Błąd 0xc004f050 podczas aktywacji Windows Server - jak rozwiązać?

Błąd 0xc004f050 podczas aktywacji Windows Server - jak rozwiązać?

Autor: Mateusz Miciński

Opublikowano: 2/13/2024, 2:30 PM

Liczba odsłon: 985

Aktywacja systemu operacyjnego Windows Server jest kluczowym krokiem w zapewnieniu legalności i pełnej funkcjonalności tego oprogramowania. Niemniej jednak, użytkownicy czasem napotykają na różnego rodzaju błędy podczas procesu aktywacji, co może prowadzić do ograniczenia dostępu do niektórych funkcji systemu. Jednym z często spotykanych problemów jest błąd o kodzie 0xc004f050, który może pojawić się podczas aktywacji Windows Server.

W tym artykule skupimy się na tym konkretnym błędzie, przedstawiając przyczyny jego występowania oraz kroki, które można podjąć w celu jego rozwiązania.

Błąd 0xc004f050 podczas aktywacji Windows Server - jak rozwiązać?

Jak rozwiązać błąd 0xc004f050 podczas aktywacji Windows Server?

Błąd o treści The product key your entered didn't work. Check the product key and try again, or enter a different one. (0xc004f050) zwykle występuje podczas aktywacji systemu Windows Server w wersji ewaluacyjnej. Innymi słowy: jeżeli na serwerze zainstalowaliśmy wersję ewaluacyjną, to niestety nie aktywujemy jej zakupionym kluczem. Konieczna jest zmiana wersji systemu i próba aktywacji za pomocą polecenia w Wierszu poleceń.

  1. Otwórz menu Start, wpisz polecenie cmd i naciśnij klawisz Enter.
  2. Wpisz komendę dism /online /set-edition:ServerWersja /productkey:AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDD-EEEEE /accepteula
    • w miejsce: ServerWersja wpisz ServerStandard - jeśli zakupiłeś Windows Server Standard; lub ServerDatacenter - jeśli zakupiłeś Windows Server DataCenter;
    • w miejsce: AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDD-EEEEE - wpisz klucz aktywacyjny zakupionego systemu.
  3. Polecenie wykonaj klawiszem Enter.

Błąd 0xc004f050 podczas aktywacji Windows Server - jak rozwiązać?

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia