Microsoft Productivity Score przestaje oceniać produktywność i przechowywać nazwy indywidualnych użytkowników

Microsoft Productivity Score przestaje oceniać produktywność i przechowywać nazwy indywidualnych użytkowników

 Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski
16:38
02.12.2020
1744 wyświetlenia

W lipcu ogólnodostępne stało się Microsoft Workplace Analytics, rozwiązanie analityczne dla firm, które dostarcza wglądy w trendy komunikacji i współpracy, co pozwala podejmować bardziej efektywne decyzje biznesowe. Jednym z jego elementów jest Productivity Score, oceniający produktywność indywidualnych użytkowników w skali od 1 do 800. Narzędzie wywołało kontrowersje dotyczące prywatności, ale też sposobu gromadzenia danych, ich realnej wartości i oceniania na ich podstawie ludzi. W odpowiedzi Microsoft postanowił zmienić nieco zasady.

Productivity Score, jak sama nazwa wskazuje, służy do oceny produktywności pracowników, podawanej ilościowo, jak gdyby była czymś policzalnym. Microsoft używa natomiast bardziej eufemistycznego opisu i twierdzi, że to narzędzie, które pomaga organizacjom zmierzyć i zarządzać adaptacją Microsoft 365. Niezależnie od tego firma otrzymała istotny feedback i zdecydowała się poprawić prywatność przy jednoczesnym dostarczaniu klientom wglądów opartych na danych, których potrzebują, by zarządzać swoją cyfrową transformacją. Co dokładnie się zmieni?

Zdajemy sobie sprawę, że przejście na pracę zdalną w tym roku przyniosło nowe wyzwania i stresy dla pracowników na całym świecie. Istnieje wyraźna potrzeba pomagania ludziom w nauce, jak korzystać z nowych technologii, nawigując w nowej normalności. Productivity Score daje administratorom IT wglądy, których potrzebują, by ich ludzie wyciągali z Microsoft 365 jak najwięcej. Ciężko pozbyć się starych nawyków, ale nawet drobne zmiany czynią dużą różnicę. Przykładowo badania pokazały, że gdy ludzie współpracują i udostępniają treści w chmurze (zamiast wysyłać e-maile), mogą zaoszczędzić do 100 minut tygodniowo.

W Microsoft uważamy, że wglądy oparte na danych są kluczowe dla umożliwienia ludziom i organizacjom osiągania więcej. Wierzymy też, że prywatność jest prawem człowieka i jesteśmy głęboko zaangażowani w ochronę prywatności każdej osoby korzystającej z naszych produktów. W ramach tego zobowiązania wprowadzamy następujące zmiany do Productivity Score:

  • Po pierwsze, usuwamy nazwy użytkowników z produktu. W fazie zapoznawczej dodaliśmy funkcjonalność, która pokazywała nazwy użytkowników końcowych i powiązane działania z okresu 28-dniowego. W odpowiedzi na feedback z ostatniego tygodnia usuwamy całkowicie tę funkcjonalność. Idąc dalej, pomiary komunikacji, spotkań, współpracy nad zawartością, pracy zespołowej i mobilności w Productivity Score będą jedynie zbierać dane na poziomie organizacji — dostarczając jasny wskaźnik adaptacji kluczowych funkcjonalności w skali firmy. Nikt w organizacji nie będzie mógł używać Productivity Score, aby zyskać dostęp do danych o tym, jak indywidualny użytkownik korzysta z aplikacji i usług w Microsoft 365.
  • Pod drugie, modyfikujemy interfejs użytkownika, aby wyraźniej zakomunikować, iż Productivity Score jest miarą organizacyjnej adaptacji technologii — a nie zachowania indywidualnego użytkownika. W ostatnich dniach zdaliśmy sobie sprawę, że istniało pewne zamieszanie dotyczące możliwości produktu. Productivity Score produkuje ocenę dla organizacji i nigdy nie był projektowany do oceniania indywidualnych użytkowników. Uczyniliśmy to jaśniejszym w interfejsie użytkownika i poprawiliśmy nasze zasady prywatności w produkcie, aby zapewnić, że admini IT wiedzą dokładnie, co śledzimy, a czego nie.

— Jared Spataro, Corporate Vice President for Microsoft 365

Microsoft podkreślił, że również pozostałe narzędzia pomiarowe w Workplace Analytics — Microsoft 365 App health, network connectivity i endpoint analytics — nie zawierają nazw użytkowników. Używają one identyfikatorów na poziomie urządzeń, dzięki czemu administratorzy mogą rozwiązywać problemy na punktach końcowych i w aplikacjach.

Zmiany opisane powyżej zwiększą poziom prywatności, a sama usługa nadal będzie generować ocenę w skali 0-800, dodając oceny z 8 różnych kategorii: komunikacji, spotkań, współpracy nad zawartością, pracy zespołowej, mobilności, analityki punktów końcowych, łączności sieciowej i stanu aplikacji Microsoft 365. Każda z nich może uzyskać maksymalnie 100 punktów.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło: https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2020/12/01/our-commitment-to-privacy-in-microsoft-productivity-score/

Polecamy również w kategorii Microsoft 365