BSOD w Windows 11 znów niebieski. Poprawki w kanałach Release Preview i Beta (build 22000.346)

BSOD w Windows 11 znów niebieski. Poprawki w kanałach Release Preview i Beta (build 22000.346)

 Krzysztof Sulikowski
Krzysztof Sulikowski
12:41
15.11.2021
2418 wyświetleń

Microsoft wypuścił aktualizację zbiorczą Windows 11 21H2 w kanałach Release Preview i Beta. Build 22000.346 (KB5007262) zawiera dość długą listę poprawek, które zapewne pod koniec miesiąca trafią w opcjonalnej aktualizacji do Public Release. Najważniejsze zmiany możecie sprawdzić poniżej.

Windows 11: zmiany w kompilacji 22000.346 w Beta i Relase Preview Channel

 • Rozwiązano problem z działaniem polecenia cmdlet Appx w PowerShell 7.1 i nowszych.
 • Rozwiązano problem z nieoczekiwanym komunikatem o błędzie "zły obraz" podczas uruchamiania.
 • Rozwiązano problem z searchindexer.exe, który przestawał odpowiadać podczas odinstalowywania w środowisku pulpitu zdalnego.
 • Rozwiązano problem z otwieraniem procesu SearchFilterHost.exe.
 • Rozwiązano problem z urządzeniami z niektórymi procesorami, które przestawały odpowiadać po wybudzeniu z hibernacji.
 • Rozwiązano problem z inicjalizacją COM w wslapi.dll, który mógł powodować, że proces wywołujący przestawał działać.
 • Rozwiązano problem z magistralą maszyny wirtualnej Hyper-V (VMBus), który powodował, że WSL czasami przekraczał limit czasu podczas podłączania dysków. Problem uniemożliwiał też uruchomienie narzędzia.
 • Rozwiązano problem z System Memory Management Unit (SMMU) po hibernacji.
 • Rozwiązano problem z zaprzestaniem działania systemu po włączeniu Hyper-V.
 • Rozwiązano problem z automatycznym stosowaniem obiektów zasad grupy podczas uruchamiania lub w tle na urządzeniach w domenie, które mają określone procesory.
 • Rozwiązano problem skutkujący niepowodzeniem polecenia get-WinEvent (bład InvalidOperationException).
 • Rozwiązano problem z nieprawidłowym renderowaniem niektórych zmiennych fontów.
 • Dodano funkcję ułatwiającą przenoszenie niektórych danych między przeglądarkami.
 • Rozwiązano problem z otwieraniem okna dialogowego w Internet Explorer.
 • Rozwiązano problem, który wpływa na scenariusze automatyzacji COM przeglądarki Internet Explorer.
 • Rozwiązano problem z Internet Explorerem, który przestawał działać podczas kopiowania i wklejania tekstu przy korzystaniu z Input Method Editor (IME).
 • Rozwiązano problem z niektórymi aplikacjami, które przestawały odpowiadać na dane wejściowe. Problem występował na urządzeniach z touchpadem.
 • Rozwiązano problem z wdrażaniem klawiatury dotykowej, który wpływał na kontrolki WebView2 w aplikacjach Windows UI Library 3.0 (WinUI 3).
 • Naprawiono wyciek pamięci w ctfmon.exe, który występował podczas przełączania się między różnymi klientami edycji.
 • Zaktualizowano numer telefonu do aktywacji systemu Windows dla lokalizacji, które miały podany nieprawidłowy numer.
 • Rozwiązano problem, który prowadził do błedów o kodach 0x000006e4, 0x0000007c lub 0x00000709 podczas łączenia się ze zdalną drukarką udostępnianą na serwerze wydruku Windows.
 • Rozwiązano problem z drukarkami USB obsługującymi protokół Internet Printing Protocol (IPP). Problem ten uniemożliwiał ukończenie instalacji tych urządzeń.
 • Rozwiązano problem z instalatorami drukarek USB, które zgłaszały, że nie wykrywają drukarki po jej podłączeniu.
 • Rozwiązano problem z nieprawidłowym przekierowaniem, gdy wywoływane są łącza "microsoft-edge:".
 • Rozwiązano problem z systemem audio Windowsa, który mógł powodować, że proces audiodg.exe przestawał działać, co powodowało tymczasową utratę dźwięku.
 • Rozwiązano problem uniemożliwiający działanie maszyn wirtualnych Software-Defined Networking (SDN) po skonfigurowaniu ograniczenia przepustowości sieci VPN Generic Routing Encapsulation (GRE).
 • Rozwiązano problem z aktualizacją Primary Refresh Token (PRT), który występował, gdy użytkownicy VPN logowali się przy użyciu Windows Hello dla firm, gdy połączenie VPN jest w trybie offline.
 • Dodano komunikat wskazujący, że zasady organizacji zarządzają ustawieniami prywatności lokalizacji użytkownika.
 • Rozwiązano problem związany z dostawcą poświadczeń Fast Identity Online 2.0 (FIDO2), który uniemożliwiał wyświetlanie pola wprowadzania kodu PIN.
 • Rozwiązano problem z Kontrolą aplikacji w Windows Defender, która niepoprawnie porównywała dwa numery wersji plików.
 • Ulepszono możliwości Microsoft Defender for Endpoint z zakresu identyfikowania i przechwytywania oprogramowania ransomware i zaawansowanych ataków.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować uruchamianie Windows Mixed Reality po założeniu zestawu VR.
 • Rozwiązano problem ze zniekształceniami dźwięku, który wpływa na urządzenia peryferyjne Xbox One i Xbox Series Audio i występuje, gdy włączony jest dźwięk przestrzenny.
 • Rozwiązano problem z klawiszem AltGr, który przestawał działać, jeśli klient pulpitu zdalnego jest uruchomiony lub gdy RemoteApp jest rozłączony.
 • Rozwiązano problem ze sporadycznym znikaniem przycisku edycji i ikony baterii w Szybkich ustawieniach.
 • Rozwiązano problem z przyciskiem "Skupienie" w obszarze powiadomień i udostępniono jego nazwę dla czytników ekranowych.
 • Zaktualizowano kilka aspektów emoji dla Windows, w tym:
  • Zaktualizowano wszystkie Emoji w czcionce Segoe UI Emoji do stylu Fluent 2D.
  • Dodano wsparcie dla Emoji 13.1, wliczając w to: aktualizację słownika emoji, możliwość wyszukiwania nowych emoji we wszystkich wspieranych językach i aktualizację panelu emoji, który umożliwia ich wprowadzanie w aplikacjach.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem liczby nieprzeczytanych powiadomień. Niektóre cyfry nie pojawiały się na środku okręgu w obszarze powiadomień.
 • Rozwiązano problem z menu Start, gdy instalujemy dużą liczbę aplikacji i zmieniamy rozdzielczość ekranu. Nazwy aplikacji pojawiały się w menu Start, ale brakowało ikon aplikacji. Ta aktualizacja może również poprawić niezawodność menu Start w przypadku korzystania z dodatkowych monitorów w scenariuszach o różnej rozdzielczości.
 • Rozwiązano problem z migotaniem po najechaniu kursorem na ikony na pasku zadań przy korzystaniu z motywu o wysokim kontraście.
 • Zaktualizowano nazwę folderu ułatwień dostępu w menu Start na "Dostępność" ("Accesibility"), aby odpowiadała standardowi nazewnictwa Microsoftu w Windows 11 (oryginalna wersja).
 • Rozwiązano problem z Narratorem po wybraniu opcji brajla w Ustawieniach.
 • Zmieniono kolor ekranu BSOD na niebieski, gdy urządzenie przestaje działać lub wystąpi błąd zatrzymania, tak jak w poprzednich wersjach systemu Windows (Black Screen of Death przechodzi z powrotem na Blue Screen of Death).
 • Rozwiązano problem z przycinaniem niektórych ikon aplikacji na liście "Wszystkie aplikacje" w menu Start po zmianie rozdzielczości ekranu.
 • Rozwiązano problem, który w pewnych warunkach uniemożliwiał wyświetlanie prostokąta fokusa klawiatury podczas korzystania z Widoku zadań, Alt+Tab lub Asystenta przyciągania.
 • Rozwiązano problem z aplikacjami, które udostępniają elementy menu kontekstowego (skrótów) w Eksploratorze plików i menu kontekstowych pulpitu. Problem występował, jeśli te aplikacje korzystają z rejestrów Directory lub Directory\Background.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem pustego miejsca na dole klawiatury dotykowej po zamknięciu klawiatury, gdy interfejs sugestii jest rozwinięty.
 • Rozwiązano problemy uniemożliwiające wyświetlanie Eksploratora plików i menu skrótów na pulpicie. Problem występował często po wybraniu opcji pojedynczego kliknięcia, aby otwierać elementy.
 • Dodano opcję automatycznego włączania Asystenta skupienia przez pierwszą godzinę po aktualizacji funkcji Windows.
 • Poprawiono wydajność animacji ikon na pasku zadań.
 • Rozwiązano problem z niezawodnością ekranu blokady, który wpływał na renderowanie tekstu stanu sieci.
 • Rozwiązano problemy z regulacją głośności, które wpływały na urządzenia audio Bluetooth.
 • Rozwiązano problem z Eksploratorem plików, który przestawał działać po zamknięciu jego okna.
 • Rozwiązano problem z wyświetlaniem nieprawidłowych cieni napisów w niektórych filmach.
 • Rozwiązano problem ze stroną "Historia aktualizacji" na stronie Windows Update w Ustawieniach, która wyświetlała sumaryczną liczbę zero (0) aktualizacji na kategorię, gdy są dostępne aktualizacje.
 • Rozwiązano problem podczas uruchamiania aplikacji 32-bitowej w 64-bitowej wersji Windows 11. Wywołanie funkcji NetServerEnum() mogło spowodować zwrócenie błędu 87 lub błędu 1231.
 • Rozwiązano problem, który uniemożliwiał uruchomienie urządzenia i powodował, że przestawało odpowiadać z powodu wywołań API licencji.
 • Rozwiązano problem z klientem Windows Network File System (NFS), który mógł uniemożliwiać zmianę nazwy pliku po zamontowaniu udziału NFS. Problem występował w przypadku zmiany nazwy pliku za pomocą Eksploratora plików, ale nie za pomocą Wiersza polecenia.
 • Rozwiązano problem z dyskami flash, takimi jak karty SD i niektóre dyski USB, które pojawiały się w interfejsie użytkownika Defragmentacji i optymalizacji dysków.
 • Rozwiązano problem, który mógł powodować błąd zatrzymania w volmgr.sys podczas usuwania woluminu.

Aktualizacja 19.11.2021: Microsoft wypuścił Build 22000.348 (KB5007262), który zawiera wszystkie wymienione wyżej poprawki plus jedną dodatkową, która rozwiązuje problem uniemożliwiający aplikacjom, takim jak Kaspersky, otwieranie po dokonaniu aktualizacji lub naprawy z użyciem Microsoft Installer (MSI).


Spodobał Ci się ten artykuł? Podziel się z innymi!

Źródło: https://blogs.windows.com/windows-insider/2021/11/12/releasing-windows-11-build-22000-346-to-beta-and-release-preview-channels/

Polecamy również w kategorii Windows Insider