Nowy widżet rodzinny i inne zmiany w Windows 11 Insider Preview (build 22000.120)

Nowy widżet rodzinny i inne zmiany w Windows 11 Insider Preview (build 22000.120)

 Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski
19:58
05.08.2021
3698 wyświetleń

Windows 11 otrzymał właśnie kolejną aktualizację dla Insiderów w kanałach Dev i Beta. Wśród nowości znajdziemy m.in. nowy widżet rodzinny połączony z platformą Family Safety, powiadomienia na ikonie Czatu, trochę poprawek wyglądu, działania i zachowania elementów interfejsu, a także olbrzymią ilość poprawek, których liczba przekroczyła setkę! Dzięki nim Jedenastka będzie działać dużo stabilniej niż w początkowej fazie testów, ale to zrozumiałe, skoro trafiła już do Beta Channel. Nie przedłużając, zapraszamy do lektury!

Co nowego w kompilacji 22000.120 w Dev i Beta Channel?

Zmiany i ulepszenia

 • Microsoft wprowadza nowy widżet rodziny (Family Safety) dla użytkowników z kontami MSA. Jest on dostępny we wszystkich regionach i językach, w których wydany jest Windows. Widżet pozwala przeglądać ostatnią aktywność użytkowników dodanych jako członkowie rodziny na koncie Microsoft.
 • Widżet 'Rodzina' w Windows 11

 • Rozpoczęło się wdrażanie licznika (odznaki) powiadomień na ikonie Czat na pasku zadań. Nie wszyscy jednak mogą go zobaczyć od razu.
 • Dodano trochę ulepszeń wyglądy przycisku zamykania w podglądzie okien na pasku zadań.
 • Podczas zmiany tła pulpitu, nawet gdy aplikacja Ustawienia jest już otwarta, użycie "Zmień tło" w Widoku zadań wymusi teraz przejście do aktualnego tła w Ustawieniach.
 • Przycisk identyfikacji w ustawieniach ekranu został przeniesiony do kontrolek ustawień monitorów (jeśli jest ich więcej niż jeden), aby ułatwić jego odszukanie.
 • Zaktualizowano menu kontekstowe Eksploratora plików, aby był nieco bardziej kompaktowy dla użytkowników korzystających z myszy.
 • Zaktualizowano przycisk "Nowy" na pasku poleceń Eksploratora plików, aby używał stylu rozwijanego menu ze wszystkimi opcjami na jednej liście — zamiast na liście osadzonej.
 • Dodano trochę poprawek, aby lepiej wykorzystać przestrzeń i poprawić rozmiary miniatur w widokach Alt + Tab, Widoku zadań i asystenta przyciągania.

Poprawki

 • Pasek zadań:
  • Wirtualny touchpad jest na powrót dostępny do włączenia w ustawieniach paska zadań.
  • Wysuwane menu Widoku zadań nie będzie już zamykane, po rozpoczęciu pisania, aby zmienić nazwę pulpitu.
  • Wysuwane menu Widoku zadań powinno być teraz wyświetlane we właściwym kierunku przy korzystaniu z języka arabskiego lub hebrajskiego.
  • Gdy Cortana jest skonfigurowana do aktywacji głosowej, najechanie kursorem na ikonę mikrofonu w rogu paska zadań zostanie wypowiedziane "Twój asystent jest gotowy do odpowiedzi" zamiast "Proces hostowania usług systemu Windows".
  • Zmiany DPI nie powinny już powodować powielania i nakładania się ikon w rogu paska zadań.
  • Dostosowano odstępy między nagłówkami wysuwanego menu kalendarza, aby zapewnić nieco więcej przestrzeni.
  • Rozwiązano problem występujący po zaktualizowaniu preferowanego pierwszego dnia tygodnia — wcześniej nie było to widoczne w menu kalendarza aż do momentu ponownego zalogowania.
  • Preferowany stan wysuwanego menu kalendarza (rozwinięty lub zwinięty) powinien teraz zostać zachowany po ponownym uruchomieniu.
  • Rozwiązano problem występujący przy korzystaniu z wielu monitorów powiązanych z paskiem zadań. Polegał on na tym, że menu Start wysuwało się w róg ekranu, a explorer.exe wysypywał się podczas próby najechania kursorem na przycisk Widok zadań na monitorach pomocniczych.
  • Częściowo rozwiązano problem, który mógł wywołać pętlę wysypywania się procesu explorer.exe podczas korzystania z wielu monitorów.
  • Rozwiązano problem z zapętlonym wysypywaniem się procesu explorer.exe u Insiderów z Turcji.
  • Kliknięcie ikony widżetów na dodatkowym monitorze powinno teraz otwierać widżety na tym monitorze zamiast na głównym.
  • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pasku zadań za pomocą pióra nie powinno już powodować awarii.
  • Rozwiązano problem powodujący rozmycie ikon aplikacji na pasku zadań u niektórych Insiderów.
  • Microsoft wykonał trochę pracy, aby rozwiązać problem z ikonami aplikacji na pasku zadań, które mogły zacinać się w pustym stanie podczas ładowania.
  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe po kliknięciu przycisku Widok zadań.
  • Rozwiązano problem z zawieszaniem się okna czatu na ekranie.
  • Kliknięcie przycisku Czat na monitorze pomocniczym powinno teraz uruchomić go we właściwej pozycji i DPI.
  • Microsoft wykonał trochę pracy, aby rozwiązać problem z oknami podglądu na pasku zadań, które zacinały się na ekranie i nie zamykały po kliknięciu czegoś innego.
  • Rozwiązano problem z blokowaniem się paska zadań po naciśnięciu F7, gdy fokus był na nim ustawiony.
  • Jeśli naciśniemy WIN + B, a następnie klawisze strzałek, będziemy teraz mogli przejść do wszystkich elementów w rogu paska zadań bez konieczności wcześniejszego naciskania klawisza Tab.
  • Liczniki (odznaki) na ikonach aplikacji na monitorach dodatkowych powinny być teraz zsynchronizowane z tym, co jest wyświetlane na monitorze głównym.
 • Ustawienia:
  • Ustawienia nie będą się już zawieszać po kliknięciu "Rozpoznawanie twarzy (Windows Hello)" w ustawieniach logowania, gdy Windows Hello jest już skonfigurowany.
  • Rozwiązano problem występujący po przejściu do opcji "Ustawienia > Sieć i Internet > Ethernet", co mogło spowodować nieoczekiwaną zmianę typu profilu sieciowego. Jeśli używacie sieci Ethernet, sprawdźcie Ustawienia po aktualizacji do tej kompilacji, aby upewnić się, że wybrany jest właściwy typ profilu sieciowego.
  • Rozwiązano problem z ustawieniem adresu IP w Ustawieniach sieci, które nie działało w niektórych przypadkach.
  • Edycja szczegółów serwera proxy VPN w Ustawieniach nie powinna już powodować wysypywania się Ustawień.
  • Rozwiązano inny problem powodujący wysypywanie się ustawień zasilania i baterii.
  • Rozwiązano problem, który mógł powodować wysypywanie się ustawień po przejściu do 7-dniowego wykresu zużycia baterii w ustawieniach zasilania i baterii.
  • Paski postępu w Ustawieniach mają teraz odpowiednie akcenty kolorystyczne.
  • Zapisywanie niestandardowych motywów w ustawieniach personalizacji powinno już działać.
  • Linki z serii "Uzyskaj pomoc", które przestały wskazywać konkretne wskazówki po aktualizacjach ustawień wprowadzonych w systemie Windows 11, zostały ponownie podłączone.
  • Najechanie kursorem na przełączniki w Ustawieniach nie spowoduje już ich zniknięcia.
  • Rozwiązano problem z wyszukiwaniem w Ustawieniach, które było trwale uszkodzone i wyświetlało "Brak wyniku" przy każdym wyszukiwaniu.
  • Microsoft wykonał trochę pracy, aby rozwiązać problem ze zmianą rozmiaru okna Ustawień — wyświetlał się wówczas duży, jednolity obszar koloru akcentującego.
  • Ustawienia nie powinny już migać na zielono po uruchomieniu.
  • Microsoft wykonał trochę pracy, aby rozwiązać problem z losowym wysypywaniem się stron Ustawień z listami lub opcjami.
  • Linki do określonych stron Ustawień będą teraz poprawnie przekierowywać do właściwej strony w Ustawieniach, gdy Ustawienia nie są jeszcze otwarte.
  • Zdjęcie profilowe w Ustawieniach nie powinno już mieć nieoczekiwanej kwadratowej warstwy tła, gdy włączona jest przezroczystość.
  • Dodano brakujący pasek postępu podczas odinstalowywania aplikacji w sekcji Aplikacje i funkcje w Ustawieniach.
  • Ikony w mikserze głośności w ustawieniach dźwięku nie powinny się już na siebie nakładać.
  • Parowanie przychodzącego kodu PIN Bluetooth w Ustawieniach powinno teraz działać ponownie.
  • Jeśli klikniemy "Opcje zaawansowane" u góry strony podczas przeglądania ustawień Windows Update, opcje te powinny już się otworzyć.
  • Wprowadzono kolejną poprawkę dla suwaków głośności i jasności, które stały się nieoczekiwanie małe, jeśli wszystkie inne ustawienia zostały usunięte z Szybkich ustawień.
  • Przejście z jednej z podstron Szybkich ustawień do rozwijanego menu wprowadzania nie powinno już powodować wysypywania się.
  • Jeśli korzystamy z sekcji Dostępność w Szybkich ustawieniach, przełączniki powinny teraz pokazywać poprawny stan każdej funkcji.
  • Jeśli naciśniemy WIN + P, aby przejść bezpośrednio do transmitowania w Szybkich ustawieniach, klawisze strzałek mogą już posłużyć do poruszania się w górę iw dół listy.
  • Rozwiązano problem z niektórymi miniaturami, które były losowo ściśnięte w kontrolkach sterowania multimediami nad Szybkimi ustawieniami.
  • Wprowadzono kolejną poprawkę, aby rozwiązać problem nieoczekiwanego włączania się asystenta skupienia podczas przeglądania pulpitu.
 • Eksplorator plików:
  • Rozwiązano problem z Eksploratorem plików, który nieoczekiwanie nie wyświetlał zaktualizowanego paska przewijania w trybie ciemnym.
  • Rozwiązano problem z wycieku GDI związanym z używaniem menu kontekstowego, który powodował spowolnienie działania Eksploratora plików po dłuższym użytkowaniu.
  • Wprowadzono zmianę, aby zapobiec wyciekowi pamięci, który miał wpływ na Eksplorator plików, zwiększając się za każdym razem, gdy otwierano więcej okien Eksploratora plików.
  • Wprowadzono zmianę związaną z paskiem poleceń w Eksploratorze plików — usterka powodowała zwiększenie liczby wątków za każdym razem, gdy otwierano nowe okno Eksploratora plików, które stale rosła, zużywając zasoby.
  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się procesu explorer.exe w związku z użyciem efektu akrylu w menu kontekstowym Eksploratora plików.
  • Rozwiązano problem powodujący nieoczekiwane pojawianie się prostokąta fokusa podczas korzystania z myszy do interakcji z paskiem poleceń Eksploratora plików.
  • Menu kontekstowe nie powinno już migotać po najechaniu na nie kursorem, gdy włączone są motywy wysokiego kontrastu.
  • Menu kontekstowe nie powinno już być nieoczekiwanie przycięte z boku, przez co nie renderowało się całe.
  • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w dolnym rogu pulpitu nie powoduje już otwierania menu kontekstowego u góry ekranu.
  • Rozwiązano podstawowy problem, który mógł być główną przyczyną pojawiania się paska przewijania w menu kontekstowym i wysypywania się explorer.exe podczas próby interakcji z nim.
  • Wprowadzono zmianę, aby przyciski wyboru w Opcjach plików były nieco bardziej widoczne, gdy są w stanie zaznaczonym.
  • Kliknięcie przycisku zmiany nazwy na pasku poleceń nie powinno już powodować losowego wyświetlania okna dialogowego "Otwórz za pomocą".
  • Rozwiązano problem z niektórymi oknami dialogowymi operacji na plikach, które miały nieczytelny tekst przycisku w trybie ciemnym.
 • Menu Start:
  • Wielokrotne szybkie naciśnięcie klawisza Windows nie powinno już powodować awarii menu Start.
  • Wprowadzono zmianę, aby poprawić wydajność uruchamiania menu Start.
  • Rozwiązano problem występujący po kliknięciu jednego z elementów w sekcji polecanych plików, co powodowało w niektórych przypadkach otwarcie pliku w nieoczekiwanej aplikacji.
  • Wprowadzono zmianę, aby rozwiązać problem z wyszukiwaniem, które czasami losowo migało nad menu Start podczas jego otwierania.
 • Wyszukiwanie:
  • Najechanie kursorem na ikonę wyszukiwania nie powinno już powodować wysypywania po zaktualizowaniu ostatnich wyszukiwań.
  • Po najechaniu kursorem na ikonę "Szukaj" okno nie powinno być już przycięte.
 • Obsługa okien:
  • Łączenie się i rozłączanie z komputerem przez Pulpit zdalny oraz przełączanie użytkowników nie powinny już powodować nieoczekiwanego minimalizowania wszystkich otwartych aplikacji.
  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe podczas przyciągania niektórych aplikacji w systemie z monitorami o różnych DPI.
  • Gdy okno układów przyciągania jest widoczne po najechaniu na przycisk maksymalizacji aplikacji, powinno ono teraz z większą niezawodnością zamykać się po odsunięciu myszy.
  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe, gdy zadokowano lub oddokowano komputer z przyciągniętymi oknami.
  • Obramowania okien nie powinny już zacinać się na ekranie podczas zamykania okien.
  • Rozwiązano problem z oknami, które nieoczekiwanie otwierały się na niewłaściwym pulpicie, gdy nie powinny.
  • Wyłączono animację podczas przełączania pulpitów za pomocą skrótów klawiszowych, ponieważ prowadziło to do migania i zawieszania się.
  • Podczas maksymalizacji niektórych okien, takich jak Eksplorator plików, ich krawędź nie powinna już sięgać do monitorów pomocniczych.
  • Rozwiązano problem z czytnikami ekranowymi, które nieoczekiwanie wypowiadały "DesktopWindowXamlSource" podczas używania klawiszy ALT + Tab.
  • Microsoft wykonał trochę pracy, aby poprawić czułość podczas używania gestu touchpada do wywoływania ALT + Tab i przełączania aplikacji.
 • Zabezpieczenia Windows i logowanie:
  • Rozpoznawanie twarzy w Windows Hello powinno działać po wykonaniu tej aktualizacji.
  • Tekst przycisku w oknie dialogowym "Kontrola konta użytkownika" (UAC) powinien teraz poprawnie wyświetlać "Yes" i "No" przy używaniu języka EN-US.
  • Rozwiązano problem z oknem dialogowym UAC, które w niektórych sytuacjach uruchamiało się w tle dla aplikacji przypiętych do paska zadań.
  • Wdrażana jest poprawka dla programu Windows Defender, która rozwiązuje problem z nieoczekiwanym włączeniem "Automatycznego przesyłania próbek" po ponownym uruchomieniu komputera.
  • Rozwiązano problem, w wyniku którego niektórzy testerzy widzieli powtarzające się awarie logonui.exe.
  • Złagodzono problem z zakleszczeniem, który mógł powodować utknięcie komputera na czarnym ekranie podczas odblokowywania, a także osobną awarię, która powodowała, że ​​niektórzy Insiderzy widzieli czarny ekran przez kilka sekund po zalogowaniu.
  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe u niektórych Insiderów podczas pierwszego logowania po uruchomieniu komputera.
  • Poprawiono widoczność elementów ekranu logowania przy wysokim kontraście.
  • Zalogowanie się lub zablokowanie komputera nie powinno już powodować migania w kolorze białym lub kolorze akcentu na pełnym ekranie.
 • Wprowadzanie:
  • Rozwiązano problem związany z podpowiedziami, który powodował klikanie w niewłaściwym miejscu w systemie, na przykład podczas interakcji z ikonami na pulpicie.
  • Klawiatura dotykowa nie powinna już być przycinana po obróceniu ekranu po zadokowaniu.
  • Rozwiązano problem z wysypywaniem się explorer.exe podczas zmiany fokusa między aplikacjami przy korzystaniu z edytora IME innego dostawcy.
  • Złagodzono problem, który prawdopodobnie powoduje, że niektóre klawisze sprzętowe i przyciski nie działają na niektórych urządzeniach, wliczając w to klawisze funkcyjne.
  • Złagodzono problem z nieoczekiwanym wybudzaniem niektórych urządzeń ze stanu uśpienia, jeśli touchpad został użyty do kliknięcia opcji "Uśpij" w menu Start.
 • Inne poprawki:
  • Rozwiązano problem, który mógł prowadzić do sprawdzania błędów na PC podczas usypiania.
  • Rozwiązano błąd z zacinaniem się gry podczas próby grania, gdy monitor wydajności paska gier Xbox był przypięty do ekranu.
  • Złagodzono problem z zacinaniem się lub spadkiem liczby klatek na sekundę podczas poruszania myszą w niektórych grach.
  • Rozwiązano problem z menu Start, które nie identyfikowało poprawnie systemu Windows 11.
  • Rozwiązano problem, który prawdopodobnie powodował szereg nieoczekiwanych problemów z interfejsem użytkownika, takich jak półprzezroczyste i nieczytelne okna dialogowe, problemy z kolejnością "Z" czy duże, zacienione obszary blokujące się na ekranie.
  • Rozwiązano problem z oknami utworzonymi przy wyłączonej przezroczystości, które utknęły w jednolitym kolorze, zamiast zamieniać się w akryl, gdy była włączona przezroczystość.
  • Microsoft wykonał trochę pracy, aby usunąć nieoczekiwane białe artefakty w rogach okien podczas korzystania z trybu ciemnego.
  • Wielokrotne kliknięcie prawym przyciskiem myszy w niektórych aplikacjach, takich jak Menedżer zadań, nie spowoduje już zmiany ramki menu kontekstowego z zaokrąglonej na kwadratową.
  • Rozwiązano problem z fokusem, który powodował natychmiastowe zamykanie okna po naciśnięciu ALT + F4 na pulpicie.
  • Złagodzono problem wywołujący nieoczekiwaną potrzebę ponownego sparowania niektórych podłączonych urządzeń po ponownym uruchomieniu.
  • Złagodzono problem z zakleszczeniem procesu explorer.exe, który może wystąpić podczas zmiany kolejności pulpitów.
  • Rozwiązano problem z Microsoft Store, który wydawał się pobierać aktualizacje aplikacji, które były już zainstalowane na komputerze.
  • Rozwiązano problem z występowaniem bugchecków, w szczególności podczas grania w gry.

Znane problemy

 • [PRZYPOMNIENIE] Po aktualizacji z Windows 10 do Windows 11 niektóre funkcje mogą być uznane za przestarzałe lub usunięte.
 • Microsoft bada zgłoszenia o problemie z widoczną jedynie opcją "Przestań otrzymywać kompilacje poglądowe" w ustawieniach programu Windows Insider.
 • [BETA CHANNEL] Microsoft bada raporty od Insiderów w Beta Channel, którzy po aktualizacji do Windows 11 nie widzą nowego paska zadań, a menu Start nie działa. Gdy to wystąpi, zalecane jest przejście do ustawień historii aktualizacji i odinstalowanie ostatniej aktualizacji zbiorczej Windows i zainstalowanie jej ponownie, sprawdzając aktualizacje.
 • Menu Start:
  • W niektórych przypadkach może nie być możliwe wprowadzanie tekstu w celu wyszukiwania, zaczynając w menu Start lub na pasku zadań. Tymczasowe rozwiązanie polega na naciśnięciu skrótu WIN + R na klawiaturze, aby otworzyć okno dialogowe Uruchom, a następnie jego zamknięciu.
  • System i Windows Terminal nie są dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem przycisku Start (WIN + X).
 • Pasek zadań:
  • Pasek zadań czasami migocze podczas przełączania metod wprowadzania.
 • Ustawienia:
  • Po kliknięciu ikony "Wyszukaj" na pasku zadań panel wyszukiwania może się nie otworzyć. W takim wypadku pomóc może restart procesu "Windows Explorer".
  • Po najechaniu na ikonę "Wyszukaj" ostatnie wyszukiwania mogą się nie pokazać. Pomóc może ponowne uruchomienie PC.
 • Widżety:
  • Tablica widżetów może wyglądać na pustą. Tymczasowe rozwiązanie polega na wylogowaniu się, a następnie ponownym zalogowaniu.
  • Otwieranie linków z tablicy widżetów może nie przenosić aplikacji na pierwszy plan.
  • Widżety mogą być wyświetlane w niewłaściwym rozmiarze na zewnętrznych monitorach. Tymczasowe rozwiązanie polega na otwarciu widżetów za pomocą dotyku lub skrótu WIN + W na głównym ekranie, a dopiero następnie na kolejnych monitorach.
  • [Widżet rodziny] Niektórzy użytkownicy mogą zobaczyć wiadomość "podłącz urządzenie, aby zobaczyć czas aktywności na ekranie", nawet gdy ustawienie za to odpowiadające jest już włączone.
  • [Widżet rodziny] Informacje o lokalizacji mogą nie być dostępne dla niektórych użytkowników na iOS.
 • Microsoft Store:
  • Microsoft pracuje nad ulepszeniem trafności wyników w Sklepie, wliczając w to rozwiązanie problemu z niewłaściwą kolejnością wyszukań.
  • Przycisk instalacji może jeszcze nie działać w niektórych scenariuszach z ograniczeniami.
  • W przypadku niektórych aplikacji oceny i recenzje nie są dostępne.
 • Windows Sandbox:
  • Pasek zadań będzie nieustannie wysypywał się w Windows Sandbox. Trwają już prace nad poprawką.
 • Lokalizacja
  • Istnieje problem z brakującymi tłumaczeniami w niektórych językach.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2021/08/05/announcing-windows-11-insider-preview-build-22000-120/

Polecamy również w kategorii Windows Insider