Wbudowane Rozwiązanie, oparte o materiały z Rundzy 1, przedstawione w postaci Prezentacji Wizualnej ( maksymalnie 5 minut). Prezentacja Wizualna musi być przedstawiona w postaci pliku elektronicznego (mniej niż 50MB) w formacie .mpg, .avi lub .mpeg. Więcej informacji na stronie kategorii.

Runda 3 – Finały Światowe
Podczas Rundy 3 Twój Zespół (Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do tej Rundy) musi stworzyć i przedstawić rozwiązanie Wbudowane oparte na materiałach z poprzednich Rund, które zaprezentuje w ramach serii prezentacji (każda maksymalnie po 20 minut). Podczas każdej prezentacji musisz wyjaśnić pomysł na rozwiązanie i zademonstrować Wbudowane Rozwiązanie.

ZAWARTOŚĆ I WYMAGANIA TECHNICZNE
Obok unikalnych wymagań zgłoszeniowych każdej Rundy opisanych powyżej, podczas wszystkich Rund, twoje materiały muszą być zgodne zawartością i wymaganiami technicznymi z poniższym:

 • Musisz stworzyć System Wbudowany korzystający z narzędzi sprzętowych i oprogramowania opisanych poniżej:
  • Narzędzia Sprzętowe:
   • Platforma Wbudowana, które zapewniamy.

    Informacja: Każdej Drużynie, która zakwalifikuje się do Rundy 2 z zapewniamy platformę wbudowaną E-Box 4300.
  • Narzędzia Oprogramowania:
   • Windows Embedded CE 6.0 R2
   • Windows Embedded CE Platform Builder
   • Windows Embedded CE IDE
 • Twoje zgłoszenie musi być powiązane z Mottem Imagine Cup 2009: “Wyobraź sobie świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości”
 • Każda prezentacja, dokumentacja lub materiały pomocnicze, które są częścią zgłoszenia, muszą być zaprezentowane lub przedstawione w języku angielskim

OCENIANIE
Runda 1 – Kwalifikacje
Po zakończeniu pierwszej rundy, wszystkie dostarczone projekty będą przejrzane i ocenione przez sędziów wg czterech kryteriów, podanych poniżej. Maksymalnie 150 najwyżej ocenionych projektów zostanie zakwalifikowanych do drugiej rundy Imagine Cup w tej kategorii.

Kryteria Oceniania Rundy 1:

 • 25% Innowacja
 • 25% Wpływ i Znaczenie Rozwiązania
 • 25% Wykonalność i Zgodność z Mottem Imagine Cup 2009
 • 25% Jakość Wizji Projektu

Runda 2 – Półfinały
Po zakończeniu drugiej rundy, wszystkie dostarczone projekty będą przejrzane i ocenione przez sędziów wg czterech kryteriów, podanych poniżej. Dwadzieścia (20) najlepszych drużyn awansuje do finału światowego.

Kryteria Punkty
Przejrzyste Wyjaśnienie Problemu i Jego Rozwiązania 0-9
Zrozumienie Rynku Docelowego: Doświadczenie Użytkownika, Wrażliwość na Koszty, Istniejące Alternatywy 0-9
Związek z tematem Imagine Cup 2009 0-7
Jasne Wyjaśnienie Technologii: Składniki, Cel i Związek/Komunikacja 0-9
Czy rozwiązanie jest realne, skuteczne i czy jest dobrym sposobem na rozwiązanie problemu? 0-9
Wykonalność produkcji komercyjnej wersji opartej na prototypie, jak przedstawione to zostało w Demonstracji Wizualnej przedłożonej w momencie zgłoszenia 0-7
Demonstracja znajomości Windows Embedded CE 6.0, mierzona poprzez budowanie obrazu. 0-10
Czy wbudowane rozwiązanie jest zgodne z proponowanym projektem? 0-15
Zdolność do wykorzystania pełnego potencjału systemu Windows Embedded CE 6.0 to w rozwiązaniu problemu. 0-10
Jakość Raportu: Czy jest spójny? Czy jest wykonany profesjonalnie? 0-15

Runda 3 – Światowe Finały
Ocenianie będzie się odbywało w trzech (3) fazach jak poniżej:

Faza 1
Każda Drużyna zaprezentuje System Wbudowany w formie dwudziestominutowej (20) prezentacji oraz demonstracje rozwiązania dwóm (2) oddzielnym zespołom sędziowskim. W oparciu o Kryteria Oceniania Rundy 3 opisanych poniżej, sędziowie będą oceniać każdy Zespół. Na zakończenie Fazy 1, uzgodnimy wyniki i do dwunastu (12) najlepszych Zespołów zakwalifikuje się do Fazy 2 Rundy 3.
Faza 2
Każda z dwunastu (12) pozostałych Drużyn zaprezentuje ponownie System Wbudowany, w formie dwudziestominutowej (20) prezentacji oraz zademonstruje rozwiązanie innemu zespołowi sędziowskiemu składającemu się z innych sędziów. W oparciu o Kryteria Oceniania Rundy 3 opisanych poniżej, sędziowie będą oceniać każdy Zespół. Na zakończenie Fazy 2, uzgodnimy wyniki i do sześciu (6) najlepszych Zespołów zakwalifikuje się do Fazy 3 Rundy 3.
Faza 3
Każda z sześciu (6) pozostałych Drużyn zaprezentuje po raz ostatni System Wbudowany w postaci dwudziestominutowej (20) prezentacji oraz zademonstruje rozwiązanie kolejnemu zespołowi sędziowskiemu składającemu się z innych sędziów. W oparciu o Kryteria Oceniania Rundy 3 opisanych poniżej, sędziowie będą oceniać każdy Zespół. Na zakończenie Fazy 3, uzgodnimy wyniki i ogłosimy Pierwsze, Drugie i Trzecie Miejsce.

Kryteria Oceniania Rundy 3

Kryteria Punkty
Ability to articulate the problem the solution is designed to address. 0-5
Umiejętność wyrażenia rozwiązania i jak jest ono zaadresowane do określonego problemu. 0-5
Umiejętność wyrażania analizy rynku, konkurentów, alternatywnych metod, dystrybucji, promocji i cen. 0-5
Czy komponenty techniczne i ich cel są jasno wyrażone? 0-5
Czy przepływ danych i interfejs interakcji jest wyraźnie zidentyfikowany? 0-5
Czy podkład PowerPoint deck oraz dokumenty uzupełniające są dobrze przemyślane i przydatne? 0-5
Czy rozwiązanie wyraźnie wymaga użycia system wbudowanego? 0-10
Czy prezentacja była prowadzona z zaangażowaniem i w pełni profesjonalnie wykonana? 0-10
Czy demo działało tak jak to było zamierzone? 0-15
Czy project był dobrze zaprojektowany I skonstruowany? 0-5
Czy urządzenie zaprojektowane w prototypie jest możliwe do wykonania? 0-5
Czy system wbudowany korzysta z całego swojego potencjału? 0-5
Czy Windows Embedded CE został użyty z całym potencjałem? 0-5
Czy zaprezentowane demo zapewnia zaangażowanie i przekonujące doświadczenia? 0-15

NAGRODY

 • Sto pięćdziesiąt (150) Półfinałowych Nagród. Każdy Zespół, który zakwalifikuje się do Rundy 2 otrzyma platformę wbudowaną E-Box 4300 ( ARV $450 USD).

Wszyscy Finaliści otrzymają wycieczkę do Kairu (Egipt), aby wziąć udział w Finałach Światowych Imagine Cup 2009.

 • Pierwsze Miejsce: Zestaw nagród składający się z poniższych:
  • $25,000 USD, do podziału po równo między członków Zespołu
  • Microsoft IT Academy i Microsoft Learning Prize Package (o wartości ok. $200 USD), dla każdego członka Zespołu, składający się z:
   • Książki Microsoft Press
   • Voucher na Egzamin Certyfikacji Microsoft
 • Drugie Miejsce: $10000 USD do podziału dla członków zespołu
 • Trzecie Miejsce: $5000 USD do podziału dla członków zespołu

WIĘCEJ INFORMACJI
Szczegółowe i wiążące informacje o kategorii znajdują się na oficjalnej stronie konkursu. W przypadku pytań lub wątpliwości zadaj pytanie na forum.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło:

Polecamy również w kategorii Kategorie konkursowe