Jak zmieni się technologia w 2017 i 2027 roku?

Jak zmieni się technologia w 2017 i 2027 roku?

Autor: Krzysztof Sulikowski

Opublikowano: 12/30/2016, 12:00 AM

Liczba odsłon: 7937

Od wielu miesięcy (a w pewnym sensie może nawet i lat) powoli zarysowuje się technologiczna wizja przyszłości. Filmy i powieści sci-fi przestają być fikcją, a opisywane tam futurystyczne technologie stają się rzeczywistością. W pełni immersyjna rzeczywistość rozszerzona wkracza na rynek. Za pomocą kamery telefonu można zeskanować rzeczywisty obiekt, obrabiać go w łatwej w użyciu aplikacji Paint 3D, umieścić w wirtualnej scenerii, a także znaleźć obiekt w przeglądarce i przeciągnąć go do świata rzeczywistego jako hologram. Wiele też zmieniło się za sprawą chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji. Rozproszona po całym świecie moc obliczeniowa potrafi przetłumaczyć solidne dzieło literackie w ułamku sekundy, a w przyszłości przysłużyć się ma ludzkości, rozwiązując skomplikowane problemy naukowe, medyczne czy społeczne. Maszyny uczą się - także języka - i coraz lepiej radzą sobie w rozmowie z człowiekiem. Boty konwersacyjne za parę lat mogą zastąpić tradycyjne interfejsy... To tylko kilka przykładów technologii, które w ostatnich miesiącach przybierają na znaczeniu. Dużo więcej do powiedzenia na te tematy ma Microsoft, a dokładniej rzecz biorąc - jego pracownice. 17 badaczek, specjalistek i liderek z wielu części świata opowie o perspektywach na najbliższy, 2017 rok, ale też o nieco dalszych prognozach, bo wychodzących 10 lat do przodu!

Kalika Bali, badaczka, India research lab
Co będzie kluczowym postępem w dziedzinie przetwarzania mowy i języka naturalnego w 2017 roku?

Nasze aplikacje zajmujące się mową i językiem staną się dużo bardziej wielojęzyczne w roku 2017. Nie oznacza to jedynie, że dodamy więcej języków do naszej oferty. Zrobimy to, ale też będziemy mieć systemy, które rozumieją, przetwarzają i generują język, który angielsko-hiszpański, francusko-arabski lub hindusko-angielski rozmówca używa, gdy bezwysiłkowo przełącza się na inny język w trakcie tej samej konwersacji, czatu lub nawet w ramach jednego zdania.

Technologia 2017 2027

Co będzie kluczowym postępem lub tematem dyskusji w dziedzinie przetwarzania mowy i języka naturalnego w 2027 roku?

Modele językowe będą głęboko osadzone w modelach kognitywnych, które pozwolą systemom opartym na sztucznej inteligencji (AI) rozumować i komunikować się z ludźmi względnie bezwysiłkowo, przenosić się i adaptować w różnych sytuacjach społecznych, negocjować, debatować i perswadować, tak jak ciągle robią to ludzie. Komputerowe modele socjolingwistyczne i pragmatyczne odegrają ogromną rolę w tworzeniu świadomej socjo-kulturowo AI.

Jennifer Chayes, wybitny naukowiec, dyrektor zarządzająca, New England and New York City research labs
Co będzie kluczowym postępem w dziedzinie algorytmów maszynowego uczenia w 2017 roku?

Głębokie uczenie (deep learning) przekształca wiele aspektów naszej technologii, niemniej jednak jego algorytmy są dziś w większości heurystyczne, bazujące na doświadczeniu i intuicji liderów na tym polu. W 2017 r. będziemy rozwijać bardziej pryncypialne rozumienie głębokiego uczenia, a więc i bogatsze algorytmy. Wglądy będą napływać z wielu obszarów, także na styku statystycznej fizyki i informatyki.

Technologia 2017 2027

Co będzie kluczowym postępem lub tematem dyskusji w dziedzinie algorytmów maszynowego uczenia w 2027 roku?

Nasze życie będzie niewiarygodnie rozszerzone przez sztuczną inteligencję i algorytmy maszynowego uczenia. Dzisiejsze algorytmy często reprodukują dyskryminację i niesprawiedliwość naszych danych, stąd są celem manipulacji poprzez wprowadzanie wybrakowanych danych. Jednym z największych postępów w algorytmice następnej dekady będzie rozwój algorytmów, które są sprawiedliwe, odpowiedzialne i dużo bardziej odporne na manipulację.

Susan Dumais, wybitny naukowiec i zastępczyni dyrektora w Redmond, Washington, research lab
Co będzie kluczowym postępem w dziedzinie wyszukiwania i pozyskiwania informacji w 2017 roku?

Deep learning w wyszukiwaniu i pozyskiwaniu informacji osiągnie pełnoletniość. W ciągu ostatnich kilku lat widzieliśmy przełomy w rozpoznawaniu mowy, rozumieniu obrazów i przetwarzaniu języka naturalnego, które były udziałem nowych architektur głębokiego uczenia w połączeniu z większymi [pakietami] danych i większą mocą obliczeniową. W przyszłym roku modele uczenia głębokiego będą nadal poprawiać jakość wyszukań w sieci i prowadzić do ogólnej poprawy rozumienia dokumentów i artykulacji zapytań.

Technologia 2017 2027

Co będzie kluczowym postępem lub tematem dyskusji w dziedzinie wyszukiwania i pozyskiwania informacji w 2027 roku?

Zniknie pole wyszukiwarki. Zostanie zastąpione przez funkcję wyszukiwania, która będzie bardziej wszędobylska, osadzona i wrażliwa na kontekst. Widzimy już początki tej transformacji w wypowiadanych zapytaniach, zwłaszcza w instalacjach mobilnych i inteligentnych domów. Ów trend przyspieszy, zyskując możliwość radzenia sobie z zapytaniami zawierającymi dźwięk, obraz lub wideo, a także z użyciem kontekstu, by proaktywnie zwracać informacje powiązane z obecną lokalizacją, zawartością, jednostką lub aktywnością, bez konieczności doprecyzowania.

Sara-Jane Dunn, naukowiec, Cambridge, U.K., research lab
Co będzie kluczowym postępem w dziedzinie bioinformatyki w 2017 roku?

Pomimo szerokiego zastosowania komputerowych lub inżynieryjnych analogii, które 'wyjaśniają' biologię, obliczenia wykonywane przez komórki nie potrzebują i prawdopodobnie nie wykazują podobieństw do obliczeń opartych na krzemie. Kluczowym postępem, który nadejść ma niedługo, będzie stworzenie teoretycznych podstaw rozumienia biologicznego przetwarzania informacji, które z kolei będzie fundamentem do dalszego projektowania, modyfikowania lub reprogramowania zachowań komórkowych.

Technologia 2017 2027

Co będzie kluczowym postępem lub tematem dyskusji w dziedzinie bioinformatyki w 2027 roku?

Jeśli potrafimy wyobrazić sobie realizację programowalnej biologii, za 10 lat będziemy rozwijać całkowicie nowe gałęzie przemysłu i aplikacje w wielu obszarach: od agrokultury i medycyny, po związane z energią, materiałami i komputeryzacją. Podczas gdy ostatnie 50 lat było przekształcane przez zdolność programowania na krzemie, w przyszłości wkroczymy w następną rewolucję w programowaniu - erę żywego oprogramowania.

Mar Gonzalez Franco, badaczka, Redmond, MSR NExT
Co będzie kluczowym postępem w dziedzinie wirtualnej rzeczywistości w 2017 roku?

W 2017 r. będziemy świadkami pojawienia się urządzeń VR, charakteryzujących się lepszym śledzeniem ruchów ciała. Pozytywnym rezultatem będzie możliwość doświadczenia wcielenia się w wirtualne awatary w perspektywie pierwszoosobowej.

Technologia 2017 2027

Co będzie kluczowym postępem lub tematem dyskusji w dziedzinie wirtualnej rzeczywistości w 2027 roku?

W 2027 r. będziemy mieć powszechne systemy VR, które będą dostarczać tak bogatych, wielozmysłowych doświadczeń, że staną się zdolne do produkowania halucynacji, które stopią się lub zastąpią postrzeganą przez zmysły rzeczywistość. Używając tej technologii, ludzie będą mogli niejako dokształcać, rekalibrować i poprawiać swoje systemy percepcyjne. W kontraście do obecnych systemów wirtualnej rzeczywistości, które tylko stymulują zmysły wzroku i słuchu, w przyszłości doświadczenie rozszerzy się na inne receptory, także poprzez urządzenia czuciowe i dotykowe.

Mary L. Gray, starsza badaczka, New England research lab
Co będzie kluczowym postępem lub punktem zwrotnym w naukach społecznych w 2017 roku?

Badacze społeczni i informatycy połączą siły, by rozwijać nowe metody mapowania i mierzenia kulturowych, ekonomicznych i politycznych "okienek filtrujących" - kółek wzajemnej adoracji online, składających się z informacji i newsów od naszych przyjaciół - i zrozumieć, jak oddziałują one na codzienne życia "offline" tych ludzi.

Technologia 2017 2027

Co będzie kluczowym postępem, tematem dyskusji lub punktem zwrotnym w naukach społecznych w 2027 roku?

W roku 2027 blisko 30% dorosłych w USA będzie pracować, dostarczając dóbr i usług napędzanych przez AI, takich jak doradztwo podatkowe lub opieka zdrowotna. Konsumenci mogą wiedzieć lub nie wiedzieć, kiedy są zależni od ludzkiego pracownika. Nauki społeczne odegrają kluczową rolę w rozwoju technologii i porządku publicznego w obliczu nowo zdefiniowanego wachlarza potrzeb XXI-wiecznej siły roboczej wspomaganej przez AI.

Katja Hofmann, badaczka, Cambridge, U.K., research lab
Co będzie kluczowym postępem w dziedzinie sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia w 2017 roku?

W 2017 r. gry komputerowe zajmą centralne miejsce w rozwoju AI. Eksperymentalne platformy oparte na grach - takie jak Project Malmo, który rozwijamy z moim zespołem, by umożliwiać prowadzenie eksperymentów AI w środowisku Minecraft - umożliwią błyskawiczne testowanie nowych pomysłów. Jestem szczególnie podekscytowana potencjałem współdzielonego AI. Znajdujemy się teraz w punkcie, w którym możemy zacząć rozumieć, jak AI uczy się od nas i współpracuje z nami, by pomagać nam osiągać cele.

Technologia 2017 2027

Co będzie kluczowym postępem lub tematem dyskusji w dziedzinie sztucznej inteligencji i maszynowego uczenia w 2027 roku?

AI rozwija się bardzo szybko. Ma ona wielki potencjał, by umacniać ludzi i pomagać nam w stawianiu czoła globalnym wyzwaniom. Moim zdaniem najważniejszym tematem dyskusji będzie to, jak zamienić uzyskane w 2027 r. postępy w rezultaty, które przyniosą możliwie najlepsze korzyści dla społeczeństwa.

Nicole Immorlica, starsza badaczka, New England research lab
Co będzie kluczowym postępem w ekonomii i/lub teorii gier w 2017 roku?

Jako że ludzie stają przed coraz bardziej skomplikowanymi decyzjami w tej erze big data, będzie trudno podejmować optymalne wybory. Ekonomiści rozwiną nowe teorie odnośnie do potencjalnie nieoptymalnych zachowań w obliczu złożoności, a informatycy rozwiną narzędzia oparte na automatycznym uczeniu maszynowym, które pomogą ludziom zapoznać się z tymi scenariuszami.

Technologia 2017 2027

Co będzie kluczowym postępem lub tematem dyskusji w ekonomii i/lub teorii gier w 2027 roku?

W 2027 r. automatyka da początek nowej ekonomii, w której większość wkładu ludzkiego będzie pochodzić od generowanych przez ludzi danych, związanych bardziej z ich życiem, niż z wykonywaną pracą. Ekonomiści będą dyskutować o sposobach uczciwej kompensacji za ów wkład. Najprawdopodobniej doprowadzi to do większej redystrybucji dóbr poprzez mechanizmy, takie jak podatki i programy społeczne.

Kristin Lauter, główna badaczka, Redmond research lab
Co będzie kluczowym postępem w matematyce i kryptografii w 2017 roku?

Nowe matematyczne rozwiązania pozwalające wykonywać obliczenia na zaszyfrowanych danych będą wdrażane, by chronić prywatność medycznych i genetycznych informacji pacjentów i szpitali. Nowe wzory szyfrowania homomorficznego będą zabezpieczać dane, pozwalając jednocześnie chmurze na dokonywanie obliczeń w celu prognozowania ryzyka i dostarczania analiz lub alertów. Szyfrowanie homomorficzne będzie wdrażane już niebawem także w sektorze finansowym, gdzie będzie chronić wrażliwe dane bankowe.

Technologia 2017 2027

Co będzie kluczowym postępem lub tematem dyskusji w matematyce i kryptografii w 2027 roku?

Głębokie postępy w matematyce będą wciąż podstawą dla nowej generacji kryptosystemów. W 2027 r. będziemy mieć komputer kwantowy, zdolny do łamania przynajmniej niezbyt mocnych tradycyjnych systemów kryptograficznych. Jeśli chodzi o długoterminową ochronę danych, pierwsza fala post-kwantowych kryptosystemów jest już rozwijana w oparciu o przedstawiane niedawno trudne problemy w matematyce. Dzięki postępom w technikach matematycznych i algorytmach, w ciągu 10 lat będziemy świadkami drugiej fali post-kwantowych rozwiązań kryptograficznych, która wniesie nowe postulaty i zaatakuje już istniejące.

Kathryn S. McKinley, główna badaczka, Redmond research lab
Co będzie kluczowym postępem w językach programowania i inżynierii oprogramowania w 2017 roku?

Najbardziej rewolucyjną zmianą w badaniach nad językami programowania będzie programowanie probabilistyczne, w którym deweloperzy tworzą modele nastawione na świat rzeczywisty i wyraźnie świadome istnienia niewiadomych w danych i obliczeniach. Społeczność programistyczna wciąż tworzy podstawy pod ten nowy świat oprogramowania, a fascynujące aplikacje z tego obszaru zaczną się wyłaniać pod koniec 2017 roku.

Technologia 2017 2027

Co będzie kluczowym postępem lub tematem dyskusji w językach programowania i inżynierii oprogramowania w 2027 roku?

W roku 2027 większość inżynierów oprogramowania będzie działać w systemach programowania, które dokonują oszacowań i tworzą modele z użyciem metod statystycznych. Ta fundamentalna zmiana zaowocuje aplikacjami, bezproblemowo integrującymi sensory, maszynowe uczenie i aproksymację, dzięki czemu będą porozumiewać się z ludźmi na całkiem nowe, pełne znaczenia i właściwe sposoby.

Cecily Morrison, badaczka, Cambridge, U.K., research lab
Co będzie kluczowym postępem w dziedzinach komputeryzacji zorientowanej na człowieka i dostępności w 2017 roku?

Osoby z niepełnosprawnościami wizualnymi staną się profesjonalnymi użytkami agentów personalnych, a twórcy przejdą od robienia szumu do prawdziwie transformatywnej technologii.

Technologia 2017 2027

Co będzie kluczowym postępem lub tematem dyskusji w dziedzinach komputeryzacji zorientowanej na człowieka i dostępności w 2027 roku?

Wszystkie dzieci, również te z niepełnosprawnością, będą posiadać odpowiednie narzędzia do nauki kodowania. Dodajmy do tego 20 lat i te niepełnosprawne dzieci przekażą światu swoje unikalne doświadczenia, co zmieni krajobraz technologii.

Olya Ohrimenko, badaczka, Cambridge, U.K., research lab
Co będzie kluczowym postępem w dziedzinach bezpieczeństwa i prywatności w 2017 roku?

Zaufany sprzęt będzie inspiracją dla nowych rodzajów aplikacji i narzędzi z mocną ochroną jako cechą charakterystyczną, atrakcyjną dla użytkowników i programistów.

Technologia 2017 2027

Co będzie kluczowym postępem lub tematem dyskusji w dziedzinach bezpieczeństwa i prywatności w 2027 roku?

Postępy w warstwie sprzętowej i kryptografii wniosą gwarancje prywatności danych na wyższy poziom. Jedynie zaszyfrowana forma naszych danych osobowych będzie używana w analizach medycznych i administracyjnych, algorytmach machine learningowych i naszych codziennych aktywnościach.

Oriana Riva, badaczka, Redmond, MSR NExT
Co będzie kluczowym postępem w dziedzinie komputeryzacji mobilnej w 2017 roku?

W 2017 r. systemy będą w coraz większym stopniu przeprojektowywane, by wspierać interakcje bez graficznego interfejsu użytkownika. Zmniejszy się liczba użytkowników instalujących aplikacje na urządzeniach, bowiem więcej aplikacji zamieni się w usługi działające w tle, które będą obsługiwane przez czatboty i osobistych asystentów cyfrowych.

Technologia 2017 2027

Co będzie kluczowym postępem lub tematem dyskusji w dziedzinie komputeryzacji mobilnej w 2027 roku?

Kluczowym postępem będzie znaczące rozszerzenie powiązań ze światem cyfrowym, obejmujące niemal każdą "rzecz" istniejącą w naszym otoczeniu. Będziemy mieć do czynienia z inteligentnymi i personalnymi systemami, które prawdziwie nas rozumieją, którym możemy prawdziwie ufać i które znają nas na tyle dobrze, by przewidywać i zaspokajać nasze potrzeby.

Asta Roseway, principal research designer, Redmond research lab
Co będzie kluczowym postępem w dziedzinach ekologii, środowiska i projektowania w 2017 roku?

Zobaczymy pierwsze efekty działań IoT zorientowanych na agrokulturę, wliczając w to fuzję wszechobecnych czujników, komputerowego rozpoznawania obrazu i przechowywania danych w chmurze, by zmaksymalizować uczenie się maszyn i zdolności analityczne. Te serwisy w połączeniu z odpowiednim designem pozwolą rolnikom monitorować, analizować, zrozumieć i diagnozować kondycję ich gospodarstw - na poziomach mikro i makro.

Technologia 2017 2027

Co będzie kluczowym postępem lub tematem dyskusji w dziedzinach ekologii, środowiska i projektowania w 2027 roku?

Rolnicy wykorzystają streamingowe możliwości sztucznej inteligencji, by utrzymywać uprawy w dobrej kondycji niezależnie od zmian klimatu, susz czy klęsk. Przyszłość żywności będzie zależeć od naszych zdolności przetrwania i poprawy użytkowania kluczowych zasobów planety, a także redukcji wyjałowionej ziemi poprzez odejście od tradycyjnych praktyk rolniczych na rzecz alternatywnych i energooszczędnych, takich jak uprawy wertykalne ["zielone ściany"] i akwaponika. W kwestiach środowiskowych i ekologicznych skupimy się na ratowaniu lasów z pomocą zaawansowanych czujników i technologii, jednocześnie gospodarując więcej miejskich przestrzeni na potrzeby agrokultury.

Karin Strauss, starsza badaczka, Redmond research lab
Co będzie kluczowym postępem w dziedzinach sprzętu i urządzeń w 2017 roku?

Prawo Moore'a już zwolniło. Dalsze skalowanie pamięci i opartych na krzemie procesorów ogólnego użytku stało się mniej opłacalne, niż dotychczas. W rezultacie w 2017 r. zobaczymy nowe niestandardowe akceleratory sprzętowe, głównie oparte na FGPA i rozpowszechnione w chmurze, co poprawi wydajność przy niższych kosztach zamiast po prostu polegać na prawie Moore'a. Oczywiście procesory do ogólnych zastosowań będą wciąż ulepszane, jednak już trochę wolniej. W rezultacie więcej interesujących, szybko reagujących i bezpiecznych usług będzie miało swoje zaplecze w chmurze. Zobaczymy też na rynku więcej urządzeń i akcesoriów wirtualnej rzeczywistości i rozszerzonej rzeczywistości, zarówno tanich, jak i drogich. W efekcie powstaną nowe aplikacje eksperymentujące z tymi platformami, a także interesujące postępy w tworzeniu zawartości dla wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, wliczając w to nagrywanie wideo w 360&186.

Technologia 2017 2027

Co będzie kluczowym postępem lub tematem dyskusji w dziedzinach sprzętu i urządzeń w 2027 roku?

Od teraz do roku 2027 będziemy świadkami nowych technologii, odbiegających od standardowego krzemu. Karbonowe nanorurki i inne techniki wytwarzania w skali molekularnej, nowe architektury - w tym te, wykonujące obliczenia bliżej danych (near data processing), nowe paradygmaty obliczeniowe i przechowywania danych, takie jak jak komputery kwantowe i pamięć oparta na DNA - wszystko to może stać się komercyjną rzeczywistością. Energooszczędna sztuczna inteligencja i naoczne wyświetlacze (near eye displays) także będą poważnie udoskonalone. Dzięki temu powstaną inteligentniejsze urządzenia i wyższej jakości doświadczenia rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej.

Xiaoyan Sun, główna badaczka, Asia research lab
Co będzie kluczowym postępem w dziedzinie komputerowego rozpoznawania obrazu w 2017 roku?

Kluczowym postępem w 2017 r. będzie dalszy szybki rozwój rozpoznawania obrazu w oparciu o metody deep learningowe. Będzie to wyraźnie widoczne w wysokiej trafności rozpoznawania obiektów przez technologie zbliżające się do ludzkich możliwości, lekkie i przenośne systemy wizyjne i szeroką adopcję platform wizyjnych.

Technologia 2017 2027

Co będzie kluczowym postępem lub tematem dyskusji w dziedzinie komputerowego rozpoznawania obrazu w 2027 roku?

W roku 2027 umiejętność "widzenia" przez komputery stanie się powszechna, jako że będziemy mocno rozwijać urządzenia zorientowane na obraz, potężne zasoby obliczeniowe i połączone techniki deep i wide learning. Postępy w tych technikach doprowadzą do upowszechnienia "oczu", które "widzą" i wspomagają ludzi w codziennym życiu oraz w wykonywaniu zawodów - od produkcji i opiekę zdrowotną, do sektora finansowego i bezpieczeństwa.

Dongmei Zhang, główna menadżer badań, Asia research lab
Co będzie kluczowym postępem w technologiach analizowania i wizualizacji danych w 2017 roku?

W 2017 r. kluczowy postęp technologiczny w analityce danych i wizualizacji stanie się widoczny w inteligentnym odkrywaniu danych na czele z interaktywnymi, intuicyjnymi i natychmiastowymi wglądami. Takie wglądy będą generowane automatycznie i rekomendowane użytkownikom w oparciu o kontekst analityczny. Generowanie i rekomendowanie wglądów będzie uwzględniać odpowiedź użytkownika, a zatem działać na zasadzie efektywnego i szybkiego sprzężenia zwrotnego. Użytkownicy będą mogli kończyć swoje analityczne zadania dużo szybciej i przy mniejszym wysiłku.

Technologia 2017 2027

Co będzie kluczowym postępem lub tematem dyskusji w technologiach analizowania i wizualizacji danych w 2027 roku?

W 2027 r. postępy w analizie i wizualizacji danych pozwolą na czerpanie ze zróżnicowanych źródeł danych i analitykę z wielu domen na różnych poziomach semantycznych. Jednostki będą mogły używać mechanizmów naturalnej interakcji (takich jak język naturalny), by pozyskiwać ogólnikowe i pogłębione informacje w różnych aspektach swojego życia.