Menu kategorii
 • Microsoft Office Excel 2003

  Microsoft Office Excel 2003

   Microsoft
  Microsoft
  00:00
  01.01.2005
  24915 wyświetleń

  Program Excel 2003 umożliwia przekształcanie danych w informacje za pomocą zaawansowanych narzędzi do analizy, komunikacji i udostępniania wyników. Program Excel 2003 usprawnia działania zespołowe oraz ułatwia chronienie i kontrolowanie dostępu do rezultatów pracy. Ponadto umożliwia korzystanie z danych zgodnych ze standardem Extensible Markup Language (XML), ułatwiając włączanie ich do procesów biznesowych.

  Zrzut ekranowy programu Excel 2003. Kliknij, aby zobaczyć powiększenie

  Przechwytywanie i ponowne wykorzystywanie danych

  Wprowadzanie kluczowych danych biznesowych do arkuszy kalkulacyjnych umożliwia uzyskiwanie informacji na czas oraz podejmowanie trafnych decyzji.

  • Wykorzystywanie danych bez względu na to, gdzie rezydują. Program Excel 2003 może odczytywać dane z dowolnego schematu XML zdefiniowanego przez użytkownika, nie zmieniając jego formatowania. Źródła danych XML można analizować i wykorzystywać w wykresach oraz tabelach.
  • Opracowywanie własnych rozwiązań w zakresie danych. Zaawansowani użytkownicy programu Excel mogą używać nowego narzędzia do wizualnego mapowania formatu XML w celu mapowania schematu XML określonego przez użytkownika na pola arkusza kalkulacyjnego programu Excel.
  • Lepsze analizowanie danych. W programie Excel nadal są rozbudowywane funkcje umożliwiające niezawodne i dokładne analizy numeryczne dzięki rozszerzeniom funkcji wykrywania współliniowości, obliczeń sum wariancji, rozkładów normalnych i ciągłego rozkładu prawdopodobieństwa.
  • Dostosowywanie funkcji dzięki udoskonalonym tagom inteligentnym. Tagi inteligentne w programie Excel są bardziej elastyczne. Akcje tagów inteligentnych można kojarzyć z określoną częścią arkusza kalkulacyjnego, a wówczas tag inteligentny będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy wskaźnik myszy zostanie zatrzymany na skojarzonym zakresie komórek.
  • Interakcja z systemami przedsiębiorstwa. Deweloperzy mogą budować oparte na dokumentach rozwiązania wykorzystujące fakt, że program Excel 2003 zapewnia obsługę języka XML. Mogą na przykład programować okienka zadań do wyświetlania powiązanych zadań i informacji ułatwiających automatyzowanie procesów biznesowych.

  Udostępnianie informacji z poczuciem bezpieczeństwa

  Teraz pojawia się możliwość efektywnej współpracy — wewnętrznie i z innymi organizacjami — oraz skutecznego zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu poufnych informacji przedsiębiorstwa.

  • Lepsza współpraca. Arkusze kalkulacyjne programu Excel 2003 można zapisywać w udostępnionych obszarach roboczych, w których inni użytkownicy będą mogli uzyskiwać ich najnowsze wersje oraz zapisywać listy zadań, pokrewne pliki, łącza i listy członków. Udostępnione obszary robocze wymagają systemu Microsoft Windows® Server™ 2003 z programem Microsoft Windows SharePoint™ Services.
  • Edycja list w programie Windows SharePoint Services. Integracja z programem Windows SharePoint Services umożliwia redagowanie list w arkuszach kalkulacyjnych programu Excel i przesyłanie ich do witryn programu Windows SharePoint Services w celach łatwiejszej edycji. Listy te można edytować w programie Excel lub w witrynie programu Windows SharePoint Services.
  • Kontrola dystrybucji rezultatów pracy. Aby chronić zasoby swojej firmy, można uniemożliwić odbiorcom przesyłanie dalej, kopiowanie i drukowanie ważnych arkuszy kalkulacyjnych przy użyciu funkcji Zarządzanie prawami do informacji (Information Rights Management, IRM). Można przyznawać innym użytkownikom uprawnienia do wyświetlania, recenzowania i modyfikowania arkusza kalkulacyjnego. Można nawet ustawić datę wygaśnięcia, po której inni użytkownicy nie będą mogli tego arkusza wyświetlać ani zmieniać. Funkcja Zarządzanie prawami do informacji wymaga systemu Windows Server 2003 z programem Microsoft Windows Rights Management Services (RMS).

  Uwaga: Program Excel pakietu Microsoft Office Professional Edition 2003 pozwala tworzyć arkusze kalkulacyjne chronione za pomocą funkcji Zarządzanie prawami do informacji oraz przyznawać innym użytkownikom uprawnienia do uzyskiwania dostępu do arkuszy kalkulacyjnych i modyfikowania ich. Można również stosować szablony zasad do własnych arkuszy kalkulacyjnych chronionych za pomocą funkcji Zarządzanie prawami do informacji. Użytkownicy pakietu Microsoft Office Standard Edition 2003 mogą odczytywać arkusze kalkulacyjne chronione za pomocą funkcji Zarządzanie prawami do informacji; mogą je też modyfikować, o ile mają stosowne uprawnienia.

  Zwiększanie wydajności pracy

  Można pracować przy użyciu urządzeń przenośnych i uzyskiwać dostęp do informacji ułatwiających tworzenie możliwie najlepszych arkuszy kalkulacyjnych.

  • Możliwość stałej koncentracji na pracy. Informacje można łatwo znajdować bez opuszczania programu Excel — za pomocą okienka zadań badawczych. Udostępnia ono w programie Excel elektroniczne słowniki i tezaurusy oraz witryny badawcze, ułatwiając znajdowanie informacji i wykorzystywanie ich w arkuszach kalkulacyjnych. Niektóre funkcje okienka zadań badawczych wymagają połączenia z Internetem.
  • Znajdowanie potrzebnej pomocy. Okienka zadań Pierwsze kroki i Pomoc dają dostęp do systemu pomocy Microsoft Office Online Assistance w witrynie Microsoft Office Online w sieci Web. Artykuły dostępne na tych stronach są regularnie aktualizowane na podstawie pytań i problemów innych użytkowników. Niektóre funkcje tych okienek zadań wymagają połączenia z Internetem.
  • Praca mobilna. Dysponując komputerem Tablet PC, można stosować adiustację odręczną w celu opatrywania arkuszy kalkulacyjnych Excel 2003 adnotacjami pisanymi ręcznie za pomocą urządzenia wejściowego typu pióro. W ten sposób można sporządzać notatki lub wysyłać komentarze do innych.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Microsoft Excel 2003