Autostart

Autostart

Autor: Paweł Wujczyk

Opublikowano: 3/9/2006, 12:00 AM

Liczba odsłon: 34657

Programy, które instalują się na naszym komputerze często dołączają skróty do menu Autostart i klucza Run odpowiedzialnych za uruchamianie programu przy starcie systemu. Zazwyczaj kasujemy te wpisy chcąc mieć całkowitą kontrolę nad programami włączanymi w naszym komputerze. Oczywiście można to zautomatyzować pisząc prosty program wsadowy.

Program ten usuwa wpisy z podmenu Autostart menu Start. Kasuje również wpisy w Edytorze rejestru odpowiedzialne za automatyczne uruchamianie programów przy starcie systemu. Posiada dwa przełączniki /a oraz /h, pierwszy z nich usuwa wszystkie wpisy bez pytania użytkownika, drugi natomiast wyświetla pomoc.

W programie zostało zastosowane polecenie reg delete, które jest odpowiedzialne za kasowanie wpisów z Edytora rejestru. Aby uzyskać więcej informacji o tym poleceniu wpiszmy w Wierszu polecenia komendę reg /?.

@echo off
if "%1"=="/a" goto kasujwszystko
if "%1"=="/h" goto help
del "%Userprofile%\Menu Start\Programy\Autostart\*.*" /p
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /va
goto end

:kasujwszystko
del "%Userprofile%\Menu Start\Programy\Autostart\*.*" /q /f
reg delete "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" /f
goto end

:help
echo Program usuwa pliki z menu Autostart oraz z klucza Run Edytora rejestru
echo Przelaczniki:
echo \b - program nie pyta o potwierdzenie usuniecia

:end

Program, który tu został zamieszczony wykorzystuje polecenia i zmienne opisane w tabeli dotyczącej programów wsadowych. Proponujemy przed lekturą tego programu zapoznać się z ww. tabelą. Na pewno po przeczytaniu zamieszczonych tam przykładów kod programu będzie bardziej zrozumiały.

Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży
Jak wykorzystać Copilot w codziennej pracy? Kurs w przedsprzedaży

Wydarzenia