Projektowanie systemów wbudowanych

Projektowanie systemów wbudowanych

Autor: Autor nieznany

Opublikowano: 12/10/2008, 12:00 AM

Liczba odsłon: 5672

Celem Kategorii Projektowanie Systemów Wbudowanych jest wyzwolenie kreatywności studentów aby zmienić świat na lepszy. Będą pracowali nad własnym urządzeniem wbudowanym, którego funkcje będą korzystne dla nas wszystkich. Zmagania w tej kategorii wymagają na studentach wyjście poza pulpit PC-towy oraz pracy zarówno na sprzęcie jak i oprogramowaniu w celu stworzenia wbudowanego rozwiązania z wykorzystaniem Windows Embedded CE 6.0 R2 oraz dostarczonej wbudowanej platformy.

Projektowanie Systemów Wbudowanych

Witamy w Imagine Cup 2009!

W tym roku motto przewodnie konkursu brzmi: "Wyobraź sobie świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości". Organizacja Narodów Zjednoczonych zidentyfikowała niektóre z najtrudniejszych wyzwań stojących przed światem w Milenijnych Celach Rozwoju. W tej edycji konkursu staramy się wskazać te wyzwania jako inspiracje dla uczestników na całym świecie. Dowiedz się więcej o Milenijnych Celach Rozwoju. Wiemy, że jesteś gotów podjąć wyzwanie, czekamy na Twoje oryginalne rozwiązanie!

Zasady konkursu

Stwórz zespół składający się z maksymalnie czterech (4) studentów oraz mentora (opcjonalnie, ale jest to zalecane) aby zbudować działający prototyp urządzenia, które będzie miało wpływ na rozwiązanie niektórych problemów świata współczesnego. Zmierz się ze studentami z całego świata udowadniając, że twoje zdolności są prawdziwie innowacyjne. Podobnie jak poprzedni zwycięzcy, możesz wykorzystać swoje pomysły na rozpoczęcie własnej firmy lub możesz wykorzystać te doświadczenia, jako szybki start w przyszłej karierze.

TERMINY

Konkurs rozpoczyna się 29 sierpnia 2008 i kończy się w lipcu 2009. Kategoria Projektowanie Systemów Wbudowanych składa się z trzech Rund opisanych poniżej. Aby zostać poddanym ocenie sędziów, należy spełnić wszystkie wymagania ramach każdej Rundy.
Podczas drugiej rundy zostanie wytypowanych dwadzieścia najlepszych zespołów, które będą rywalizować w trzeciej rundzie podczas finału światowego konkursu Imagine Cup w Kairze w Egipcie w lipcu 2009.

RUNDA DATA ROZPOCZĘCIA (wszystkie czasy 00:01 GMT) DATA ZAKOŃCZENIA (wszystkie czasy 23:59 GMT)
Runda 1 29 sierpnia 2008 1 marca 2009
Runda 2 2 marca 2009 20 maja 2009
Finały światowe lipiec 2009 lipiec 2009

REJESTRACJA

Rejestracja rozpoczyna się 29 sierpnia 2008 i kończy 1 marca 2009 o 23:59 GMT. Jeżeli chcesz uczestniczyć w tej kategorii, musisz zarejestrować się na www.imaginecup.com jako osoba indywidualna lub jako członek Zespołu. Jeżeli chcesz wziąć udział samodzielnie, podczas rejestracji będziesz musiał stworzyć Zespół i dołączyć do niego jako osoba indywidualna. Jeśli startujesz jako członek Zespołu, w czasie rejestracji musisz zadeklarować swój zespół. Nie można zmienić składu drużyny po zamknięciu rejestracji. Drużyna może składać się z maksymalnie czterech (4) studentów. Nie jest wymagane, aby członkowie Zespołu byli z jednego miasta/kraju/uczelni, ale Drużyna może reprezentować tylko jeden kraj. Zalecane jest (ale nie wymagane), aby Drużyna posiadała jednego mentora dodatkowo do czteroosobowej (4) Drużyny. Limit: jeden (1) mentor na Drużynę.

WYMAGANIA

Każda z rund posiada wymagania, opisane poniżej. Wszystkie niezbędne elementy muszą być dostarczone podczas trwania odpowiedniej rundy, aby mogły zostać ocenione.

Runda 1 - Kwalifikacje
Podczas Rundy 1 Zespół musi stworzyć i przedstawić materiały opisane poniżej:

 • Raport (maksymalnie 5 stron), przedstawiony w postaci pliku elektronicznego w formacie .doc, .docx, .pdf, lub .txt, zawierający poniższe informacje:
  • Wizja Projektu:
   • Jaki problem starasz się rozwiązać?
   • Jakie jest twoje proponowane rozwiązanie tego problem?
   • Dlaczego rozwiązanie będzie najlepiej zaimplementowane, jako rozwiązanie wbudowane?
  • Proponowany Projekt Architektury Sprzętowej
  • Proponowany Projekt Architektury Oprogramowania i Funkcjonalności

Runda 2 – Półfinały
Podczas Rundy 2 twój Zespół (jeśli zostaniesz zakwalifikowany do Rundy 2) musi stworzyć I przedstawić materiały opisane poniżej:

 • Raport (maksymalnie 15 stron), przedstawiony jako plik elektroniczny w formacie .doc, .docx, .pdf or .txt, który zawiera następujące informacje:
  • Streszczenie, maksymalnie 1 strona
   • Analiza Sytuacji składająca się z:
    • Analiza Problemu
    • Analiza Projektu
    • Doświadczenie Użytkownika
    • Analiza Rynku
    • Kosztorys
   • Architektura Techniczna
   • Ogólna Architektura Wbudowanego Systemu
   • Komponenty Sprzętowe
   • Przepływ Danych
   • Przetwarzanie Danych
   • Procedury Testowania
   • Analiza Wydajności
   • Status Projektu
  • Wbudowane Rozwiązanie, oparte o materiały z Rundzy 1, przedstawione w postaci Prezentacji Wizualnej ( maksymalnie 5 minut). Prezentacja Wizualna musi być przedstawiona w postaci pliku elektronicznego (mniej niż 50MB) w formacie .mpg, .avi lub .mpeg. Więcej informacji na stronie kategorii.

Runda 3 – Finały Światowe
Podczas Rundy 3 Twój Zespół (Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do tej Rundy) musi stworzyć i przedstawić rozwiązanie Wbudowane oparte na materiałach z poprzednich Rund, które zaprezentuje w ramach serii prezentacji (każda maksymalnie po 20 minut). Podczas każdej prezentacji musisz wyjaśnić pomysł na rozwiązanie i zademonstrować Wbudowane Rozwiązanie.

ZAWARTOŚĆ I WYMAGANIA TECHNICZNE
Obok unikalnych wymagań zgłoszeniowych każdej Rundy opisanych powyżej, podczas wszystkich Rund, twoje materiały muszą być zgodne zawartością i wymaganiami technicznymi z poniższym:

 • Musisz stworzyć System Wbudowany korzystający z narzędzi sprzętowych i oprogramowania opisanych poniżej:
  • Narzędzia Sprzętowe:
   • Platforma Wbudowana, które zapewniamy.

    Informacja: Każdej Drużynie, która zakwalifikuje się do Rundy 2 z zapewniamy platformę wbudowaną E-Box 4300.
  • Narzędzia Oprogramowania:
   • Windows Embedded CE 6.0 R2
   • Windows Embedded CE Platform Builder
   • Windows Embedded CE IDE
 • Twoje zgłoszenie musi być powiązane z Mottem Imagine Cup 2009: “Wyobraź sobie świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości”
 • Każda prezentacja, dokumentacja lub materiały pomocnicze, które są częścią zgłoszenia, muszą być zaprezentowane lub przedstawione w języku angielskim

OCENIANIE
Runda 1 – Kwalifikacje
Po zakończeniu pierwszej rundy, wszystkie dostarczone projekty będą przejrzane i ocenione przez sędziów wg czterech kryteriów, podanych poniżej. Maksymalnie 150 najwyżej ocenionych projektów zostanie zakwalifikowanych do drugiej rundy Imagine Cup w tej kategorii.

Kryteria Oceniania Rundy 1:

 • 25% Innowacja
 • 25% Wpływ i Znaczenie Rozwiązania
 • 25% Wykonalność i Zgodność z Mottem Imagine Cup 2009
 • 25% Jakość Wizji Projektu

Runda 2 – Półfinały
Po zakończeniu drugiej rundy, wszystkie dostarczone projekty będą przejrzane i ocenione przez sędziów wg czterech kryteriów, podanych poniżej. Dwadzieścia (20) najlepszych drużyn awansuje do finału światowego.

Kryteria Punkty
Przejrzyste Wyjaśnienie Problemu i Jego Rozwiązania 0-9
Zrozumienie Rynku Docelowego: Doświadczenie Użytkownika, Wrażliwość na Koszty, Istniejące Alternatywy 0-9
Związek z tematem Imagine Cup 2009 0-7
Jasne Wyjaśnienie Technologii: Składniki, Cel i Związek/Komunikacja 0-9
Czy rozwiązanie jest realne, skuteczne i czy jest dobrym sposobem na rozwiązanie problemu? 0-9
Wykonalność produkcji komercyjnej wersji opartej na prototypie, jak przedstawione to zostało w Demonstracji Wizualnej przedłożonej w momencie zgłoszenia 0-7
Demonstracja znajomości Windows Embedded CE 6.0, mierzona poprzez budowanie obrazu. 0-10
Czy wbudowane rozwiązanie jest zgodne z proponowanym projektem? 0-15
Zdolność do wykorzystania pełnego potencjału systemu Windows Embedded CE 6.0 to w rozwiązaniu problemu. 0-10
Jakość Raportu: Czy jest spójny? Czy jest wykonany profesjonalnie? 0-15

Runda 3 – Światowe Finały
Ocenianie będzie się odbywało w trzech (3) fazach jak poniżej:

Faza 1
Każda Drużyna zaprezentuje System Wbudowany w formie dwudziestominutowej (20) prezentacji oraz demonstracje rozwiązania dwóm (2) oddzielnym zespołom sędziowskim. W oparciu o Kryteria Oceniania Rundy 3 opisanych poniżej, sędziowie będą oceniać każdy Zespół. Na zakończenie Fazy 1, uzgodnimy wyniki i do dwunastu (12) najlepszych Zespołów zakwalifikuje się do Fazy 2 Rundy 3.
Faza 2
Każda z dwunastu (12) pozostałych Drużyn zaprezentuje ponownie System Wbudowany, w formie dwudziestominutowej (20) prezentacji oraz zademonstruje rozwiązanie innemu zespołowi sędziowskiemu składającemu się z innych sędziów. W oparciu o Kryteria Oceniania Rundy 3 opisanych poniżej, sędziowie będą oceniać każdy Zespół. Na zakończenie Fazy 2, uzgodnimy wyniki i do sześciu (6) najlepszych Zespołów zakwalifikuje się do Fazy 3 Rundy 3.
Faza 3
Każda z sześciu (6) pozostałych Drużyn zaprezentuje po raz ostatni System Wbudowany w postaci dwudziestominutowej (20) prezentacji oraz zademonstruje rozwiązanie kolejnemu zespołowi sędziowskiemu składającemu się z innych sędziów. W oparciu o Kryteria Oceniania Rundy 3 opisanych poniżej, sędziowie będą oceniać każdy Zespół. Na zakończenie Fazy 3, uzgodnimy wyniki i ogłosimy Pierwsze, Drugie i Trzecie Miejsce.

Kryteria Oceniania Rundy 3

Kryteria Punkty
Ability to articulate the problem the solution is designed to address. 0-5
Umiejętność wyrażenia rozwiązania i jak jest ono zaadresowane do określonego problemu. 0-5
Umiejętność wyrażania analizy rynku, konkurentów, alternatywnych metod, dystrybucji, promocji i cen. 0-5
Czy komponenty techniczne i ich cel są jasno wyrażone? 0-5
Czy przepływ danych i interfejs interakcji jest wyraźnie zidentyfikowany? 0-5
Czy podkład PowerPoint deck oraz dokumenty uzupełniające są dobrze przemyślane i przydatne? 0-5
Czy rozwiązanie wyraźnie wymaga użycia system wbudowanego? 0-10
Czy prezentacja była prowadzona z zaangażowaniem i w pełni profesjonalnie wykonana? 0-10
Czy demo działało tak jak to było zamierzone? 0-15
Czy project był dobrze zaprojektowany I skonstruowany? 0-5
Czy urządzenie zaprojektowane w prototypie jest możliwe do wykonania? 0-5
Czy system wbudowany korzysta z całego swojego potencjału? 0-5
Czy Windows Embedded CE został użyty z całym potencjałem? 0-5
Czy zaprezentowane demo zapewnia zaangażowanie i przekonujące doświadczenia? 0-15

NAGRODY

 • Sto pięćdziesiąt (150) Półfinałowych Nagród. Każdy Zespół, który zakwalifikuje się do Rundy 2 otrzyma platformę wbudowaną E-Box 4300 ( ARV $450 USD).

Wszyscy Finaliści otrzymają wycieczkę do Kairu (Egipt), aby wziąć udział w Finałach Światowych Imagine Cup 2009.

 • Pierwsze Miejsce: Zestaw nagród składający się z poniższych:
  • $25,000 USD, do podziału po równo między członków Zespołu
  • Microsoft IT Academy i Microsoft Learning Prize Package (o wartości ok. $200 USD), dla każdego członka Zespołu, składający się z:
   • Książki Microsoft Press
   • Voucher na Egzamin Certyfikacji Microsoft
 • Drugie Miejsce: $10000 USD do podziału dla członków zespołu
 • Trzecie Miejsce: $5000 USD do podziału dla członków zespołu

WIĘCEJ INFORMACJI
Szczegółowe i wiążące informacje o kategorii znajdują się na oficjalnej stronie konkursu. W przypadku pytań lub wątpliwości zadaj pytanie na forum.