Menu kategorii
 • Domeny i grupy robocze w Windows XP

  Domeny i grupy robocze w Windows XP

   Bartłomiej Zubrzak
  Bartłomiej Zubrzak
  00:00
  15.06.2006
  120346 wyświetleń

  Grupa robocza to mała grupa komputerów, które pracują w sieci nie zapewniającej centralnej administracji zasobami. Każdy komputer w grupie roboczej posiada własną przechowywaną lokalnie bazę kont SAM (Security Account Manager) i dlatego użytkownik musi mieć stworzone konto na każdym komputerze, do którego chce się zalogować. Podczas pracy w grupie roboczej nie obowiązuje zasada pojedynczego konta i pojedynczego logowania. Grupa robocza jest preferowana wyłącznie w małych sieciach biurowych oraz domowych, ponieważ w miarę zwiększania ilości komputerów pracujących w sieci, znacznie komplikuje się zarządzanie nią.

  Domena, podobnie jak grupa robocza, jest logiczną grupą komputerów, jednak w domenie występuje pojedyncza baza kont przechowująca wszystkie domenowe konta użytkowników, grup oraz komputerów. Wspomniana baza jest przechowywana na serwerach pełniących funkcję tzw. Kontrolerów domeny (DC — Domain Controller) usługi Active Directory. W jej skład może wchodzić od kilku do kilku tysięcy komputerów. Podczas pracy w domenie użytkownik potrzebuje wyłącznie jednego konta, aby logować się do dowolnych zasobów. To udogodnienie to tzw. pojedyncze logowanie.

  Pracę w domenie obsluguje jedynie system Windows XP w wersji Professional.

  Domeny i grupy robocze

  Zanim zdecydujemy się na pracę w systemie należącym do jakiejś domeny musimy zdać sobie sprawę z różnic, jakie pojawiają się w momencie dołączenia komputera do domeny. Ekran logowania powraca do klasycznego widoku, gdzie podajemy nazwę użytkownika oraz hasło. Aby zautomatyzować proces logowania trzeba dokonać modyfikacji w rejestrze systemu. Nie działa także szybkie przełączanie użytkowników. Interfejs komunikatów staje się nieco bardziej zubożony pod względem graficznym (podobny jak w Windows 2000). W środowisku domeny niedostępne jest także Proste udostępnianie plików. Nie funkcjonuje Kreator konfiguracji sieci, a wszelkie opcje związane z przeszukiwaniem sieci i z zadaniami sieciowymi nieco różnią się od klasycznych. Zmianie ulegają także wszelkie zadania związane z zarządzaniem użytkownikami i grupami użytkowników. Po wciśnięciu kombinacji [Ctrl+Alt+Del] nie zobaczymy Managera zadań, ale okno dialogowe Zabezpieczenia systemu Windows rodem z Windows 2000, które będzie posiadało przyciski wylogowania, zmiany hasła, blokady komputera. Managera zadań czy wyłączenia komputera. Drobnej zmianie ulegnie także menu Start. W większości są to zmiany głównie kosmetyczne.

  Chcemy być w domenie

  Warunkiem przyłączenia się do domeny jest posiadanie konta użytkownika na komputerze zawierającym kontroler domeny. Gdy posiadamy już takie konto musimy odpowiednio skonfigurować nasz system. Można to zrobić w trakcie instalacji, gdy wyskakuje zapytanie o to, czy chcemy należeć do grupy roboczej, czy do domeny. Innym sposobem jest skorzystanie z Panelu Sterowania. Wybieramy System (lub od razu klikamy kombinacje [Win + Pause Break]). Oczywiście musimy być zalogowani jako administrator komputera. Wybieramy zakładkę Nazwa komputera.

  Na obrazku widać od razu, że komputer nie jest dołączony do żadnej domeny. Jest on w domyślnej grupie roboczej, którą nasuwa nam system w trakcie instalacji. Aby stać się członkiem domeny klikamy przycisk Zmień... Ujrzymy kolejne okno dialogowe.

  Zaznaczamy w nim członkostwo w domenie i podajemy jej nazwę. Gdy wszystko jest poprawnie pokaże się nam okienko zmiany nazwy komputera, w którym wpisujemy nazwę konta i hasło do niej, po czym zostajemy przyłączeni do domeny.

  W celu opuszczenia domeny wystarczy zrobić analogiczną operację do opisywanej wcześniej, z tym że wtedy wybieramy członkostwo w grupie roboczej.

  Logujemy się do domeny

  Aby zalogować się do domeny należy przejść do klasycznego panelu logowania opuszczając standardowy z obrazkami i nazwą użytkownika wciskając dwukrotnie kombinację [Ctrl+Alt+Del]. Okienko, jakie się pojawi będzie posiadało 3 pola: Nazwa użytkownika, Hasło oraz Zaloguj do. Podajemy nazwę użytkownika i hasło takie, jakie posiadamy w koncie domeny oraz wybieramy odpowiednią nazwę komputera, z jakim chcemy się połączyć.

  Znajdowanie plików, użytkowników i drukarek

  Cały proces odnajdowania zasobów udostępnionych jest bardzo podobny do działania w grupach roboczych. Otwieramy Moje miejsce sieciowe i tam w zadaniach sieciowych klikamy Wyświetl komputery grupy roboczej. Gdy klikniemy Foldery na pasku narzędziowym nasze miejsce sieciowe zostanie eksplorowane i będziemy mieli wgląd we wszystkie domeny istniejące w sieci.

  Obrazek ilustruje dość rozległą sieć z wieloma grupami roboczymi (domeny wyglądają identycznie). Możemy z łatwością przeszukiwać domenę szukając plików, użytkowników czy też drukarek. Istnieje jeszcze prostszy sposób wyszukiwania. Korzystając z usługi Active Directory (musi używać jej kontroler domeny) otwieramy okienko wyszukiwania i tam zadajemy kryteria, a rezultaty zostaną wyświetlone w liście obiektów.


  Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

  Źródło:

  Polecamy również w kategorii Domeny i grupy robocze