Podział, funkcje i ograniczenia edycji systemu SQL Server 2016

Podział, funkcje i ograniczenia edycji systemu SQL Server 2016

 Krzysztof Kapustka
Krzysztof Kapustka
00:00
01.03.2017
9155 wyświetleń

Wybór właściwej edycji systemu SQL Server 2016 jest jednym z podstawowych, choć zazwyczaj późnych kroków standardowej fazy planowania wdrożenia serwera bazy danych. Na wybór odpowiedniej edycji powinniśmy poświęcić odpowiednią ilość czasu, biorąc przy tym pod uwagę wszystkie opinie i spostrzeżenia zgłoszone przez udziałowców naszej firmy czy zespoły IT.

SQL Server oferowany jest w kilku różnych edycjach, które znacząco różnią się od siebie zestawem dostępnych funkcji, ceną oraz sposobem licencjonowania. Podobnie jak w przypadku pozostałych produktów firmy Microsoft, liczba dostępnych edycji systemu SQL Server ulega częstym zmianom (w pewnym momencie mieliśmy ich aż 10), a w wersji SQL Server 2016 jest ich łącznie sześć - cztery edycje główne (ang. principal editions) do typowych zastosowań komercyjno-niekomercyjnych oraz dwie edycje dodatkowe, dedykowane urządzeniom wbudowanym i mobilnym oraz usługodawcom hostingowym (o wariancie bazy danych SQL Server zarządzanej z poziomu chmury będziemy rozmawiać osobno w kontekście chmury Azure). Podobnie jak kilka lat temu Microsoft wycofał z rynku edycje Datacenter, Workgroup i Small Business, tak w tej wersji rodzina systemów SQL Server została okrojona o edycję Business Intelligence. Należy zwrócić uwagę, że podział na wersje główne i dodatkowe nie jest podziałem formalnym, toteż różne źródła do poszczególnych kategorii zaliczają różne edycje. Na potrzeby tego artykułu podział ten przedstawiać się będzie następująco:

Edycje główne (płatne)

Enterprise - Najbogatsza komercyjna edycja systemu SQL Server 2016 przeznaczona dla dużych i złożonych obciążeń spotykanych w wysokowydajnych i wysokodostępnych centrach i hurtowaniach danych. Zawiera pełną oferowaną funkcjonalność systemu zarządzania relacyjną bazą danych SQL Server, nie wprowadza żadnego limitu na liczbę rdzeni procesora i maksymalnego przydziału pamięci (te wyznaczane są więc przez dobrany system operacyjny), a przy tym umożliwia tworzenie baz danych o rozmiarze sięgającym 524 PB (524 miliony gigabajtów). Od wersji 2012 edycja ta rozprowadzana jest wyłącznie w modelu licencjonowania na serwer.

Standard - edycja pośrednia skierowana głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Podobnie jak edycja Enterprise, umożliwia tworzenie baz danych o rozmiarze 524 PB, jednak ogranicza maksymalne wykorzystanie pamięci dla pojedynczej instancji do 128 GB i rozpoznaje maksymalnie do 24 rdzeni procesora (w poprzedniej wersji było to 16 rdzeni). Edycja Standard oferuje wszystkie funkcje wchodzące w skład edycji Express, zapewnia podstawowy poziom wysokiej dostępności realizowany w ramach dwuwęzłowej pracy awaryjnej, a także oferuje podstawowy poziom bezpieczeństwa, inspekcji i integracji danych. Nie znajdziemy tu jednak funkcji partycjonowania, kompresji danych czy tabel w pamięci, zaś funkcje analizy biznesowej są tu dość ograniczone.

Edycje główne (bezpłatne)

Developer - pod względem funkcjonalności edycja w pełni zgodna z edycją Enterprise, jednak pozbawiona praw do wykorzystywania w środowisku produkcyjnym i udostępniana za darmo do wdrażania wyłącznie w środowiskach rozwojowych, testowych i demonstracyjnych. Wszystkie informacje omawiane w kontekście edycji Enterprise dotyczą również edycji Developer i na odwrót.

Express - podstawowa, ale bezpłatna edycja systemu SQL Server 2016 przeznaczona do zastosowań komercyjnych. Z uwagi na wsparcie dla maksymalnie czterech rdzeni procesora, obsługę baz danych o rozmiarze do 10 GB oraz maksymalny przydział pamięci dla pojedynczej instancji na poziomie 1 GB, edycja ta świetnie nadaje się do wdrażania niewielkich baz danych zasilających aplikacje tradycyjne oraz niewymagające aplikacje serwerowe. Znajdziemy tu jedynie podstawowe funkcje w zakresie przetwarzania OLTP, dokonywania inspekcji, optymalizowania wydajności czy zarządzania, raportowania i analizy danych, z pominięciem większości sztandarowych i zaawansowanych funkcji dotyczących tematyki bezpieczeństwa, hurtowni danych czy analizy biznesowej.

Edycje dodatkowe

Compact - darmowa, wbudowana aplikacja bazy danych przeznaczona dla tradycyjnych aplikacji Windows oraz witryn internetowych ASP.NET o niewielkim zapotrzebowaniu. W przeciwieństwie do pozostałych edycji SQL Server, edycja Compact skierowana jest głównie na urządzenia mobilne, gdzie uruchamiana jest w kontekście aplikacji, które zasila.

Web - wysoce skalowalna i efektywna baza danych przeznaczona do pracy z aplikacjami internetowymi, dostępna wyłącznie dla zewnętrznych usługodawców świadczących publiczne usługi hostingowe. Pod względem funkcjonalności można ją przyrównać do edycji Standard bez jakichkolwiek funkcji analizy biznesowej. Jako że w takim środowisku ciężko jest przewidzieć docelową liczbę użytkowników, a niektóre witryny nawet nie śledzą tego rodzaju informacji, edycja ta nie wymaga płatnych licencji dostępowych.

Warto także podkreślić, że wszystkie edycje systemu SQL Server 2016, znane również jako jednostki magazynowe SKU, rozprowadzane są od tej pory wyłącznie w wersji 64-bitowej, przy czym niektóre z komponentów systemu nadal funkcjonują jako komponenty 32-bitowe.

Funkcje

Wszystkie podstawowe edycje systemu SQL Server 2016 oferują pewien wspólny zakres funkcjonalności. Poza oczywistymi funkcjami w zakresie przetwarzania OLTP i zarządzania bazą danych będą to również narzędzia rozwojowe i programowe (w tym wsparcie dla języka T-SQL, środowiska CLR, typów danych czy formatu JSON), podstawowe narzędzia analizy i raportowania, podstawowa integracja z platformą SQL Server R Services oraz funkcja migracji danych statycznych ("zimnych") do chmury o nazwie Stretch Database.

Funkcje dodatkowe dostępne w edycji Standard

Edycja Standard oferuje wszystkie funkcje wymienione powyżej, a przy tym rozszerza funkcjonalność serwera bazy danych o podstawowe, dwuwęzłowe rozwiązanie wysokiej dostępności z kopią tylko do odczytu; o podstawowe rozwiązania zabezpieczeń, takie jak zabezpieczenia na poziomie wiersza, maskowanie danych czy podział obowiązków; o funkcje integracji danych za pośrednictwem wbudowanych łączników i platformy SSIS; a także o funkcję PolyBase pozwalającą rozszerzyć dostęp do danych w ramach zapytań T-SQL do zewnętrznych danych nierelacyjnych, przechowywanych w ramach magazynów blokowych Hadoop i Azure (funkcja ta wymaga jednak obecności jednego serwera SQL Server w edycji Enterprise w roli węzła głównego).

Funkcje zaawansowane dostępne w edycjach Enterprise i Developer

Najbogatsze wersje systemu SQL Server, edycja Enterprise i jej darmowy odpowiednik Developer Edition, zawierają w sobie wszystkie funkcje dostępne w edycjach niższych, a przy tym wprowadzają wiele dodatkowych, zaawansowanych i niekiedy całkowicie nowych funkcji klasy enterprise, pogrupowanych w następujące obszary:

Wydajność - w zakresie wydajności otrzymujemy przede wszystkim rozbudowane możliwości przetwarzania OLTP z wykorzystaniem analizy operacyjnej oraz funkcji In-memory OLTP, a także znacznie szersze i lepiej skalowalne rozwiązanie wysokiej dostępności AlwaysOn będące implementacją wielowęzłową, działającą na wielu bazach danych oraz gwarantującą odczyt i zapis kopii drugorzędnych.

Bezpieczeństwo - w zakresie bezpieczeństwa edycja Enterprise oferuje nam dwie mocno zaawansowane funkcje szyfrowania danych - Transparent Data Encryption (TDE), zapewniającą szyfrowanie danych pozostających w spoczynku, oraz Always Encrypted, świadczącą usługę szyfrowania dla danych w dowolnym stanie, miejscu i poziomie szczegółów.

Hurtownie danych - tu w ramach zaawansowanej integracji danych otrzymujemy funkcje wyszukiwania i grupowania rozmytego oraz przechwytywania zmian danych. Otrzymujemy również rozwiązanie indeksów magazynu kolumn oraz funkcję partycjonowania danych.

Analiza biznesowa - w ramach analizy biznesowej edycja Enterprise wyposaża klientów m.in. w zaawansowaną integrację z platformą języka R, w lokalną platformę mobilnej analizy biznesowej Datazen, w szereg zaawansowanych funkcji realizujących analizę korporacyjną (w tym zaawansowany model tabelaryczny), a także tryb DirectQuery sięgający po dane bezpośrednio do ich źródła zamiast do pamięci podręcznej, analizę w pamięci czy zaawansowane funkcje wydobywania danych.

Szczegółowe informacje na temat edycji, funkcji dostępnych w poszczególnych edycjach oraz maksymalne rozmiary i liczba różnych obiektów zdefiniowanych w komponentach SQL Server podane zostały w tabelach zawartych w artykułach Editions and Components of SQL Server 2016, Features Supported by the Editions of SQL Server 2016, Maximum Capacity Specifications for SQL Server oraz Compute Capacity Limits by Edition of SQL Server. Artykuły te zgrupowane zostały pod wspólnym tematem Product Specifications for SQL Server 2016.

Funkcje przestarzałe i wycofane

W porównaniu do poprzednich wersji systemu SQL Server wiele z dostępnych w nim funkcji zostało wycofanych (ang. discontinued), a niektóre z nich oznaczono jako przestarzałe (ang. deprecated) i zostaną one zastąpione innymi rozwiązaniami w przyszłych wydaniach SQL Server. Szczegółowy wykaz funkcji przestarzałych i wycofanych z systemu SQL Server 2016 w zakresie silnika bazy danych oraz replikacji dostępny jest w ramach dokumentacji technicznej w artykule Deprecated and Discontinued SQL Server Features in SQL Server 2016.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło:

Polecamy również w kategorii Informacje o SQL Server