Menu kategorii
 • Microsoft Management Console

  Microsoft Management Console

   Marcin Młynarczyk
  Marcin Młynarczyk
  00:00
  29.09.2007
  59604 wyświetlenia
  Microsoft Management Console (MMC) jest narzędziem do administracji systemu, dzięki któremu możemy zarządzać komputerami, sieciami, usługami oraz innymi składnikami sieciowymi Windows. Sam w sobie nie zawiera żadnych usług, jest jedynie programem który przechowuje zdefiniowane narzędzia. Jego uruchomienie polega na wprowadzeniu w wierszu poleceń nazwy aplikacji lub rozkazu. Konsolę MMC tworzą zawarte w nim moduły lub inaczej przystawki. Do ich tworzenia wymagane są umiejętności programowania ActiveX, ale nie trzeba być programistą, aby nimi operować tzn. dodawać, usuwać, wyłączać itp. Niektóre z przystawek przeznaczone są do zarządzania zdalnymi oraz lokalnymi komputerami. Gdy chcemy administrować tylko lokalnym komputerem, możemy stworzyć konsolę, w której nie ma możliwości zarządzania zdalnego. Przykładem może być plik compmgmt.msc, który otwiera Zarządzanie komputerem w trybie lokalnym.

  Pierwsze kroki

  Domyślnie z konsolą MMC powiązane są pliki z rozszerzeniem .msc. Tak więc, chcąc ją uruchomić, wystarczy dwukrotnie kliknąć na  ikonkę takiego pliku albo wpisać jego nazwę w wierszu polecenia. Jednak gdy chcemy zobaczyć, jak wygląda konsola, w której nie ma dodanych żadnych modułów, musimy otworzyć nową konsolę wpisując w wierszu polecenia komendę mmc.

  Po otwarciu zdefiniowanej konsoli, wyświetli się ona w trybie w jakim została wcześniej zapisana. Konsola posiada dwa tryby użytkownika. Jeżeli chcemy włączyć konsolę w trybie autora, który pozwala na edycję istniejących lub tworzenie nowych przystawek, klikamy na plik .msc i prawym klawiszem wybieramy opcje Autor. Ten sam efekt uzyskamy, uruchamiając ją z wiersza poleceń, w którym, oprócz nazwy konsoli, użyjemy przełącznika a np. moja_konsola.msc /a . Tryb użytkownika pozwala na pracę z istniejącymi już konsolami, bez możliwości edycji. Zdarzają się konsole, które są domyślnie ustawione tak, aby pracować na lokalnym komputerze. Jednak jeśli chcemy używać ich na zdalnych komputerach, o ile mamy takie uprawnienia, wpisujemy w wierszu poleceń nazwę konsoli oraz polecenie, które pozwoli na zarządzanie na innym komputerze. Przykładem może być moja_konsola.msc /computername=Dyrekcja gdzie Dyrekcja oznacza nazwę komputera. Niektóre konsole posiadają, standardowo w menu, opcje łączenia się z innymi komputerami. Aby połączyć się zdalnie wybieramy Akcja, a następnie Podłącz do innego komputera....

  Dzięki poleceniu runas, mamy możliwość zalogowania sie jako inny użytkownik. Korzystanie z niego jest przydatne, kiedy administrator chce uruchomić program wymagający poświadczenia administratora, przy użyciu konta zwykłego posiadacza. Przykładowo chcąc otworzyć wiersz polecenia jako administrator, na komputerze lokalnym użyjemy funkcji runas /user:nazwa_komputera\administrator cmd. Musimy jednak pamiętać, że niektóre elementy otwierają sie pośrednio i nie uruchomimy ich przy pomocy runas.

  Wygląd

  Niemal wszystkie konsole wyglądają podobnie. Okno programu możemy podzielić na trzy grupy:
  • Drzewo konsoli – po lewej stronie mamy drzewo konsoli, a po prawej panel szczegółów. Jeżeli po lewej stronie zaznaczymy element, to po prawej stronie wyświetlą się informacje o funkcjach związanych z zaznaczonym obiektem.
  • Menu – praktycznie każda konsola ma własny pasek narzędzi oraz menu. Jest on uzależniony od funkcji, jakich możemy używać. Jeżeli pojawia się nam menu Akcja, możemy wówczas wykonywać zadania związane z administracją. Opcja Widok w większości przypadków daje nam możliwość zmiany wielkości ikon, sposobu wyświetlania szczegółów w panelu oraz, w niektórych przypadkach, widoku dzięki poleceniu Dostosuj
  • Menu podręczne – jest to menu które aktywujemy klikając prawym klawiszem myszki na dany element. Menu podręczne ma to do siebie, że zawsze wyświetla działania dostępne dla danego elementu. Zawartość prawego okna możemy zmieniać dowolnie, jak w Eksploratorze Windows. Sortowanie, szerokość kolumn oraz dodawanie i usuwanie kolumn możliwe jest dzięki poleceniu Dodaj/Usuń kolumny z menu Widok.

  Przy pracy z konsolą, w każdym momencie, możemy wyeksportować plik danych, który będziemy mogli później otworzyć w zwykłym edytorze tekstu. Eksportuj listę znajdziemy w menu Akcja.

  Do dyspozycji jest jeszcze jedna pozycja w menu jaką jest Ulubione. Pozwala ona na trzymanie w swojej pamięci odnośników do miejsc w drzewie. Jego używanie jest szczególnie pomocne przy dość rozbudowanej konsoli MMC. Dodawanie pozycji do menu Ulubione, wykonujemy klikając na elemencie prawym klawiszem i wybierając polecenie Dodaj do ulubionych.

  Modyfikacja lub tworzenie konsoli

  Aby wyświetlić drzewo konsoli klikamy na menu Widok, a następnie Dostosuj. Gdy chcemy, aby w konsoli było kilka przystawek możemy pomyśleć o tym aby je jakoś sensownie podzielić. Przykład można zobaczyć wpisując w wierszu poleceń nazwę compmgmt.msc. Folder dodajemy wybierając menu Plik, i kolejno Dodaj/Usuń przystawkę, a następnie Dodaj….

  W nowo otwartym oknie zaznaczamy Folder i zatwierdzamy wybór przyciskiem Dodaj. Następnie zamykamy okno. Aby zmienić nazwę utworzonego folderu, klikamy na niego prawym klawiszem i wybieramy z podręcznego menu pozycję Zmień nazwę. Aby dodać przystawkę do konsoli, podobnie jak w przypadku folderu, klikamy na Plik, następnie Dodaj/Usuń przystawkę. W otwartym oknie wybieramy folder do którego chcemy przypisać przystawkę i klikamy Dodaj. W oknie Dodawanie przystawki autonomicznej wybieramy interesującą nas przystawkę, na przykład Menadżer Urządzeń do zarządzania sprzętem i klikamy Dodaj. Może się zdarzyć, że przystawka będzie wspierała zdalne zarządzanie, wtedy trzeba będzie podać nazwę komputera, którym chcemy zarządzać. Do każdej przystawki możemy dodać rozszerzenie. Aby to zrobić, w oknie Dodaj/Usuń przystawkę, klikamy na zakładkę Rozszerzenia i wybieramy rozszerzenie.

  W oknie Dodawanie przystawki autonomicznej mamy możliwość dodania w łatwy sposób przystawki Formant ActiveX i Łącze do adresu w sieci Web. Jeśli wybierzemy Formant ActiveX wyświetlony zostanie kreator, za pomocą którego poprawnie skonfigurujemy formant. Jeżeli chodzi o Łącze do adresu w sieci Web to nowym oknie wprowadzimy hiperłącze.

  Blok zadań

  Blok zadań służy do tworzenia ikon, poleceń, skryptów oraz adresów internetowych. Utworzyć widok bloku zadań jest bardzo prosto. Najpierw musimy zaznaczyć na drzewie, do którego elementu ma być zastosowany ten widok. Przy zastosowywaniu, możemy zaznaczyć nie tylko jeden, ale wszystkie elementy tego samego typu. Po ustawieniu widoku klikamy prawym klawiszem na drzewo i wybieramy Nowy widok bloku zadań. W otwartym oknie kreatora klikamy Dalej, na drugiej stronie mamy do wyboru jak ma być wyświetlany blok zadań. Po odpowiednim zaznaczeniu, po prawej stronie okna ujrzymy przykład widoku.

  Kolejna strona jest odpowiedzialna za przypisanie do wszystkich drzew tego samego typu drzewa, co wybrany element. Czwarta strona pozwala nadać utworzonemu blokowi nazwę oraz krótki opis. Ostatni z kroków informuje o pomyślnym zakończeniu operacji i pyta czy chcemy włączyć nowego kreatora. Zaznaczamy jeżeli chcemy utworzyć skrót.

  Tryby użytkownika

  W konsoli mamy do wyboru trzy tryby użytkowników. Aby je wybrać, z menu wybieramy Plik, a następnie Opcje. Wśród nich znajdziemy:
  • Tryb użytkownika – pełny dostęp
  • Tryb użytkownika – ograniczony dostęp, wiele okien
  • Tryb użytkownika - ograniczony dostęp, jedno okno

  W trybie użytkownika z ograniczeniem mamy do czynienia z konsolą i jej elementami, które były widoczne w czasie zapisywania konsoli. W dodatku tryb dostępu z jednym oknem minimalizuje okno z przystawką. Nie ma tego w trybie dostępu z wieloma oknami. W tym trybie jest możliwość minimalizowania, maksymalizowania oraz dostępne są wszystkie możliwe przeciągania i rozmieszczania okienek. Tryb z pełnym dostępem nie posiada możliwości dodawania i usuwania przystawek. Jedyne dostępne polecenie to Zakończ. Nie ma tu również możliwości zmiany właściwości konsoli. Przy wyborze użytkownika uaktywnią się dwie opcje:
  • Nie zapisuj w tej konsoli - przy zamknięciu konsoli aplikacja zachowa swój dotychczasowy stan
  • Zezwalaj użytkownikowi na dostosowywanie widoków - pozwala użytkownikowi na ukrywanie lub wyświetlanie konsoli

  Microsoft Management Console jest potężnym narzędziem administracyjnym. Dodawanie rożnego rodzaju przystawek sprawia, że możemy na wiele sposobów zarządzać komputerem, i to nie tylko lokalnym, ale także zdalnym. W praktyce korzystanie z MMC jest bardzo wygodne.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Microsoft Management Console