Jak ustawić jedną stronę dokumentu w orientacji poziomej?

Jak ustawić jedną stronę dokumentu w orientacji poziomej?

Autor: Łukasz Klimkiewicz

Opublikowano: 5/22/2015, 12:00 AM

Liczba odsłon: 326837

Dokumenty firmowe, takie jak biuletyny informacyjne lub raporty czy prace o przesłankach naukowych składane na uczelniach zawierają grafiki, tabele czy wykresy. Domyślnie strony układane są w orientacji pionowej, co nie zawsze zapewnia dobrą widoczność elementów graficznych i tym samym odczytanie zawartych w nich danych jest trudniejsze. Druga kwestia to problem wydruku tabeli składającej się z większej liczby kolumn.

Edytor tekstu Word umożliwia jednak ustawienie jednej lub więcej stron dokumentu w orientacji poziomej wśród stron o orientacji domyślnej, czyli pionowej. Dzięki takiej zmianie orientacji strony dokumenty są bardziej przejrzyste, a odczyt tabel czy wykresów jest znacznie łatwiejszy.

Zmiana orientacji jednej ze strony dokumentu związana jest z sekcjami podziału stron i na tym elemencie skupimy się w tym poradniku, ponieważ jest to najprostsza metoda rozwiązania problemu. Na powyższym zrzucie ekranu przedstawiony jest widok kilkustronicowego dokumentu w podglądzie wydruku. Na drugiej stronie dokumentu umieszczony jest wykres, który w domyślnej orientacji pionowej zajmuje zaledwie połowę dostępnego na stronie miejsca. Teraz krok po kroku zmienimy orientację strony z wykresem na poziomą.

 1. Ustaw kursor na początku strony, którą chcesz ustawić w orientacji poziomej.
 2. Przejdź na zakładkę Układ, następnie w sekcji Ustawienia strony otwórz menu Znaki podziału.
 3. W menu Znaki podziału, w podsekcji Podziały sekcji wybierz element Ciągły (jak na poniższym zrzucie ekranu).
 4. Jak ustawić jedną stronę dokumentu w orientacji poziomej?

 5. Dalej ustaw kursor na następnej stronie, która ma już zachować domyślną orientacją poziomą.
 6. Powtórz krok trzeci, czyli przejdź do karty Układ, w sekcji Ustawienia strony otwórz menu Znaki podziału i wybierz element Ciągły.
 7. Następnie przenieś kursor na stronę, której orientację chcesz zmienić na poziomą. Dalej na karcie Układ otwórz menu Orientacja i wybierz polecenie Pozioma (jak na poniższym zrzucie ekranu).
 8. Jak ustawić jedną stronę dokumentu w orientacji poziomej?

  To wszystko. Teraz dokument będzie wyglądał tak jak na poniższym zrzucie ekranu. Tabela znajdująca się na stronie o orientacji poziomej jest znacznie bardziej przejrzysta i czytelna.

  Jak ustawić jedną stronę dokumentu w orientacji poziomej?

  Jak pobrać aplikację Word?

  Word wchodzi w skład pakietów Microsoft Office i Microsoft 365:

  Źródło: opracowanie własne. Zaktualizowano: 16.04.2024

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia