Fotografia

Fotografia

 Autor nieznany
Autor nieznany
00:00
10.12.2008
2705 wyświetleń

W kategorii Fotografia należy opowiedzieć historię. Opowiedzieć, nie używając słów, a obrazów. Zadanie każdego zespołu polega na przygotowaniu serii zdjęć, która powinna wywołać emocjonalną reakcję u odbiorców, sprowokować do myślenia i dyskusji nad mottem konkursu Imagine Cup.

Fotografia

Witamy w Imagine Cup 2009!

W tym roku motto przewodnie konkursu brzmi: "Wyobraź sobie świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości". Organizacja Narodów Zjednoczonych zidentyfikowała niektóre z najtrudniejszych wyzwań stojących przed światem w Milenijnych Celach Rozwoju. W tej edycji konkursu staramy się wskazać te wyzwania jako inspiracje dla uczestników na całym świecie. Dowiedz się więcej o Milenijnych Celach Rozwoju. Wierzymy, że jesteś gotowy podjąć to ekscytujące wyzwanie. Czekamy na Ciebie.

Zasady konkursu

TERMINY

Konkurs rozpoczyna się 29 sierpnia 2008 i kończy się w lipcu 2009. Kategoria Fotografia składa się z trzech Rund opisanych poniżej. Aby zostać poddanym ocenie sędziów, należy spełnić wszystkie wymagania ramach każdej Rundy. Po zakończeniu Rundy 2 sześć najlepszych drużyn weźmie udział w Rundzie 3: Finałach Światowych, które odbędą się w Kairze, w Egipcie w lipcu 2009.

RUNDA DATA ROZPOCZĘCIA (wszystkie czasy 00:01 GMT) DATA ZAKOŃCZENIA (wszystkie czasy 23:59 GMT)
Runda 1 29 sierpnia 2008 1 marca 2009
Runda 2 2 marca 2009 20 maja 2009
Finały światowe lipiec 2009 lipiec 2009

REJESTRACJA

Rejestracja rozpoczyna się 29 sierpnia 2008 i kończy 1 marca 2009 o 23:59 GMT.
Jeżeli chcesz uczestniczyć w tej kategorii, musisz zarejestrować się na www.imaginecup.comjako osoba indywidualna lub jako członek Zespołu. Jeżeli chcesz wziąć udział samodzielnie, podczas rejestracji będziesz musiał stworzyć Zespół i dołączyć do niego jako osoba indywidualna. Jeśli startujesz jako członek Zespołu, w czasie rejestracji musisz zadeklarować swój zespół. Nie można zmienić składu drużyny po zamknięciu rejestracji. Każdy zespół może zawierać maksymalnie dwie osoby będące studentami. Twój zespół nie musi składać się z osób z tego samego kraju lub studentów z tej samej uczelni, ale pamiętaj, że każdy zespół może reprezentować tylko jeden region (kraj). Zalecane jest (nie wymagane) aby każdy zespół posiadał dodatkowo swojego mentora (np. wykładowcę). Limitem jest maksymalnie jeden mentor na zespół.

WYMAGANIA

Każda Runda ma określone wymagania dotyczące zgłoszenia. Wszystkie niezbędne elementy muszą być dostarczone podczas trwania odpowiedniej rundy, aby mogły zostać ocenione.

Runda 1 - Kwalifikacje
Podczas rundy 1, Wasza drużyna musi stworzyć i przedstawić esej fotograficzny liczący do dwunastu (12) zdjęć prowokujących do dyskusji na temat ośmiu milenijnych celów ONZ. Zdjęcia muszą być przedstawione w pojedynczym pliku elektronicznym o wielkości nie przekraczającej 25 MB w formacie Microsoft PowerPoint albo innym standardowym formacie. Każde zdjęcie stanowiące część eseju musi spełniać następujące warunki:

 • Maksymalny rozmiar dłuższego boku: 1024 pixele
 • Format zdjęcia: JPEG
 • Schemat kolorów: sRGB

Runda 2 – Półfinały
Podczas Rundy 2, Wasz Zespół (jeśli awansujecie do tej rundy) musi stworzyć i przedłożyć esej fotograficzny na temat tegorocznego motta konkursu: “Wyobraź sobie świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości”. Zdjęcia muszą być przedstawione w pojedynczym pliku elektronicznym o wielkości nieprzekraczającej 25 MB w formacie Microsoft PowerPoint albo innym standardowym formacie. Każde zdjęcie stanowiące część eseju musi spełniać następujące warunki:

 • Maksymalny rozmiar dłuższego boku: 1024 pixele
 • Format zdjęcia: JPEG
 • Schemat kolorów: sRGB

Runda 3 – Finały Światowe
Podczas Rundy 3, twój Zespół (zakwalifikujesz się do tej Rundy) weźmie udział Finałach Światowych. Szczegóły zostaną podane podczas finałów.

ZAWARTOŚĆ I WYMAGANIA TECHNICZNE
Obok wymagań każdej Rundy opisanych powyżej, podczas wszystkich Rund, twoje materiały muszą być zgodne zawartością i wymaganiami technicznymi z poniższym:

 • Twoje zgłoszenie musi być powiązane z mottem Imagine Cup 2009: “Wyobraź sobie świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości”
 • Wszystkie materiały zgłoszeniowe muszą być przygotowane i zaprezentowane w języku angielskim.
 • Wszystkie zdjęcia muszą być w formacie CYFROWYM, w kolorze lub czarno-białe; wydruki nie będą akceptowane.

OCENIANIE
Runda 1 – Kwalifikacje
Po zakończeniu pierwszej rundy zakwalifikowane głoszenia będą poddane ocenie, w oparciu o kryteria oceny przedstawione poniżej, w celu wyłonienia do dwustu (200) najlepszych Zespołów, które wezmą udział w drugiej rundzie.

Kryteria Oceniania Rundy 1:

 • 20% Oryginalność
 • 20% Wykonanie
 • 20% Wygląd
 • 20% Temat
 • 20% Sposób przedstawienia

Runda 2 – Półfinały
Po zakończeniu drugiej rundy zakwalifikowane głoszenia będą poddane ocenie, w oparciu o kryteria oceny przedstawione poniżej, w celu wyłonienia sześciu (6) najlepszych Zespołów, które wezmą udział w finałach światowych.

Kryteria Oceniania Rundy 2:

 • 20% Oryginalność
 • 20% Wykonanie
 • 20% Wygląd
 • 20% Temat
 • 20% Sposób przedstawienia

Runda 3 – Światowe Finały
Podczas finałów światowych zostaną wyłonione trzy (3) najlepsze Zespoły, które zajmą odpowiednio Pierwsze, Drugie i Trzecie miejsce.

Kryteria Oceniania na Finałach Światowych:

 • 20% Oryginalność
 • 20% Wykonanie
 • 20% Wygląd
 • 20% Temat
 • 20% Prezentacja

NAGRODY
Wszyscy Finaliści otrzymają wycieczkę do Kairu (Egipt), aby wziąć udział w Finałach Światowych Imagine Cup 2009.

 • Pierwsze Miejsce: $8000 USD
 • Drugie Miejsce: $4000 USD
 • Trzecie Miejsce: $3000 USD

WIĘCEJ INFORMACJI
Szczegółowe i wiążące informacje o kategorii znajdują się na oficjalnej stronie konkursu. W przypadku pytań lub wątpliwości zadaj pytanie na forum.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło:

Polecamy również w kategorii Kategorie konkursowe