Film Krótkometrażowy

Film Krótkometrażowy

 Autor nieznany
Autor nieznany
00:00
10.12.2008
3048 wyświetleń

Wszyscy kochamy oglądać filmy, ale niektórzy z nas uwielbiają je tworzyć. Filmowanie jest umiejętnością złożoną ze sztuki opowiadania z wykorzystaniem ruchomego obrazu. Film krótkometrażowy wymaga przekazania wiadomości w krótkim czasie, a zarazem dbania o doznania wizualne odbiorcy. To jest rywalizacja, w której studenci będą postawieni przed zadaniem stworzenia oryginalnego filmu krótkometrażowego, w tym zademonstrowania doskonałości w tworzeniu filmu na wszystkich poziomach - począwszy od zrodzenia się koncepcji aż do dopracowanego montażu.

Film Krótkometrażowy

Witamy w Imagine Cup 2009!

W tym roku motto przewodnie konkursu brzmi: "Wyobraź sobie świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości". Organizacja Narodów Zjednoczonych zidentyfikowała niektóre z najtrudniejszych wyzwań stojących przed światem w Milenijnych Celach Rozwoju. W tej edycji konkursu staramy się wskazać te wyzwania jako inspiracje dla uczestników na całym świecie. Dowiedz się więcej o Milenijnych Celach Rozwoju. Wiemy, że jesteś gotowy podjąć wyzwanie, czekamy na twoje oryginalne rozwiązania!

Zasady konkursu

TERMINY

Konkurs rozpoczyna się 29 sierpnia 2008 i kończy się w lipcu 2009. Kategoria Film Krótkometrażowy składa się z trzech Rund opisanych poniżej. Aby zostać poddanym ocenie sędziów, należy spełnić wszystkie wymagania ramach każdej Rundy. Po zakończeniu Rundy 2 sześć najlepszych drużyn weźmie udział w Rundzie 3: Finałach Światowych, które odbędą się w Kairze, w Egipcie w lipcu 2009.

RUNDA DATA ROZPOCZĘCIA (wszystkie czasy 00:01 GMT) DATA ZAKOŃCZENIA (wszystkie czasy 23:59 GMT)
Runda 1 29 sierpnia 2008 1 marca 2009
Runda 2 2 marca 2009 20 maja 2009
Finały światowe lipiec 2009 lipiec 2009

REJESTRACJA

Rejestracja rozpoczyna się 29 sierpnia 2008 i kończy 1 marca 2009 o 23:59 GMT.
Jeżeli chcesz uczestniczyć w tej kategorii, musisz zarejestrować się na www.imaginecup.com jako osoba indywidualna lub jako członek Zespołu. Jeżeli chcesz wziąć udział samodzielnie, podczas rejestracji będziesz musiał stworzyć Zespół i dołączyć do niego jako osoba indywidualna. Jeśli startujesz jako członek Zespołu, w czasie rejestracji musisz zadeklarować swój zespół. Nie można zmienić składu drużyny po zamknięciu rejestracji. Każdy zespół może zawierać maksymalnie dwie osoby będące studentami. Twój zespół nie musi składać się z osób z tego samego kraju lub studentów z tej samej uczelni, ale pamiętaj, że każdy zespół może reprezentować tylko jeden region (kraj). Zalecane jest (nie wymagane) aby każdy zespół posiadał dodatkowo swojego mentora (np. wykładowcę). Limitem jest maksymalnie jeden mentor na zespół.

WYMAGANIA

Każda Runda ma określone wymagania dotyczące zgłoszenia. Wszystkie niezbędne elementy muszą być dostarczone podczas trwania odpowiedniej rundy, aby mogły zostać ocenione.

Runda 1 - Kwalifikacje
Podczas Rundy 1 Zespół musi stworzyć i przedstawić materiały opisane poniżej:
Opis pomysłu na film krótkometrażowy ( co najmniej 50 słów, ale nie więcej niż 500) oraz jego powiązanie z tematem Imagine Cup 2009, jako plik elektroniczny w formacie .txt.

Oraz:

 • Cyfrowy scenopis (storyboard) pomysłu na film krótkometrażowy przedstawiony w postaci pliku elektronicznego mniejszego niż 25 MB w formacie Microsoft PowerPoint, lub innym standardowym formacie graficznym (.jpeg, .gif, etc).

  LUB

 • Wstępna wersja twojego filmu (maksymalnie 3 minuty), przedstawiony w postaci pliku elektronicznego ze standardowymi kodekami (mniej niż 100MB, spakowane ) w formacie Windows Media Player.

Runda 2 – Półfinały
Podczas Rundy 2 twój Zespół (jeśli zostaniesz zakwalifikowany do Rundy 2) musi stworzyć i przedstawić materiały opisane poniżej:

 • Ostateczną wersję filmu krótkometrażowego ( maksymalnie 3 minuty) opisanego lub przesłanego w materiałach Rundy 1, przedstawionych w postaci pliku elektronicznego ze standardowymi kodekami (mniej niż 100 MB, spakowane) w formacie Windows Media Player.

Runda 3 – Finały Światowe
Podczas Rundy 3, twój Zespół (zakwalifikujesz się do tej Rundy) weźmie udział Finałach Światowych. Szczegóły zostaną podane podczas finałów.

ZAWARTOŚĆ I WYMAGANIA TECHNICZNE
Obok wymagań każdej Rundy opisanych powyżej, podczas wszystkich Rund, twoje materiały muszą być zgodne zawartością i wymaganiami technicznymi z poniższym:

 • Twoje zgłoszenie musi być powiązane z mottem Imagine Cup 2009: “Wyobraź sobie świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości”
 • Zgłoszenie (film krótkometrażowy) może być w dowolnym języku. Jeżeli film nie jest w języku angielskim, musi zostać dostarczona wersja angielska filmu lub dołączone napisy w języku angielskim.
 • Elementy rozwiązania takie jak storyboard czy opis pomysłu muszą zostać przygotowane w języku angielskim.

OCENIANIE
Runda 1 – Kwalifikacje
Po zakończeniu pierwszej rundy zakwalifikowane głoszenia będą poddane ocenie, w oparciu o kryteria oceny przedstawione poniżej, w celu wyłonienia do dwustu (200) najlepszych Zespołów, które wezmą udział w drugiej rundzie.

Kryteria Oceniania Rundy 1:

 • 30% Temat
 • 25% Oryginalność
 • 25% Komunikacja
 • 20% Techniczne Wykonanie i Użyte Techniki

Runda 2 – Półfinały
Po zakończeniu drugiej rundy zakwalifikowane głoszenia będą poddane ocenie, w oparciu o kryteria oceny przedstawione poniżej, w celu wyłonienia sześciu (6) najlepszych Zespołów, które wezmą udział w finałach światowych.

Kryteria Oceniania Rundy 2:

 • 30% Temat
 • 25% Oryginalność
 • 25% Komunikacja
 • 20% Techniczne Wykonanie i Użyte Techniki

Runda 3 – Światowe Finały
Podczas finałów światowych zostaną wyłonione trzy (3) najlepsze Zespoły, które zajmą odpowiednio Pierwsze, Drugie i Trzecie miejsce.

NAGRODY
Wszyscy Finaliści otrzymają wycieczkę do Kairu (Egipt), aby wziąć udział w Finałach Światowych Imagine Cup 2009.

 • Pierwsze Miejsce: $8000 USD
 • Drugie Miejsce: $4000 USD
 • Trzecie Miejsce: $3000 USD

WIĘCEJ INFORMACJI
Szczegółowe i wiążące informacje o kategorii znajdują się na oficjalnej stronie konkursu. W przypadku pytań lub wątpliwości zadaj pytanie na forum.


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło:

Polecamy również w kategorii Kategorie konkursowe