Menu kategorii
 • Pierwsze aktualizacje opcjonalne w trakcie pandemii - dla Windows 10 1909, 1903 i 1809

  Pierwsze aktualizacje opcjonalne w trakcie pandemii - dla Windows 10 1909, 1903 i 1809

   Mateusz Miciński
  Mateusz Miciński
  08:20
  22.07.2020
  3082 wyświetlenia

  Zgodnie z naszymi wczorajszymi zapowiedziami, Microsoft wydał pierwsze opcjonalne aktualizacje w trakcie pandemii koronawirusa dla systemu Windows 10 w wersjach: November 2019 Update (1909), May 2019 Update (1903) oraz October 2018 Update (1809). Jeżeli korzystasz z systemu Windows 10 w wersji 1909 lub 1903, otrzymasz aktualizację oznaczoną symbolem KB4559004, która podniesie numer kompilacji systemu do 18363.997 lub 18362.997. Oto lista zmian w tej aktualizacji:

  • Rozwiązano problem, który uniemożliwia korzystanie z funkcji udostępniania w pakiecie Microsoft Office. Dzieje się tak, gdy jest włączony dostęp warunkowy.
  • Rozwiązano problem w trybie przeglądarki Microsoft Edge IE, który występuje podczas otwierania wielu dokumentów z witryny SharePoint.
  • Rozwiązano problem w trybie przeglądarki Microsoft Edge IE, który występuje podczas przeglądania przy użyciu linków zakotwiczenia.
  • Rozwiązano problem, który powoduje niepowodzenie obsługi administracyjnej platformy uniwersalnej systemu Windows (UWP) w niektórych scenariuszach, podczas korzystania z obsługi i zarządzania obrazem wdrażania (DISM).
  • Rozwiązano problem, który uniemożliwia otwieranie dokumentów w SharePoint w niektórych scenariuszach.
  • Rozwiązano problem, który może powodować, że Lupa przestaje działać w programie Microsoft Excel w niektórych sytuacjach. W rezultacie program Microsoft Excel może również przestać działać.
  • Rozwiązano problem z aplikacjami i kafelkami menu Start w środowiskach infrastruktury pulpitu wirtualnego (VDI). Występuje po ponownym zalogowaniu się i korzystaniu z dysku profilu użytkownika usług pulpitu zdalnego w nietrwałej puli pulpitu wirtualnego.
  • Rozwiązano problem, który uniemożliwia zainstalowanie niektórych aplikacji .msi. Dzieje się tak, gdy urządzenie jest zarządzane przez zasady grupy, które przekierowują folder AppData do folderu sieciowego.
  • Rozwiązano problem, który może powodować, że aplikacje korzystające z niestandardowej funkcji zawijania tekstu przestaną działać w niektórych scenariuszach.
  • Rozwiązano problem, który może zwiększyć liczbę uchwytów podczas korzystania z programu Microsoft Outlook.
  • Rozwiązano problem, który powoduje, że nowe okna podrzędne migają i pojawiają się jako białe kwadraty na urządzeniach serwerowych, skonfigurowanych pod kątem silnego kontrastu wizualnego.
  • Rozwiązano problem, który nieprawidłowo oblicza długie adresy ścieżek, które mają znaki Unicode poza bieżącym systemem.
  • Zaktualizowano Eksplorator plików, aby umożliwić usuwanie poprzednich terminów z pola wyszukiwania.
  • Rozwiązano problem, który powoduje, że Eksplorator plików przestaje działać podczas przeglądania katalogów nieprzetworzonych obrazów i innych typów plików.
  • Rozwiązano problem, który uniemożliwia migrację typu uruchamiania usługi zdalnego zarządzania systemem Windows (WinRM).
  • Rozwiązano problem, który uniemożliwia aktywację urządzeń Internetu rzeczy (IoT) po zainstalowaniu wcześniejszej aktualizacji zbiorczej.
  • Rozwiązano problem, który uniemożliwia funkcjom bezpieczeństwa rodziny, takim jak ograniczenia czasowe i raportowanie aktywności, działanie na urządzeniach ARM64.
  • Rozwiązano problem, który nadal wyświetla poprzednią wskazówkę dotyczącą nazwy użytkownika w polu logowania karty inteligentnej po tym, jak inny użytkownik użył urządzenia z poświadczeniami domeny.
  • Rozwiązano problem, który powoduje niepowodzenie aktualizacji z systemu Windows 10 w wersji 1903 lub Windows 10 w wersji 1909. Dzieje się tak, gdy system jest przyłączony do Azure Active Directory, a funkcja BitLocker jest skonfigurowana do ochrony kodu PIN.
  • Rozwiązano problem, który powoduje, że lsass.exe przestaje działać na serwerze terminali, po włączeniu funkcji Remote Credential Guard. Kod wyjątku to 0xc0000374.
  • Rozwiązano problem, który uniemożliwia systemowi rozpoznanie kamery twarzy Windows Hello.
  • Rozwiązano problem, który w niektórych przypadkach uniemożliwia zaawansowanej ochronie przed zagrożeniami (ATP) w usłudze Microsoft Defender, stosowanie wykluczeń plików, co prowadzi do problemów ze zgodnością aplikacji.
  • Rozwiązano problem, który powoduje, że automatyczne dochodzenia kończą się niepowodzeniem w usłudze Microsoft Defender ATP.
  • Zwiększono zdolność usługi Microsoft Defender ATP do identyfikowania działań polegających na wstrzykiwaniu złośliwego kodu.
  • Rozwiązano problem polegający na wyświetlaniu dziwnych znaków przed polami dnia, miesiąca i roku w wynikach poleceń konsoli.
  • Zaktualizowano program dcpromo.exe, aby usunąć zasadę „Dostęp sieciowy: ograniczanie klientów, którzy mogą wykonywać zdalne wywołania do SAM” z serwerów członkowskich, gdy są promowani do kontrolerów domeny. Dzięki temu klienci mogą nawiązywać połączenia Menedżera kont zabezpieczeń (SAM) z tymi kontrolerami domeny.
  • Rozwiązano problem, który może powodować, że urządzenia z systemem Windows 10, które włączają funkcję Credential Guard, nie przejmują żądań uwierzytelnienia, gdy używają certyfikatu komputera.
  • Rozwiązano problem, który nieprawidłowo zgłasza sesje protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) jako sesje niezabezpieczone w zdarzeniu o identyfikatorze 2889. Dzieje się tak, gdy sesja LDAP jest uwierzytelniana i zapieczętowana metodą Simple Authentication and Security Layer (SASL).
  • Rozwiązano problem, który może powodować błąd zatrzymania 7E w pliku nfssvr.sys na serwerach z usługą Network File System (NFS).
  • Rozwiązano problem, który powoduje, że wbudowane nowoczesne aplikacje przestają działać na urządzeniach skonfigurowanych do używania obowiązkowych lub mobilnych profili użytkowników. Błąd to 802b000a (E_XAMLPARSEFAILED).
  • Rozwiązano problem, który rejestruje błąd Distributed Component Object Model (DCOM) w dzienniku zdarzeń systemu podczas uruchamiania usługi replikacji rozproszonego systemu plików (DFS).
  • Rozwiązano problem, który może uniemożliwiać urządzeniu z systemem Windows 10 nawiązanie połączenia z Internetem podczas korzystania z modemu LTE bezprzewodowej sieci rozległej (WWAN). Jednak wskaźnik stanu łączności sieciowej (NCSI) w obszarze powiadomień może nadal wskazywać, że masz połączenie z Internetem.
  • Rozwiązano problem, który może powodować, że proces pomocy zdalnej Microsoft (msra.exe) przestaje działać, gdy użytkownik otrzymuje pomoc podczas sesji komputera. Błąd to 0xc0000005 lub 0xc0000409.
  • Rozwiązano problem, który powoduje, że blok komunikatów serwera (SMB) nieprawidłowo używa oryginalnego, buforowanego nieciągłego dostępnego dojścia do pliku, który staje się nieprawidłowy po błędzie sieci lub przełączeniu awaryjnym magazynu. W rezultacie aplikacje kończą się niepowodzeniem z błędami, takimi jak STATUS_UNEXPECTED_NETWORK_ERROR.

  Z kolei dla użytkowników Windows 10 w wersji 1809 wydana została aktualizacja KB4559003, zwiększająca oznaczenie kompilacji do 17763.1369. Lista zmian dla niej przedstawia się następująco:

  • Rozwiązano problem w trybie przeglądarki Microsoft Edge IE, który występuje podczas otwierania wielu dokumentów z witryny SharePoint.
  • Rozwiązano problem w trybie przeglądarki Microsoft Edge IE, który występuje podczas przeglądania przy użyciu linków zakotwiczenia.
  • Rozwiązano problem, który może powodować, że Lupa przestaje działać w programie Microsoft Excel w niektórych sytuacjach. W rezultacie program Microsoft Excel może również przestać działać.
  • Rozwiązano problem, który może powodować, że aplikacje korzystające z niestandardowej funkcji zawijania tekstu przestaną działać w niektórych scenariuszach.
  • Rozwiązano problem, który uniemożliwia otwieranie dokumentów w SharePoint w niektórych scenariuszach.
  • Rozwiązano problem z niezawodnością w pliku dxgkrnl.sys, który może powodować błąd zatrzymania 0x50 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.
  • Rozwiązano problem, który może zwiększyć liczbę uchwytów podczas korzystania z programu Microsoft Outlook.
  • Rozwiązano problem, który powoduje, że aplikacja migocze lub przestaje odpowiadać podczas udostępniania aplikacji przy użyciu aplikacji Microsoft Teams.
  • Rozwiązano problem, który nieprawidłowo oblicza długie adresy ścieżek, które mają znaki Unicode poza bieżącym systemem.
  • Rozwiązano problem, który uniemożliwia aplikacjom Windows 8.1 wyświetlanie na ekranie pomocniczym, gdy te aplikacje używają interfejsu API StartProjectingAsync.
  • Rozwiązano problem, który uniemożliwia przeglądarce zdarzeń zapisywanie pełnego zestawu odfiltrowanych zdarzeń podczas filtrowania według daty.
  • Rozwiązano problem, który nadal wyświetla poprzednią wskazówkę dotyczącą nazwy użytkownika w polu logowania karty inteligentnej po tym, jak inny użytkownik użył urządzenia z poświadczeniami domeny.
  • Rozwiązano problem, który powoduje, że lsass.exe przestaje działać na serwerze terminali po włączeniu funkcji Remote Credential Guard. Kod wyjątku to 0xc0000374.
  • Rozwiązano problem, który w niektórych przypadkach uniemożliwia zaawansowanej ochronie przed zagrożeniami (ATP) w usłudze Microsoft Defender stosowanie wykluczeń plików, co prowadzi do problemów ze zgodnością aplikacji.
  • Rozwiązano problem, który powoduje, że automatyczne dochodzenia kończą się niepowodzeniem w usłudze Microsoft Defender ATP.
  • Zwiększono zdolność usługi Microsoft Defender ATP do identyfikowania działań polegających na wstrzykiwaniu złośliwego kodu.
  • Rozwiązano problem, który powoduje, że agent hosta kontrolera sieci (NC) niepoprawnie zgłasza przeniesienie maszyny wirtualnej (VM).
  • Rozwiązano problem, który może powodować zakleszczenie w usłudze Wired AutoConfig (dot3svc).
  • Rozwiązano problem, który może uniemożliwiać oczekiwane działanie aplikacji na klientach Active Directory Federation Services 2019 (AD FS 2019). Dzieje się tak, gdy aplikacje używają ramki iFrame podczas nieinteraktywnych żądań uwierzytelniania i odbierają X-Frame-Options ustawioną na DENY.
  • Rozwiązano problem, który nieprawidłowo zgłasza sesje protokołu LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) jako sesje niezabezpieczone w zdarzeniu o identyfikatorze 2889. Dzieje się tak, gdy sesja LDAP jest uwierzytelniana i zapieczętowana metodą Simple Authentication and Security Layer (SASL).
  • Zaktualizowano wiadomość otrzymywaną przez użytkowników, która nakazuje im sprawdzanie na telefonie powiadomień z aplikacji Microsoft Authenticator. Ten komunikat pojawia się tylko wtedy, gdy uwierzytelnianie jest wykonywane przy użyciu adaptera usługi Azure Multi-Factor Authentication (MFA) usługi AD FS.
  • Zaktualizowano program dcpromo.exe, aby usunąć zasadę „Dostęp sieciowy: ograniczanie klientom zezwalającym na zdalne wywołania SAM” na serwerach członkowskich, gdy są promowani do kontrolerów domeny. Dzięki temu klienci mogą nawiązywać połączenia Menedżera kont zabezpieczeń (SAM) z tymi kontrolerami domeny.
  • Rozwiązano problem, który może powodować, że urządzenia z systemem Windows 10, które włączają funkcję Credential Guard, nie przejmują żądań uwierzytelnienia, gdy używają certyfikatu komputera.
  • Rozwiązano problem, który może powodować błąd zatrzymania 7E w pliku nfssvr.sys na serwerach z usługą Network File System (NFS).
  • Rozwiązano problem, który powoduje odrzucenie ustawień mostkowania protokołu SSL (Remote Desktop Gateway) i resetowanie ich do wartości domyślnych.
  • Rozwiązano problem, który uniemożliwia aktualizację numeru portu dla protokołu HTTPS lub ustawień protokołu UDP (User Datagram Protocol) w Menedżerze bramy usług pulpitu zdalnego.
  • Rozwiązano problem występujący, gdy samodzielny serwer hosta sesji usług pulpitu zdalnego (RDSH) zezwala na wiele sesji na użytkownika. Jeśli po odłączeniu się od sesji spróbujesz ponownie połączyć się z pierwotną sesją, serwer utworzy zamiast tego nową sesję.
  • Rozwiązano problem, który powoduje, że Host dostawcy Instrumentacji zarządzania Windows (WMI) (WmiPrvSE.exe) przecieka uchwyty kluczy rejestru podczas wysyłania zapytań do Win32_RDCentralPublishedDeploymentSettings.
  • Rozwiązano problem, który rejestruje błąd Distributed Component Object Model (DCOM) w dzienniku zdarzeń systemu podczas uruchamiania usługi replikacji rozproszonego systemu plików (DFS).
  • Rozwiązano problem, który może powodować, że proces pomocy zdalnej Microsoft (msra.exe) przestaje działać, gdy użytkownik otrzymuje pomoc podczas sesji komputera. Błąd to 0xc0000005 lub 0xc0000409.
  • Rozwiązano problem, który powoduje, że blok komunikatów serwera (SMB) nieprawidłowo używa oryginalnego, buforowanego nieciągłego dostępnego dojścia do pliku, który staje się nieprawidłowy po błędzie sieci lub przełączeniu awaryjnym magazynu. W rezultacie aplikacje kończą się niepowodzeniem z błędami, takimi jak STATUS_UNEXPECTED_NETWORK_ERROR.
  • Rozwiązano problem w SMB, który powoduje, że system Windows Server 2019 przestaje działać podczas korzystania z kart sieciowych (NIC) o pojemności 100 GB. Dotyczy to tylko scenariuszy bezpośredniego miejsca do magazynowania (S2D) i demona SMB (SMBD).


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło: https://support.microsoft.com/en-us/help/4559004/windows-10-update-kb4559004

  Polecamy również w kategorii Windows 10