Menu kategorii
 • If [not] Exist plik komenda

  If [not] Exist plik komenda

   Paweł Wujczyk
  Paweł Wujczyk
  00:00
  09.03.2006
  50939 wyświetleń

  If [not] Exist plik komenda - Instrukcja warunkowa, wykonująca komendę jeżeli istnieje plik.

  1: @echo off
  2: echo .>test.txt
  3: dir t* /b
  4: echo ----
  5: if exist test.txt del test.txt
  6: dir t* /b
  7: echo ----
  8: if not exist test.txt echo .>test.txt
  9: dir t* /b

  W drugiej linijce tworzymy plik test.txt wpisując do niego jedną kropkę. Następnie wyświetlamy zawartość katalogu poleceniem dir aby nie zaśmiecać ekranu wyświetlamy tylko pliki, których nazwa zaczyna się od litery t. Przełącznikiem /b sprawiamy, że polecenie dir nie wyświetla informacji o dysku, na którym dane pliki się znajdują. Trzeci wiersz pokazuje nam, że plik utworzył się i znajduje się na dysku. W linijce czwartej wyświetlamy na ekranie cztery myślniki aby wynik działania programu wsadowego był bardziej przejrzysty. W piątym wierszu pierwszy raz zastosowaliśmy instrukcje warunkową. Sprawdza ona mianowicie czy plik test.txt istnieje, jeżeli dokument znajduje się na dysku (jak jest w naszym przypadku) program usuwa go. Potwierdzeniem poprawnego działania programu jest próba ponownego wyświetlenia pliku text.txt, która kończy się niepowodzeniem i wyświetleniem na ekranie komunikatu o braku danego pliku. Wiersz ósmy jest kolejnym przykładem instrukcji if. Tym razem sprawdza ona czy dany plik nie istnieje. Ponieważ usunęliśmy go w wierszu piątym wynik porównania jest prawdziwy i wykonuje się instrukcja, która ponownie tworzy ten plik.

  1: @echo off
  2: echo .>test.txt
  3: echo .>test2.txt
  4: dir *.txt /b
  5: echo ----
  6: if not exist "dokumenty tekstowe" mkdir "dokumenty tekstowe"
  7: move *.txt "dokumenty tekstowe">nul
  8: dir t* /b
  9: echo ----
  10: cd "dokumenty tekstowe"
  11: cd
  12: dir t* /b

  Instrukcję omawianą możemy również zastosować do sprawdzania istnienia katalogów. Na początku tworzymy dwa pliki tekstowe. Następnie w wierszu szóstym sprawdzamy czy katalog dokumenty tekstowe istnieje. Jeżeli go nie ma tworzymy go. W linijce siódmej przenosimy oba wcześniej utworzone pliki do ww. katalogu. Przy przenoszeniu plików komenda move wyświetla na ekranie pliki, których zmienia lokalizacje. Aby zapobiec pojawieniu się tych komunikatów przekierowywujemy je za pomocą komendy >nul. W wierszu dziesiątym wchodzimy do utworzonego katalogu. W linijce jedenastej wyświetlamy za pomocą polecenia cd bez żadnych parametrów aktualny katalog.

  1: @echo off
  2: echo .>test.txt
  3: dir *.txt /b
  4: if exist test.txt (
  5: echo Plik isnieje.
  6: ) else (
  7: echo Plik nie istnieje.
  8: )
  9: del test.txt
  10: echo ----
  11: dir *.txt /b
  12: if exist test.txt (
  13: echo Plik isnieje.
  14: ) else (
  15: echo Plik nie istnieje.
  15: )

  W instrukcji warunkowej możemy również zastosować komendę else, która wykonuje się jeżeli warunek postawiony nie został spełniony. W wierszu drugim tworzymy plik test.txt. Wiersze od czwartego do ósmego sprawdzają czy dany plik istnieje i wyświetlają  komunikat. W linijce dziewiątej kasujemy plik a następnie w wierszach od dwunastego do piętnastego powtarzamy ciąg instrukcji, sprawdzający istnienie pliku. Tym razem pliku nie ma dlatego też wyświetli się inny komunikat niż poprzednio.

  Nasz program nazywa się program.bat i znajduje się na dysku c:\. Uruchamiamy go wpisując w Wierszu polecenia jego nazwę czyli program. Wszystko co znajduje się pod pierwszą linijką C:\>program  zostało wygenerowane przez nasz program wsadowy. Używamy w programach komend, które zostały opisane wcześniej w tabeli. Jeżeli coś jest nie zrozumiałe należy cofnąć się do poprzednich objaśnień. W kodzie programu numerujemy linie aby prościej było źródło omawiać. W programach wsadowych zabronione jest numerowanie kolejnych wierszy.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Programy wsadowe (.bat)