Instalacja Windows 8 - krok po kroku

Instalacja Windows 8 - krok po kroku

Autor: Adam Myszkowski

Opublikowano: 1/28/2013, 12:00 AM

Liczba odsłon: 72520

Na takim samym zestawie komputerowym, instalacja Windows 8 przebiega szybciej, niż w przypadku poprzednich edycji systemu Windows. Uproszczone zostały nieznacznie również poszczególne kroki w kreatorze instalacji. Niniejszy artykuł przedstawia, jak przebiega proces instalacji systemu Windows 8 w przypadku instalacji czystej. Wskazuje również pokrótce, na przykładzie Windows 7, różnice przy dokonywaniu uaktualnienia z wcześniejszych wersji systemu.

Aby instalacja przebiegła pomyślnie, należy upewnić się, że dany komputer spełnia wymagania sprzętowe dla Windows 8:

  • Procesor: 1 GHz lub szybszy, z obsługą PAE, NX i SSE2
  • Pamięć RAM: 1 GB (2 GB dla wersji 64-bitowej)
  • Miejsce na dysku twardym: 16 GB (20 GB dla wersji 64-bitowej)
  • Karta graficzna: zgodna z Microsoft DirectX 9 ze sterownikiem WDDM

Przed instalacją

Bootowanie z płyty instalacyjnej

W sekcji bieżącej omówiona zostanie instalacja czysta. Proces uaktualniania ze starszej wersji systemu został omówiony nieco niżej. Jeśli po włożeniu płyty instalacyjnej i uruchomieniu komputera instalacja nie rozpoczyna się automatycznie, oznacza to, że najprawdopodobniej w komputerze ustawione jest bootowanie z dysku twardego. Zanim będzie można rozpocząć instalację systemu, należy odpowiednio ustawić sekwencję rozruchu w BIOS-ie. Najpierw należy dostać się do konfiguracji BIOS-u. W tym celu podczas włączania komputera należy nacisnąć przycisk Delete lub któryś z przycisków funkcyjnych F1-F12. Który z nich należy wybrać, zostanie podane w odpowiedniej instrukcji na ekranie (najczęściej brzmi ona Press xx to enter BIOS Setup, gdzie pod xx pojawia się oznaczenie klawisza). Teraz będzie odrobinkę trudniej, gdyż mnogość struktur menu w konfiguracji BIOS-ów jest tak duża, że nie sposób podać uniwersalnej metody na dostanie się do potrzebnego menu. Często odpowiednie opcje znajdują się w sekcji Advanced. Czasem jest to wprost zakładka Boot devices, czasem schowano ją jeszcze gdzieś indziej. Przeszukawszy więc wszystkie opcje pod kątem słowa Boot, w menu First Boot Device, Boot order lub zbliżonym, zmieniamy pierwsze urządzenie rozruchowe na napęd CD/DVD. Po tym zabiegu pozostaje już tylko włożyć płytkę instalacyjną Windows 8 do napędu, zapisać ustawienia BIOS-u i uruchomić ponownie komputer.

Podczas ponownego rozruchu, po przejściu testów POST, wyświetlony zostanie komunikat informujący, że naciśnięcie dowolnego klawisza spowoduje rozruch z płyty - oczywiście należy przycisnąć jeden z klawiszy, np. ENTER lub SPACJĘ. Po chwili rozpocznie się ładowanie instalatora.

Uaktualnienie z poziomu uprzednio zainstalowanego systemu

Jeśli w komputerze znajduje się wcześniejsza edycja systemu Windows, a przypisane do niej pliki i ustawienia mają zostać zachowane, należy wówczas skorzystać z opcji aktualizacji do Windows 8. Sam proces uaktualniania jest bardzo zbliżony do instalacji czystej. Możliwe jednak, że nie pojawią się wszystkie okna konfiguracyjne, a sama instalacja będzie bardziej zautomatyzowana. Oczywiście do tego procesu potrzebny będzie Windows 8 w wersji Upgrade. Należy więc włożyć płytę instalacyjną do napędu i czekać na uruchomienie instalatora.

W przypadku, gdy autostart z płyty jest wyłączony, należy otworzyć Mój komputer, otworzyć napęd CD/DVD i kliknąć dwukrotnie plik Setup. Po uruchomieniu instalatora zostanie wyświetlone pytanie, czy mają zostać pobrane najnowsze aktualizacje dla Windows 8 z witryny Windows Update. Dzięki temu mogą być one od razu zainstalowane w trakcie instalacji samego systemu. Następne kroki będą już zbliżone do tych opisanych dla czystej instalacji, które znajdują się poniżej.

Pobieranie aktualizacji Windows 8 przed instalacją

Instalacja

Pierwszą czynnością jaką należy wykonać jest wybranie języka instalacji...

Wybór ustawień regionalnych

...oraz formatu daty i układu klawiatury, a następnie podanie 25-znakowego klucza produktu. Ten znajduje się w opakowaniu z nośnikiem.

Wpisywanie klucza produktu

Po podaniu klucza należy kliknąć Dalej, po czym nastąpi otwarcie okna z treścią licencji, z którą należy się zapoznać. W przypadku akceptacji jej warunków, należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru i przejść dalej.

Treść licencji użytkownika

Kolejne okno umożliwia przeprowadzenie aktualizacji starszej wersji systemu do Windows 8 lub czystą instalację najnowszej wersji "okienek". Oczywiście w przypadku, gdy wcześniej nie był instalowany żaden system Windows, pierwsza opcja pozostanie nieaktywna.

Wybór rodzaju instalacji

Kolejne okno to wybór dysku, na którym ma zostać zainstalowany system. W przypadku posiadania niesformatowanego dysku, należy go najpierw sformatować i ewentualnie podzielić na partycje. Jeśli w komputerze jest kilka dysków lub partycji, można zdecydować, na której z nich ma zostać zainstalowany system.

Wybór dysku twardego

W następnym kroku instalator rozpocznie kopiowanie wszystkich potrzebnych plików oraz konfigurację komputera. Proces ten, w zależności od posiadanego sprzętu, może potrwać od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. Po jego zakończeniu komputer zostanie automatycznie zrestartowany.

Kopiowanie plików

Po restarcie kolejnym etapem będzie finalizowanie ustawień, co również może zająć kilka minut.

Przygotowywanie urządzeń

Gdy wszystko będzie gotowe, będzie można przystąpić do personalizacji systemu. W porównaniu do poprzednich wersji Windows, w Windows 8 jeszcze przed pierwszym spotkaniem z pulpitem istnieje możliwość zmiany wyglądu i ustawień systemu. Najpierw należy wybrać schemat kolorystyczny nowego interfejsu oraz nazwę dla komputera.

Wybór schematu kolorów

W kolejnym kroku można dokonać wyboru ustawień ekspresowych różnych funkcji sieciowych lub dostosować je od razu. Oczywiście ich późniejsza zmiana nadal będzie możliwa poprzez Panel Sterowania.

Wybór ustawień ekspresowych

Teraz czas na nowość, jaką jest konfiguracja konta Microsoft. Konto to umożliwia dostęp do wielu różnych funkcji sieciowych, jak Sklep czy synchronizacja ustawień i danych, a także zapewnia możliwość powiązania systemu z różnymi usługami i aplikacjami online. W przypadku braku posiadania konta Microsoft, istnieje możliwość jego utworzenia za pomocą jednego z odnośników ulokowanych w dolnej części okna. Oczywiście można także utworzyć konto lokalne offline, jednak pozbawia to użytkownika wielu oferowanych przez nowy system korzyści.

Logowanie się do systemu

I to wszystko! Podczas tworzenia elementów pulpitu i zastosowywania wybranych wcześniej ustawień zostanie wyświetlonych kilka plansz demonstracyjnych z wprowadzeniem do nowego interfejsu.

Samouczek Windows 8

Po chwili na ekranie pojawi się nowe menu Start, co będzie oznaczać gotowość systemu do pracy. Na tym etapie można już zacząć w pełni poznawać najnowszy system firmy Microsoft.

Zakończona instalacja Windows 8