Projektowanie gier

Projektowanie gier

Autor: Autor nieznany

Opublikowano: 12/10/2008, 12:00 AM

Liczba odsłon: 4293

Celem konkurencji Projektowanie Gier jest stworzenie nowej gry, która używa zarówno Microsoft's XNA Game Studio 3.0 jak i Visual Studio. Gry zawodników powinny odzwierciedlać hasło Imagine Cup: “Wyobraź sobie świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości”. Jest to szansa dla studentów, którzy zawsze lubili grać, na stworzenie własnej gry, a tym samym pomóc zmienić globalne społeczeństwo. Projektowanie Gier jest świetną okazją do nauki oraz ważnym krokiem w kierunku przyszłej kariery zarówno jako projektant jak i przedsiębiorca w branży gier. Jest to szansa dla studentów na zbudowanie pełnej gry od podstaw.

Projektowanie Gier

Witamy w Imagine Cup 2009!

W tym roku motto przewodnie konkursu brzmi: "Wyobraź sobie świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości". Organizacja Narodów Zjednoczonych zidentyfikowała niektóre z najtrudniejszych wyzwań stojących przed światem w Milenijnych Celach Rozwoju. W tej edycji konkursu staramy się wskazać te wyzwania jako inspiracje dla uczestników na całym świecie. Dowiedz się więcej o Milenijnych Celach Rozwoju. Wierzymy, że jesteś gotowy podjąć to ekscytujące wyzwanie. Czekamy na Ciebie.

Zasady konkursu

TERMINY

Konkurs rozpoczyna się 29 sierpnia 2008 i kończy się w lipcu 2009. Kategoria Fotografia składa się z trzech Rund opisanych poniżej. Aby zostać poddanym ocenie sędziów, należy spełnić wszystkie wymagania ramach każdej Rundy. Po zakończeniu Rundy 2 sześć najlepszych drużyn weźmie udział w Rundzie 3: Finałach Światowych, które odbędą się w Kairze, w Egipcie w lipcu 2009.

RUNDA DATA ROZPOCZĘCIA (wszystkie czasy 00:01 GMT) DATA ZAKOŃCZENIA (wszystkie czasy 23:59 GMT)
Runda 1 29 sierpnia 2008 1 marca 2009
Runda 2 2 marca 2009 20 maja 2009
Finały światowe lipiec 2009 lipiec 2009

REJESTRACJA

Rejestracja rozpoczyna się 29 sierpnia 2008 i kończy 1 marca 2009 o 23:59 GMT.
Jeżeli chcesz uczestniczyć w tej kategorii, musisz zarejestrować się na www.imaginecup.com jako osoba indywidualna lub jako członek Zespołu. Jeżeli chcesz wziąć udział samodzielnie, podczas rejestracji będziesz musiał stworzyć Zespół i dołączyć do niego jako osoba indywidualna. Jeśli startujesz jako członek Zespołu, w czasie rejestracji musisz zadeklarować swój zespół. Nie można zmienić składu drużyny po zamknięciu rejestracji. Drużyna może składać się z maksymalnie czterech (4) studentów. Nie jest wymagane, aby członkowie Zespołu byli z jednego miasta/kraju/uczelni, ale Drużyna może reprezentować tylko jeden kraj. Zalecane jest (ale nie wymagane), aby Drużyna posiadała jednego mentora dodatkowo do czteroosobowej (4) Drużyny. Limit: jeden (1) mentor na Drużynę.

WYMAGANIA

Każda z rund posiada wymagania, opisane poniżej. Wszystkie niezbędne elementy muszą być dostarczone podczas trwania odpowiedniej rundy, aby mogły zostać ocenione.

Runda 1 - Kwalifikacje
Podczas Rundy 1 Zespół musi stworzyć i przedstawić materiały opisane poniżej:

Materiały wymagane:

 • Demo gry (spakowane w pliku formatu .zip) nie większe niż 150 MB w formacie .ccgame. Nie dołączaj kodu źródłowego w pliku .ccgame. Jeżeli plik .ccgame będzie zawierał kod źródłowy, zgłoszenie zostanie zdyskwalifikowane.
 • Stwórz krótką grę złożoną z przynajmniej jednego poziomu, który ilustruje jej fabułę, elementy świata gry oraz funkcjonalność, którą zamierzasz rozwijać. Grafika w grze może być cały czas rozwijana, nie mniej jednak powzięta koncepcja musi być zachowana
 • Podsumowanie gry, dołączone do pliku .zip, w formacie .doc, .docx, .pdf lub .txt .
 • Napisz krótki opis gry(maksimum 150 słów) zawierający jej założenia, unikalne cechy gry oraz jaki ma związek z tematem Imagine Cup 2009. Jeżeli w grze zostanie użyty jakikolwiek istniejący wcześniej kod źródłowy, taka informacja musi zostać umieszczona w Podsumowaniu Gry. Przed użyciem istniejących kodów źródłówych, upewnij się, że włączenie ich do gry nie narusza praw osób trzecich i są wykorzystane zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi warunkami licencji i użytkowania
 • Instrukcja Gry, dołączona do pliku .zip jako screen z gry lub plik readme.

Materiały Opcjonalne:

 • Plan Rozwoju Gry
 • Stwórz plan techniczny oraz harmonogram rozwoju Gry.
  UWAGA: Przykładowe szablony będą dostępne na www.imaginecup.com. Korzystanie z dostarczonych szablonów nie jest wymagane, ale jest polecane.
 • Scenopis wraz i ilustracjami
 • Stwórz scenopis w celu zobrazowania jak Gra będzie organizowana od początku aż do końca.
  UWAGA: Przykładowe szablony będą dostępne na www.imaginecup.com. Korzystanie z dostarczonych szablonów nie jest wymagane, ale jest polecane.

Runda 2 – Półfinały
Podczas Rundy 2 twój Zespół (jeśli zakwalifikuje się do tej rundy) musi stworzyć i przedstawić materiały opisane poniżej:

Gra

 • spakowana w pliku formatu .zip, mająca nie więcej niż 150 MB w formacie .ccgame . Nie dołączaj kodu źródłowego w pliku .ccgame. Jeżeli plik .ccgame będzie zawierał kod źródłowy, zgłoszenie zostanie zdyskwalifikowane.
  • W 100% gotowa do grania aplikacja, oparta na Demie Gry przedstawionym w Rundzie 1; przynajmniej jeden kompletny etap oraz grafika bliska końcowej są wymagane.

Podsumowanie gry

 • dołączone do pliku .zip, w formacie .doc, .docx, .pdf lub .txt .
  • Napisz opis gry (maksimum 200 słów) zawierający jej założenia, unikalne cechy gry oraz jaki ma związek z tematem Imagine Cup 2009. Jeżeli w grze zostanie użyty jakikolwiek istniejący wcześniej kod źródłowy, taka informacja musi zostać umieszczona w Podsumowaniu Gry. Przed użyciem istniejących kodów źródłówych, upewnij się, że włączenie ich do gry nie narusza praw osób trzecich i są wykorzystane zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi warunkami licencji i użytkowania.

Trzy (3) zrzuty ekranu gry

 • Każdy dołączony do pliku .zip, jako plik w formacie .jpeg . Zrzuty Ekranu nie powinny łącznie przekraczać rozmiaru 2MB.
  • Zrób trzy (3) zrzuty ekranu Gry, aby jak najlepiej uchwycić rozgrywkę oraz styl gry; nie dołączaj żadnych niedokończonych artwork lub graphical artifacts.

Instrukcja gry

 • Dołączona do pliku .zip, w postaci screena gry lub pliku readme.

Video gry

 • Dołączone do pliku .zip, jako plik format .avi, .wmv, .mpeg, .mp4, o rozmiarze nie większym nić 25MB.
  • Stwórz krótki filmic (maksimum 3 minuty), który przedstawia funkcjonalność i cechy gry.

Runda 3 – Finały Światowe
Podczas Rundy 3 twój Zespół (jeśli zostaniesz zakwalifikowany do tej Rundy) będzie miał za zadanie przedstawić prezentacje maksymalnie trzydziestominutową (30) przed zespołem sędziów i uczestniczyć w sesji Q&A z zespołem sędziowskim.

ZAWARTOŚĆ I WYMAGANIA TECHNICZNE
Obok unikalnych wymagań zgłoszeniowych każdej Rundy opisanych powyżej, podczas wszystkich Rund, twój udział /twoje materiały muszą być zgodne zawartością i wymaganiami technicznymi z poniższym:
Gra musi zostać stworzona z użyciem narzędzi programistycznych opisanych poniżej:

 • Runda 1
 • Runda 2
  • Microsoft Visual Studio 2005 SP1 / 2008 lub Microsoft Visual C# 2005/2008 Express Edition
  • Microsoft® XNA™ Game Studio 2.0/3.0
 • Runda 3
  • Microsoft Visual Studio 2008 lub Microsoft Visual C# 2008 Express Edition
  • Microsoft® XNA™ Game Studio 3.0

Gra musi zostać stworzona pod jedną z poniższych platform:

 • Windows XP SP2
 • Windows Vista
 • Xbox 360 – Aby stworzyć Grę pod platrofmę Xbox 360 ,musisz być Członkiem Klubu XNA Creators z dobrą pozycją. Zobacz więcej na www.creators.xna.com .

Zawartość Gry musi być powiązana z problemami socjalnymi opisanymi przez Temat Imagine Cup 2009: " Wyobraź sobie świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości".

Zawartość Gry musi być równoważna Entertainment Software Rating Board (ESRB) rating of "E" for Everyone. (Zobacz więcej na www.esrb.org).

Sędziowie muszą mieć możliwość wypróbowania Gry.

Wszystkie materiały muszą być przedstawione i zaprezentowane w języku angielskim.

LIMIT ZGŁOSZEŃ
Zaakceptowane zostanie tylko jedno (1) zgłoszenie na Zespół. Jeśli zespół zakwalifikuje się do drugiej rundy to może dalej rozwijać/zmieniać swoją grę.

OCENIANIE
Runda 1 – Kwalifikacje
W podsumowaniu Okresu Zgłoszeniowego Rundy 1, wszystkie kwalifikujące się zgłoszenia będą poddane ocenie zespołu wykwalifikowanych sędziów w oparciu o kryteria oceny przedstawione poniżej w celu wyłonienia aż do stu pięćdziesięciu (150) najlepszych Zespołów (każdy, Półfinalista), które będą dopuszczone do wzięcia udziału w Rundzie 2.

Kryteria Oceniania Rundy 1:

 • 30% Czynnik Zabawy: Jak kreatywna i unikalna technicznie jest Gra?
 • 20% Temat: Jak wygląda zgodność z Tematem Imagine Cup 2009?
 • 20% Innowacja: Jak intensywne, ekscytujące i zabawne są atrybuty Gry?
 • 30% Jakość Produkcji: Jak kompletna jest Gra, w tym jej zaawansowany projekt, funkcjonalność oraz wykonanie tematyczne?

Runda 2 – Półfinały
W podsumowaniu Okresu Zgłoszeniowego Rundy 2, wszystkie kwalifikujące się zgłoszenia będą poddane ocenie zespołu wykwalifikowanych sędziów w oparciu o kryteria oceny przedstawione poniżej, w celu wyłonienia aż do sześciu (6) najlepszych Zespołów (każdy, Finalista), które będą dopuszczone do wzięcia udziału w Światowych Finałach.

Kryteria Oceniania Rundy 2:

 • 20% Czynnik Zabawy: Jak kreatywna i unikalna technicznie jest Gra?
 • 20% Temat: Jak wygląda zgodność z Tematem Imagine Cup 2009?
 • 20% Innowacja: Jak intensywne, ekscytujące i zabawne są atrybuty Gry?
 • 20% Jakość Produkcji: Jak kompletna jest Gra, w tym jej zaawansowany project, funkcjonalność oraz wykonanie tematyczne?
 • 20% Prezentacja: Na ile przejrzyste i dokładne są Podsumowanie Gry, Instrukcja Gry oraz Video obrazujące Grę?

Runda 3 – Światowe Finały
W podsumowaniu Rundy 3, wszystkie kwalifikujące się zgłoszenia będę poddane ocenie zespołu wykwalifikowanych sędziów w oparciu o kryteria oceny przedstawione poniżej, aby wyłonić Pierwsze, Drugie i Trzecie miejsce.

Kryteria Oceniania na Finałach Światowych:

 • 25% Czynnik Zabawy: Jak kreatywna i unikalna technicznie jest Gra?
 • 20% Temat: Jak wygląda zgodność z Tematem Imagine Cup 2009?
 • 20% Innowacja: Jak intensywne, ekscytujące i zabawne są atrybuty Gry?
 • 20% Jakość Produkcji: Jak kompletna jest Gra, w tym jej zaawansowany project, funkcjonalność oraz wykonanie tematyczne?
 • 20% Prezentacja Na Żywo: Jak dobrze zaprezentujesz Grę oraz odpowiesz na pytania sędziów?

NAGRODY

 • Nagrody Półfinałopwe: 12-miesięczne członkostwo w Creators Club, dla każdego członka Drużyny.
 • Wszyscy Finaliści otrzymają wycieczkę do Kairu (Egipt), aby wziąć udział w Światowych Finałach Imagine Cup 2009. Wycieczka zawiera w sobie przelot samolotem w obie strony, zakwaterowanie oraz wybrane posiłki.
 • Pierwsze Miejsce: Zestaw nagród składający się z poniższych:
  • $25,000 USD, do podziału po równo między członków Zespołu
  • Microsoft IT Academy i Microsoft Learning Prize Package (ARV, $200), dla każdego członka Zespołu składające się z:
   • Microsoft Press books
   • Voucher na Egzamin Certyfikacji Microsoft
 • Drugie Miejsce: $10,000 USD
 • Trzecie Miejsce: $5,000 USD

WIĘCEJ INFORMACJI
Szczegółowe i wiążące informacje o kategorii znajdują się na oficjalnej stronie konkursu. W przypadku pytań lub wątpliwości zadaj pytanie na forum.