Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Autor: Antoni Kawenczyński

Opublikowano: 3/16/2022, 1:00 PM

Liczba odsłon: 3509

Mover acquired by Microsoft! – takimi słowami witany jest każdy użytkownik na oficjalnej stronie aplikacji mover.io. Software tworzony z myślą o byciu najszybszym oraz najbardziej rozpoznawalnym rozwiązaniem migracyjnym skupionym na przestrzeniach dostarczanych w ramach rozwiązań subskrypcji Microsoft 365 oraz Azure.

Aplikacja oprócz sprawnego działania nie wymaga instalacji oraz bez względu na rozmiary firmy jest w pełni darmowym rozwiązaniem.

Wspierane destynacje Movera:

  • OneDrive
  • OneDrive for Business
  • Team sites
  • Azure Blob Storage
  • SharePoint Online sites

Jak zacząć?

Jako przykład migracyjny przedstawiony zostanie proces migracji pomiędzy dzierżawami Microsoft 365.

Do rozpoczęcia pracy z aplikacją potrzebujemy 3 elementów: dostępną jedną z przestrzeni wyżej wymienionych, konta Microsoft oraz oczywiście problemu migracyjnego do rozwiązania.

Rozpoczynając przechodzimy na stronę Mover.io.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Następnie dokonujemy logowania za pomocą konta globalnego administratora.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Otrzymujemy dostęp do panelu zarządzania źródłami oraz destynacjami migracji.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

W pierwszej kolejności ustalamy źródło pobierania danych, żeby uzyskać dostęp danych źródłowych.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Otrzymujemy listę wspieranych łączników źródeł z którym możemy współpracować w oparciu o aplikacje, każde źródło będzie wymagało sposobu autoryzacji aplikacji, np. Amazon S3 będzie wymagał klucza dostępowego oraz klucza, natomiast w przypadku Office 365 tylko i wyłącznie autoryzacji użytkownikiem.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Przykładowa migracja przeprowadzana będzie pomiędzy 2 dzierżawami Office 365, dlatego jako źródło wybrany zostaje Office 365.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

W kolejnym kroku wymagane jest zatwierdzenie autoryzacji oraz ostrzeżenie o dodaniu łącznika Movera do dzierżawy Azure w której znajduje się użytkownik, dodanie aplikacji do zaufanych musi zostać wykonane przez globalnego administratora za pomocą linku aka.ms/office365moverauth , bez przeprocesowania tej czynności użytkownik nie będzie mógł dokonać przeniesienia plików.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Po przejściu z poziomu administratora do aplikacji należy wybrać aplikacje Mover z dostępnej listy następnie przejść do sekcji uprawnienia.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Oraz wyrazić zgodę administratora dla aktualnego katalogu.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Po wyrażeniu zgody otwarte zostanie okno akceptu wraz z informacjami na temat akceptowanych dostępów których wymaga aplikacja.

Po upływie 10 minut możemy powrócić do dalszej autoryzacji źródła danych. Bez wykonania kroku z wyrażeniem zgody na dostęp przez globalnego administratora ten krok nie będzie możliwy do przeprocesowania.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

W kolejnym kroku otrzymuje informacje na temat ilości odnalezionych stron SharePoint oraz liczby użytkowników wraz z ich firmowymi OneDrive.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Powtarzam wszystkie kroki wymagające autoryzacji po stronie destynacji, tak aby uzyskać miejsce docelowe do migracji plików.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Jako docelową przestrzeń wybieram Office 365.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Finalnie otrzymuje zestawienie ilości punktów migracyjnych dla obu środowisk, następnym krokiem będzie kontynuowanie migracji oraz wskazanie które dokładnie przestrzenie mają zostać przeniesione. Jeżeli migrujemy zasoby pomiędzy otworzonymi UPN lub nazwami witryn SharePoint aplikacja może wskazać analogicznych użytkowników oraz strony SharePoint tak aby zminimalizować pracę osoby wykonującej migracje.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

W kolejnym kroku wymagane będzie dodanie użytkowników lub wskazanie na zasoby sharepoint u źródła oraz destynacji migrowanych środowisk.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Po wybraniu przycisku Add Users możemy dokonać wyboru pomiędzy przekazaniem pliku csv posiadającego 3 nagłówki:

  • Source path – źródło pobrania plików
  • Destination - destynacja
  • Tags – opis migracyjnego zadania (nie wpływa na migracje, jest tylko informacją dla administratora)

Natomiast w przypadku tej migracji wybrane zostanie automatyczne powiązanie, w automatycznym procesie zestawionych zostało 72 użytkowników.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Migracji możemy dokonać dla wszystkich użytkowników lub wyznaczając konkretnych zaznaczając ich za pomocą kliknięć, po wskazaniu na przykładowego użytkownika zaobserwować można przypisany Tag „autoDiscover” – wskazuje on na automatyczne mapowanie wykonane przez system.

Na poniższym obiekcie możemy dokonać kilku czynności. Zakładka user action, umożliwia nam pobranie logów, edytowanie informacji na temat źródła oraz destynacji, zarządzanie tagiem, tworzenie duplikatów tak aby dane zostały rozesłane do różnych destynacji czy też usunięcie użytkownika.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Dostępny scan user przedstawi nam informację na temat ilości danych po stronie obszarów obu wskazanych punktów – może być to pomocne przy weryfikowaniu kwoty danych.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Ostatnim działaniem na użytkowników jest wykonanie startu migracji, po wywołaniu tej akcji użytkownicy zostaną przeskanowaniu pod kątem kwoty danych oraz możliwości ich migracji.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Przed rozpoczęciem migracji przedstawiana jest lista migrowanych punktów oraz zapytanie o czas rozpoczęcia migracji.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Po wymuszeniu akcji migracyjnej otrzymujemy informację o zakolejkowaniu procesu oraz w czasie rzeczywistym informację na temat ilości przeniesionych danych, program dla każdego punktu migracyjnego wygeneruje logi świadczące o powodzeniu lub błędach napotkanych podczas przenoszenia.

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Czym jest Mover.io i jak z niego skorzystać?

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia