Co nowego w Microsoft Teams? Podsumowanie lipca 2022

Co nowego w Microsoft Teams? Podsumowanie lipca 2022

 Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski
13:05
01.08.2022
1142 wyświetlenia

Lipiec już za nami, dlatego przyszedł czas na podsumowanie ostatnich nowości w Microsoft 365. Ogólną listę tych zmian znajdziecie w poprzednim artykule. Teraz przyjrzymy się bardziej szczegółowo samemu Microsoft Teams. Sprawdzimy najciekawsze zmiany w kategoriach spotkań, połączeń, czatu i współpracy.

Spotkania

Nowa funkcjonalność Microsoft Forms — Polls na spotkaniach Teams

Dotychczasowa aplikacja Forms w Microsoft Teams przekształca się w Polls. Ma to ułatwić organizatorom odnalezienie i dodawanie ankiet do czatów i spotkań. Aplikację Polls znajdziemy zarówno w głównej sekcji "Aplikacje", jak i w wysuwanym menu "Rozszerzenia obsługi wiadomości".

Microsoft Forms - Polls w Teams

Zmienił się także interfejs panelu sugestii ankiet, wliczając w to możliwości:

  • Zmiany pozycji listy z dołu do środka panelu.
  • Zapewnienia punktu wejścia na stronie portalu ankiet, gdzie użytkownicy mogą w razie potrzeby otworzyć/ukryć panel boczny.
  • Zapewnienia widoku wyników ankiety (wcześniej pokazywał tylko widok głosowania), który pozwala twórcy zobaczyć, jak ankieta będzie wyglądać dla uczestników spotkania po jej uruchomieniu.

Microsoft Forms - Polls w Teams

Nowe doświadczenie pozwala też otworzyć listę ostatnio utworzonych ankiet, aby móc użyć ich ponownie w kolejnych spotkaniach i zaoszczędzić czas.

Microsoft Forms - Polls w Teams

Kiedy uczestnicy wprowadzą odpowiedzi, wyświetli się nowa animacja Polls z dynamicznym potwierdzeniem, że ich głosy zostały pomyślnie przekazane.

Microsoft Forms - Polls w Teams

Dodano również nowy typy odpowiedzi — Ocena. Pozwala on dostarczyć feedback, klikając symbol na skali (np. dając 1-5 gwiazdek), aby ocenić poziom satysfakcji, zrozumienia treści etc.

Microsoft Forms - Polls w Teams

Wreszcie ulepszono podgląd wyników ankiety, aby był bardziej intuicyjny i łatwiejszy w czytaniu. Nowe elementy to m.in. wskaźniki kolorystyczne i dynamiczne wyniki.

Microsoft Forms - Polls w Teams

Telefon i połączenia

Usuwanie rozmowy z historii

Teams na komputery PC i urządzenia mobilne pozwala teraz ukrywać połączenia na liście historii połączeń.

Ogłoszenie o nagraniu rozmowy w domyślnym języku

Powiadomienia o nagrywaniu połączeń będą teraz odtwarzane w domyślnym języku dla połączeń aplikacji Teams z lub na numer telefonu. Obie strony usłyszą ogłoszenie w tym samym języku, w tym samym czasie.

Rozszerzenia licencji Common Area Phone

Oferta Common Area Phone została rozszerzona, aby obsłużyć szerszą gamę scenariuszy dla klientów bez zwiększania ceny. Zabezpieczenia, zarządzanie punktami końcowymi i funkcje poczty głosowej oparte na chmurze są dostępne w ramach następujących planów usług dodanych do licencji Common Area Phone:

Czat i współpraca

Integracja z LinkedIn

Profile LinkedIn są teraz zintegrowane z Microsoft Teams. Możemy ich użyć, aby dowiedzieć się więcej o współpracownikach, połączyć się z nimi bezpośrednio i budować głębsze relacje. Podgląd profilu osoby można zainicjować z poziomu czatu, kanału, rozmowy lub spotkania Teams. W widoku tym zobaczymy obecną rolę, wcześniejsze doświadczenia i inne wglądy dotyczące osoby.

Podgląd profilu LinkedIn w Teams

Automatyczne grupowe powiadamianie w postach na kanale

Przy tworzeniu posta z wiadomością na kanale zespołu użytkownik może teraz powiadomić zbiorczo właścicieli zespołu, wzmiankując "@Właściciele Zespołu" ("@Team Owners"). Dzięki temu nie trzeba już wzmiankować ich indywidualnie.

Podgląd profilu LinkedIn w Teams

Lepsze doświadczenie użytkownika Teams na iPadzie

Microsoft Teams na iPada jest teraz bardziej responsywny względem rozmiaru ekranu, orientacji aplikacji i trybu wyświetlania.

Zarządzanie

Zbiorcze usuwanie poszczególnych przypisań zasad

Administratorzy mogą zbiorczo czyścić indywidualne przypisania zasad od użytkowników, aby mogli oni dziedziczyć prawidłowe zasady za pomocą przypisania zasad grupy lub globalnego ustawienia domyślnego w całej organizacji. Poszczególne zasady mają zawsze priorytet, aby wyczyścić te indywidualne zasady i upewnić się, że użytkownicy otrzymują właściwe zasady. Procedura ta pozwala wyczyścić je wszystkie w jednej operacji.

Zbiorcze usuwanie zasad w Teams

Pozostałe zmiany

Zmiany w Microsoft 365

Sprawdź również zmiany w pozostałych aplikacjach Microsoft 365:


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło: https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/what-s-new-in-microsoft-teams-july-2022/ba-p/3583944

Polecamy również w kategorii Teams