Czym jest sieć komputerowa?

Czym jest sieć komputerowa?

Autor: Krzysztof Kapustka

Opublikowano: 5/1/2015, 12:00 AM

Liczba odsłon: 10096

W ogólnym przypadku siecią komputerową nazywamy dwa lub więcej komputerów połączonych odpowiednim medium transmisyjnym, komunikujących się ze sobą przy wykorzystaniu objętych standardem protokołów.

Powyższa definicja jest w miarę prosta i stosunkowo intuicyjna, przez co z powodzeniem moglibyśmy uznać, że w całości odpowiada ona na postawione w tytule pytanie. Zanim jednak przejdziemy do bardziej złożonych zagadnień, takich jak podział sieci komputerowych na rodzaje i typy, a następnie działanie, administracja i konfiguracja sieci w systemach Windows, omówimy tę definicję nieco szerzej, by mieć pewność, że wszyscy – nawet całkowicie początkujący użytkownicy - dobrze rozumieją składające się na nią informacje.

Pojęcie sieci

Ogólne pojęcie sieci jest raczej wszystkim dobrze znane. Każdy z nas jest w stanie wyobrazić sobie dowolnego rodzaju sieć – czy to rybacką, czy pajęczą, czy może nawet społecznościową – wyróżniającą się dwoma lub więcej punktami końcowymi oraz łączącymi je ze sobą kanałami do transmisji określonych danych. Przekazywaną przez sieć informacją mogą być przykładowo drgania wywołane przez szarpiącą się w pajęczej sieci ofiarę, lub też nieco bardziej abstrakcyjnie - przejście akrobaty cyrkowego na drugą stronę rozciągniętej nad Wielkim Kanionem liny, a nawet odrobinę bardziej skomplikowana pod względem trasy i podejmowania decyzji podróż listonosza po miejskiej sieci dróg, w celu dostarczenia konkretnej przesyłki pod właściwy adres.

W każdym z powyższych przypadków, bez względu na swój stopień złożenia, sieć zapewnia szybkie i wygodne przekazywanie informacji z wybranego punktu A do wybranego punktu B. Z tego względu pod koniec lat 60-tych ubiegłego wieku komputery zaczęto łączyć w proste sieci komputerowe, w celu usprawnienia procesu wymiany informacji pomiędzy połączonymi węzłami (terminem tym do dziś określa się końcowe urządzenia w sieci), a także zapobiegania odcięciu łączności od wybranych lokalizacji badawczych i rządowych, na wypadek ewentualnego konfliktu zbrojnego.


Najprostsza, dwuwęzłowa, przewodowa sieć komputerowa
Najprostsza, dwuwęzłowa, przewodowa sieć komputerowa

Komunikacja w sieci komputerowej

Aby możliwe było utworzenie najprostszej, dwuwęzłowej sieci komputerowej, urządzenia te muszą zostać połączone wspólnym medium transmisyjnym (połączone wspólnym kablem lub objęte wspólnym sygnałem bezprzewodowym). Jednak nawet takie sprzężenie ze sobą komputerów nie umożliwi prawidłowej ich komunikacji, jeśli oba urządzenia nie będą przetwarzać przesyłanych danych na identycznych zasadach. Należy bowiem znać różnicę pomiędzy zwykłą wymianą danych a przekazem informacji. Posłużmy się tu następującym przykładem. Jeśli spotkają się ze sobą dwie mówiące w różnych językach osoby i każda z nich będzie mówić do swojego odbiorcy w nieznanym mu języku, wówczas nastąpi jedynie przekazanie danych. Danych tych nie można jednak traktować jako informacji, gdyż odbiorca nie potrafi ich odpowiednio zdekodować (a przypomnijmy, że informacja to prócz samych danych także umiejętność ich prawidłowego odczytania i przetworzenia). Jeśli jednak obie osoby znają wspólny i dobrze opisany pod względem semantyki i składni język, wówczas będą one mogły swobodnie wymieniać ze sobą informacje, w ten sposób sprawnie się komunikując. Podobnie jest z komputerami. Każdy węzeł musi potrafić zdekodować i odczytać przysłane do niego informacje. Tym samym wszystkie urządzenia pracujące w sieci muszą komunikować się w oparciu o zbiór z góry ustalonych reguł, które nazywamy protokołami.

Świat sprzed okresu sieci komputerowych

W stosunku do samych komputerów sieci komputerowe pojawiły się dość późno, bo do końca lat 60-tych XX w. wszystkie istniejące i wykorzystywane urządzenia były od siebie zupełnie odizolowane. Zalety z budowy pierwszych sieci komputerowych docenili przede wszystkim pracownicy uznanych amerykańskich ośrodków badawczych, w których to przekaz informacji od jednego pracownika do drugiego nie wymagał już więcej żmudnego nagrywania danych na popularne wówczas nośniki magnetyczne, fizycznego przekazywania ich do odbiory i odczytywania ich w miejscu docelowym. Z uwagi na proces samodzielnego przenoszenia informacji z jednego miejsca na drugie, często z koniecznością pieszej wędrówki pomiędzy końcowymi lokalizacjami, ten sposób komunikacji określany był żartobliwie siecią „Sneakernet” (ang. sieć tenisówek). Zmierzch ówczesnego „Sneakernetu” zapoczątkował rok 1969, kiedy to amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności stworzyła sieć ARPANET, będącą pierwowzorem obecnej sieci Internet.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia